Beregne jordfeilbryter for motor

 

Har tidligere løst en oppgave og legger bare ut svaret

Valg av Beskyttelseleder for motor. Iht. NEK 400 – §543 ? tabell 54B

·         Beskyttelseleder skal være lik faseleder når tverrsnittet er lik eller mindre enn 16mm²

·          Tverrsnittet for Beskyttelseleder for motorkursen= Spe= Sfase ≤ Spe = 4mm² ≤ 4mm²=4mm²

 

Beregning av Jordfeilbryter.

Montørhåndboka s.84 viser at 2mA*trafoytelse=Jordfeilstrøm.

·         Ij=2mA * 200KvA = 400mA
For å sikre at JFB kobler ut ved 1. jordfeil bruker vi ¼ av jordfeilstrømmen for å dimensjoner Jordfeilbryter.

·         Ijfb=Ij¼*Trafoytelse=0,5mA*200kVA=100mA

·         Velger JFB=I∆n=100mA

NEK 400 §411 krever at berøringspenning for mennesker er under 50V AC Ub         =Ra*I∆n ≤ 50V

·         Ub=Ra*I∆n=30ohm*100mA= 3V

Det skal utføres en Verifikasjon iht NEK 400 § 61

Måle kontinuitet for Beskyttelseleder og utjevningsforbindelse.Forventet måleresultat skal være iht NEK 400 §61.3.2 i samsvar med              ledertverrsnitt og lederlengde. Rk= (φ*L)/A

6mm²= (φ*L)/A= (0,0175*1)/6mm²=2,91mohm

4mm²= (φ*L)/A = (0,0175*1)/4mm²=4,38mohm

Man skal benytte måleinstrument som kan avgi en målestrøm på 200mA.

Måle isolasjonsresistansen i mellom faser og jord.


 

0 kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg