Bygg deg en bil alarm

This FM radio-controlled anti- theft alarm can be used with any vehicle having 6- to 12-volt DC supply system.

The mini VHF, FM transmitter is fitted in the vehicle at night when it is parked in the car porch or car park.
The receiver unit with CXA1019, a single IC-based FM radio module, which is freely available in the market at reasonable rate, is kept inside. Receiver is tuned to the transmitter?s frequency.

When the transmitter is on and the signals are being received by FM radio receiver, no hissing noise is available at the output of receiver. Thus transistor T2 (BC548) does not conduct.
This results in the relay driver transistor T3 getting its forward base bias via 10k resistor R5 and the relay gets energised. When an intruder tries to drive the car and takes it a few metres away from the car porch, the radio link between the car (transmitter) and alarm (receiver) is broken. As a result FM radio module gene-rates hissing noise.

Hissing AC signals are coupled to relay switching circ- uit via audio transformer. These AC signals are rectified and filtered by diode D1 and capacitor C8, and the resulting positive DC voltage provides a forward bias to transistor T2. Thus transistor T2 conducts, and it pulls the base of relay driver transistor T3 to ground level. The relay thus gets de-activated and the alarm connected via N/C contacts of relay is switched on. If, by chance, the intruder finds out about the wireless alarm and disconnects the transmitter from battery, still remote alarm remains activated because in the absence of signal, the receiver continues to produce hissing noise at its output. So the burglar alarm is fool-proof and highly reliable.

Bruke en 555 IC timer

This circuit drives a 3x3x3 cube consisting of 27 white LEDs. The 4020 IC is a 14 stage binary counter and we have used 9 outputs. Each output drives 3 white LEDs in series and we have omitted a dropper resistor as the chip can only deliver a maximum of 15mA per output. The 4020 produces 512 different patterns before the sequence repeats and you have to build the project to see the effects it produces on the 3D cube. 

 

Under kan du se en enkel alarm krets. Som bryter så kan en evt bruke en bevegelsesensor eller lignende for å syre alarmen. Kan bygges enkelt og billig selv 

This very simple circuit just uses a couple of resistors, a capacitor and the easily available 555 timer IC ( integrated circuit )

The 555 is setup as an astable multivibrator operating at a frequency of about 1kHz that produces a shrill noise when switched on. The frequency can be changed by varying the 10K resistor.

På bildet over ser du en integrert krest som inneholder resistorer, transistorer osv. Dette er noe som har kom pga romforskning og takket være NASA. Man kan lage avansert teknologi uten å må bruke mye plass, som eks en Iphone.

Bilde under så ser du hva demme integrerte kretsen består av. ( Tenk hvor mye plass det hadde tatt om vi måtte bruke vanlige motstander og transistorer i stede for den du ser på bildet over? Er jo ikke rart at gamle forsterkere, tv og pc var så store før.

 

Under kan du se komponenter som blir brukt for å lage det samme som denne IC-timeren utgjør. Ser jo hvor mye plass det tar.

Make a generator from an old toy

Dette er et lite morsomt og lærerikt prosjekt for skoler eller for å leke litt med elektronikk. Det trengs bare gjenstander fra ting som ikke lengre brukes. Dette gir jo en liten lett pekepinn om hvordan man kan lage strøm fra vind og vann.

Om man har ei hytte med en bekk i nærheten så skulle man kunne hentet nok strøm ved å bruke dette systemet for å lade opp noen 12V r som kan brukes til TV og lignende. Selvfølgelig så er det jo lettere å kjøpe strøm, men det er jo noe morsomt med å kunne forskyne seg selv med strøm også.

Om man lager ei vindmølle eller lignende og man er i stand til å produsere en del mere strøm enn hva man selv trenger, så kan man faktisk selge overskuddet til en strømleverandør og da begynner vi å snakke lønnsomt. Da har du egenforsynt strøm, pluss inntekt fra kraftselskap. Så om man har et gårsbruk og den ligger sånn til at du får en del vind, så hvorfor ikke bygge seg ei vindmølle? Ved kysten er jo perfekt da.

You can make a generator from an old toy motor. Mount a 9-volt toy motor and connect its terminals to a LED. Attach the small pulley on the motor axle to a large pulley. As you crank the large pulley, the smaller one will rotate the motor at a fast speed. This will produce a current which will light a LED — which in this case is a streetlight.

This is an extraordinary Wind Generator. The fan blades are made from a plastic bottle. As the blades rotate they spin two strong neodymium magnets in a coil made of 700-turns of insulated copper wire. The ends of the coil are attached to a LED. As the blades spin in the breeze the magnets turn and generate a current in the coil which can light the LED.
MQRRSB56JLM


Bytte av Galaxy S3 frontpanel, step by step

 

 Om du digger teknologiske duppe dingser så trykk på linken under!

Teknologi produkter

thumb image 1
thumb image 2

Steg 1 – Bakdeksel

 • De følgende fire trinn kan gjennomføres uten et plaståpningsverktøy. Imidlertid er det anbefalt å bruke et verktøy til å unngå å bryte noen klips langs omkretsen av det bakdekslet.

 • Sett inn et plaståpningsverktøy eller en negl i innsnittet i hullet mellom bakdekslet og resten av telefonen, som ligger på toppen av enheten.

 • Vri forsiktig åpningsverktøyet for å frakoble klipsene som fester toppen av bakdekslet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 2

 • Skyv plaståpningsverktøyet til venstre langs den øvre kanten, og gjenta den vridende bevegelse for å øke avstanden mellom bakdekslet og telefonen.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 3

 • Fortsett å flytte plaståpningsverktøyet rundt omkretsen av øverste venstre hjørne, lirke opp langs bakdekslet.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 4

 • Lirk langs høyre side, og fortsett å lirke ned på høyre side av bakdekslet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 5

 • Løft opp og ta bakdekslet fra telefonen.

 • Du bør kanskje skrelle dekslet opp for å skille det dersom noen klips fortsatt er festet på bunnen av telefonen.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 6 – Batteri

 • Dette trinnet kan oppnås uten behov for et plaståpningsverktøy.

 • Sett inn et plaståpningsverktøy i det lille innsnittet over batteriet.

 • Lirk batteriet ut av fordypningen sin.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 7

 • Ta ut batteriet.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 8 – SIM-kort

 • Ved hjelp av neglen din, skyv SIM-kortet litt dypere inn i sporet til du hører et klikk.

 • Etter klikket, slipp kortet og det vil sprette ut av sporet.

 • For å sette kortet inn igjen, skyv SIM-kortet inn i sporet til det klikker på plass.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 9

 • Bruk din tommel til å skyve nok av SIM-kortet ut av sporet for å gripe det.

 • Grip og ta ut SIM-kortet fra telefonen.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 13

 • Grip venstre side av dekselrammen av plast med din tommel og pekefinger, og løft det bort fra telefonen.

 • Dekselramme smetter forsiktig på plass, og kan fjernes med veldig lite kraft.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 14 – Hodetelefonkontakt/høyttaler

 • Bruk et plaståpningsverktøy for å lirke den bakre kamerakontakten opp fra sokkelen på hovedkortet.

 • Sørg for at du lirker på kontakten og ikke i stikkontakten, ellers du kan skade hovedkortet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 15

 • Sett inn et plaståpningsverktøy på høyttalerdelen av hodetelefonkontakt / høyttaler.

 • Forsiktig lirk hodetelefonkontakt /høyttaler opp fra frontpanelet.

 

Steg 16

 • Løft hodetelefonkontakt /høyttaler ut av Galaxy S3.

Steg 17 – Hovedkort

 • Bruk et plaståpningsverktøy til å lirke frontkamerakontakten fra sokkelen på hovedkortet.

 • Ikke prøv å fjerne frontkameraet ennå. Kabelen er fortsatt koblet under hovedkortets lyssensor.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 18

 • Frakobl den digitaliserte kabelen ved å lirke kontakten opp fra sokkelen på hovedkortet.

 

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 19

 • Frakobl skjermkabelen fra hovedkortet.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 20

 • Lirk Wi-Fi-antennekabelens kontakt opp fra sokkelen på hovedkortet.

 • Forsiktig flytt kabelen ut av veien fra hovedkortet.

Steg 21

 • Fjern 3.0 mm Phillips # 0 skruen som fester hovedkortet til frontpanelet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 22

 • Løft forsiktig bunnen av hovedkortet bort fra frontpanelet.

 • Fjern hovedkortets montering fra frontpanelet. Pass på kablene som er festet til det.

Steg 23 – Front-mot Kamera

 • Fjern 2.0 mm Phillips # 0 skruen som fester frontkameraets brakett til frontpanelet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 24

 • Bruk en pinsett til å løfte frontkameraet / lyssensoren / bakre mikrofon ut fra sin kontakt i frontpanelet.

 

Steg 25 – Frontpanel

Frontpanelet gjenstår.

Montering av SIM-kort Galaxy S4

 

Om du synes det er spennende med nye teknologiske ting, trykk på linken under 🙂
thumb image 1
thumb image 2

Steg 1 – Bakdeksel

 • Lirk med et plaståpningsverktøy eller en fingernegl i den lille åpningen til venstre for bakkameraet, nær strømknappen.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 2

 • Løft bakdekselet ved hjørnet nærmest åpningen og fjern det fra telefonen.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 3 – Batteri

 • Sett inn et plaståpningsverktøy, eller fingeren, i sporet av batteridekselet og løft batteriet oppover.

 • Ta ut batteriet fra telefonen.

 

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 4 – SIM-kort

 • Bruk et plast åpningsverktøy, eller en negl, til å trykke på SIM-kortet litt dypere inn i sporet til du hører et klikk.

 • Etter klikket, slipp kortet og det vil komme ut av sporet.

 • Ta ut SIM-kortet.

 • For gjenmontering, skyv SIM-kortet tilbake i sporet til det klikker på plass.

Bytte av Galaxy S4 batteri

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 1 – Bakdeksel

 • Lirk med et plaståpningsverktøy eller en fingernegl i den lille åpningen til venstre for bakkameraet, nær strømknappen.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 2

 • Løft bakdekselet ved hjørnet nærmest åpningen og fjern det fra telefonen.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 3 – Batteri

 • Sett inn et plaståpningsverktøy, eller fingeren, i sporet av batteridekselet og løft batteriet oppover.

 • Ta ut batteriet fra telefonen.

Bytte hovedkort i Ipod, se hvordan

Følge dette step by step og du sparer mye penger i å levere inn for å få andre til å gjøre dette. Bruk med all fordel hvite hansker eller vask hendene først for å unngå unødige fett flekker

Steg 1 – Frontpanel

 • IPod Touch 4G frontpanel er festet til bakdekselet med lim. Det er anbefalt å bruke en varmepistol eller en hårføn for å myke opp limet.

 • Med varmepistolen satt på “lavt”, begynn å varme den nedre delen av Touch nær hjemknappen.

 • Det er anbefalt å varme den ønskede delen i en sirkulær bevegelse og jevnt spre mengden av varme i hele enheten.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 2

 • Vær forsiktig, Touch vil være veldig varmt. Det kan være nyttig å holde den med et håndkle mens du lirker den.

 • Sett kanten av et iPod åpningsverktøy mellom frontglasset og det svarte plastdekselet nær hjem-knappen.

 • Ikke prøv å lirke mellom det svarte plastdekselet og metallbakdekselet.

 • Lirk den nederste kanten av frontpanelet oppover, og vær forsiktig så du ikke bøyer glasset for mye.

 • Dersom det er for vanskelig å lirke opp frontpanelet, bør du varme det og forsøke igjen.

Steg 3

 • Når det er nok plass til å ta tak i den nederste kanten av frontpanelet skal du løfte det bort fra kroppen av Touch og skrelle vekk limet langs venstre og høyre kant.

 • Dersom det er for vanskelig å fjerne limet bør du bruke en varmepistol for å myke det opp før du fortsetter.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 4

 • Fjerde generasjons Touch er konstruert på en slik måte at den digitaliserte kabelen ikke kan frakobles før hovedkortet er fjernet. Vær veldig forsiktig når du holder frontpanelet fordi det er festet til resten av Touch med en skjør digitalisert kabel.

 • Displaykabelen er veldig kort og koblet til hovedkortet nær toppen av frontpanelet. Dersom den ikke blir frakoblet når du frigjør den øverste kanten av frontpanelet, sørg for å frakoble den med et åpningsverktøy for iPod før du roterer frontpanelet ut av Touch.

 • Fjern forsiktig toppen av frontpanelet fra limet som holder det til Touch og pass på den korte digitaliserte kabelen som kobler sammen de to komponentene.

Steg 5

 • Fjern følgende åtte Phillips # 00 skruer:

 • En 3.5 mm Phillips skrue

 • To 3.0 mm Phillips skruer

 • En 2.3 mm Phillips skrue

 • En 2.4 mm Phillips skrue

 • Tre 2.0 mm Phillips skruer

Steg 6

 • Bruk kanten av et åpningsverktøy til å lirke det tynne metalldekselet opp fra det bakre kameraet.

 • Vær oppmerksom på den lille fjæren som er plassert nær rammen ved siden av kameraet (merket med gult)

 • Fjern ståldekselet fra iPoden.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 7

 • Sett kanten av et åpningsverktøy under midtplanen av stål nær det nedre venstre hjørnet av Touch.

 • Lirk oppover for å skille platen fra limet ved å sikre den til det indre plastdekselet.

 • Dersom platen fremdeles er festet til det hovedkortet oppvarm området igjen for å løsne limet, deretter separer platen fra hovedkortet ved hjelp av åpningsverktøyet.

 • Vær veldig forsiktig fordi høyttaleren er under området vist på bildet. Den er tilkoblet med meget tynne og korte ledninger.

 • Det er en veldig tynn flatkabel her som forbinder volum- og strømknapper til hovedkortet. Prøv å omgå dette området som vist, så du ikke ødelegger kabelen. Den er ekstremt sårbar.

 • Denne kabelen kan lett rives av dersom du ikke er forsiktig.

 • Det er også lim under området vist i rødt.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 8

 • Vipp midtplaten av stål forsiktig opp for å løsne den fra bakdekselet.

 • Sørg for å ikke rive opp kobbertapen som kobler det bakre kameraet til midtplaten av stål.

 • Løft den stålmidplaten opp fra bakdekselet og riv av kobbertapen som er festet til det bakre kameraet.

Steg 9 – Hodetelefonkontakt

Bruk et åpningsverktøy til å lirke hodetelefonkontakten opp og ut av kontakten på hovedkortet.

 

Steg 10

 • Fjern den enkle 2.6 mm Phillips-skruen som fester hodetelefonkontakten til bakdekselet.

 • Skruen er i 90-graders vinkel. Sørg for å fjerne den i en slik vinkel.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 11

 • Bruk et åpningsverktøy for å forsiktig løfte kanten av hodetelefonutgangen nærmeste batteriet ut av fordypningen sin.

 • Fjern hodetelefonkontakt fra dens plass innenfor bakdekselet.

Steg 12 – Øvre Hovedkort

 • Fjern de følgende tre skruene nær toppen av hovedkortet:

 • En 2.0 mm Phillips-skrue

 • To 2.3 mm Phillips-skruer

 

Steg 13

 • Bruk kanten av et åpningsverktøy og lirk det bakovervendte kameraet bort fra bakdekselet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 14

 • Bruk et åpningsverktøy for å forsiktig løfte kanten av hovedkortet ved siden av batteriet, slik at du kan ta tak i det med den andre hånden.

 • Ikke bøy hovedkortet, da det er svært tynt og sårbart.

 • Mens du forsiktig løfter hovedkortet med den ene hånden, bruk et åpningsverktøy til å løfte hovedkortet i nærheten av kobbertapen på hovedkortets øverste kant.

 • Hovedkortet vil bli løftet tilstrekkelig når den siste skjermkontakten går klar av den øverste kanten av bakdekselet.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 15 – Hovedkort

 • Lirk forsiktig iPod-høyttaler ut av fordypningen i det ytre dekselet.

 • Ikke prøv å fjerne høyttaleren. Den er fortsatt loddet til undersiden av hovedkortet.

 • La høyttaleren hvile over batteriet, slik at du kan fortsette med å bytte batteriet

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 16

 • I de neste trinnene, vil du løsne limet fra undersiden av batteriet, hovedkortet, og rammen under batteriet. Gjør dette sakte, forsiktig og jevnt. Pass på å ikke punktere batteriet eller bøye hovedkortet.

 • Bruk et plaståpningsverktøy for å lirke opp limet rundt de tre eksponerte kantene av batteriet.

 • Ikke prøv å lirke ut batteriet, bare begynn å løsne limet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 17

 • Etter at kantene på batteriet er løsnet, begynn å lirke opp kanten av hovedkortet. Start på toppen og fortsett nedover siden av hovedkortet.

 • For å unngå å bøye / bryte hovedkortet, ikke prøv å fjerne hovedkortet ennå. Dock-tilkoblingen er fortsatt innebygd i rammen. Du skal bare løsne mer av limet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 18

 • Trykk forsiktig dock-kontakten ut av fordypningen på det ytre dekselet. Gjør det jevnt på hvert hjørne inntil kontakten løses.

 • Siden dock-tilkobling er festet til hovedkortet, kan det skje at hovedkortet begynner å bøyes, hvis du skyver det ut av dekselet. Vær ekstra forsiktig slik at du ikke skader hovedkortet.

 

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 19

 • Når alt klebemidlet frigjøres fra undersiden av hovedkortet / batteriet, løft det opp fra siden og forsiktig roter det over for å få tilgang til undersiden av batteriet.

 • Hovedkortet er fortsatt festet til bakdekselet. Ikke prøv å fullstendig skille det, ellers kan du rive i stykker flatkabelen.