Eksempel på plassering av utstyr i en bås

Se hvordan illustrasjonen for jordingen for “anlegget” er utført.

Fagprøvenemda vil se at du tenker på jordingssystemet og siden at det mest sansynlig ikke er noen annen ledende deler i båsen så må du vise på en annen måte. For det viktigste i båsen blir jo da å vise at du vet hvor stort tverrsnitt en utgjevningsforbindelse for beskyttelseformål skal være. ( Ikke mindre enn 6mm2 ) Så da ordner du med noen ledere med korrekt tverrsnitt på en jordskinne som du montere under fordelingen som vist på bildet. En for hovedvannkran, ventilasjon, tjømemuffen og jordleder til jordelektrode. Om den ligger i jord så skal den være 25mm2

 

Beregne vinkel for kabelkanal

Fagmessig tilpassing av kanaler!

 

Når vi monterer en kanal så bruker vi ferdiglagde vinkler, værtfall de som er nøye på en fagmessig utførelse. Dette skjer dessverre så alt for skjeldent og ikke for å snakke om prisen på en L skjøt for en standard TEK kanal. Hvordan løser vi dette med tanke på en fagmessig utførelse og samtidlig spare penger? Riktig, vi sørger for å  sage til kanalene i riktig vinkel slik at framtoningen er fagmessig. Det kan være aktuelt med forskjellige vinkler men den mest vanlige er den alla dørkarm vinkelen ( 45 grader ) Om du ser på dørkarmen så ser du jo lett hvordan de har saget det til. Akkurat slik som dørkarmen er saget til, skal vi sage til kanalene.

For å finne vinkelen til en L skjøt så er det kun nødvendig å vite bredden på kanalen,. Grunnen til det er at den bredden kanalen har er den lengden fra yttersiden på kanalen og innover vi trenger for å kunne få ønsket vinkel. Er kanalen 10 cm brei så setter vi målebåndet på enden an kanalen og måler 10 cm innover. Der setter vi ett merke for så og trekke en strek som går på skrå over til motsatt siden i enden av kanalen. Om du sager etter denne streken så får du en vinkel på 45 grader. Du sparer jo tid ved å bruke en gjærsag som du stiller inn på 45 grader. Men har du ikke dette tilgjengelig så er det aktuelt og gjøre som jeg akkurat beskreiv.

Av og til skal vi montere kanalen i en bestemt vinkel ( dog sjeldent) og da er det greit og hvite hvor mange cm/mm fra enden på kanalen og innover til der du skal starte streken som går på tvers på kanalen over til endehjørnet på kanalen. Om det er den delen av kanalen som skal monteres loddrett så tegner vi streken fra eller til venstre hjørnet. Er det kanalen som ligger vannrett så blir det høyre hjørnet.

Om du eksempelvis har oppgitt vinkelen å så skal beregne hvor mange cm inn på kanalen du skal måle så finner du frst cosinus til vinkelen, deretter bruker du faktoren og deler den på bredden på kanalen. Da får du lengden på tverrstreken ( hypotenesus), men den vi hvil ha er streken som går fra enden og innover. Men da er det bare og bruke pytagoras for å finne den lengden vi vil vite ( som er motstående katet)

Eksempel: cosphi= inverse verdien til 45 grader = 0.707

L= C= B / cosphi = 10cm / 0,707 = 14,14cm

L =

Normal
0

21

false
false
false

NO-BOK
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Vanlig tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

√C² – B²= √14,14cm² – 10cm²= 10cm

Sånn gjør vi det når vi har oppgit ønsket vinkel. 

Internkontroll

Internkontroll

På en fagprøve så vil du nesten helt sikker bli spurt om ditt firma sitt IK system. Så pugg dette og sett deg inne i dine bedrifts rutiner iht. HMS er osv

  Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon
1 sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder 
for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet 
for virksomheten
 
2 sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer
 
3 sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes  
4 fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet  må dokumenteres 
skriftlig
5 ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og må dokumenteres 
myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 
må dokumenteres 
skriftlig
6 kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide må dokumenteres
tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
må dokumenteres 
skriftlig
7 iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav fastsatt må dokumenteres
i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
må dokumenteres 
skriftlig
8 foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at må dokumenteres
den fungerer som forutsatt
må dokumenteres 
skriftlig

En fagprøve

 

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE DELEN AV FAGPRØVEN.

 

Den praktiske delen av fagprøven er delt i tre.

1.      Planlegging

2.      Gjennomføring

3.      Dokumentasjon

 

Alle tre deler er gjenstand for vurdering.

 

Utdrag fra forskrift 26.06.95. nr. 676:

§ 2- 6 Karakterer og karaktergrader.

 

2. Karakterer ved fag-/svenneprøvens praktiske del.

 

Ved fag-/svenneprøvens praktiske del benyttes en tredelt skala: Bestått meget godt ? Bestått ? Ikke bestått. Relatert til målene i de fagspesifikke læreplanene, har disse karakterene følgende innhold:

 

Bestått meget godt: Meget tilfredsstillende og tilfredsstillende grad av måloppnåelse i faget.

 

Bestått: Middels grad av måloppnåelse i faget.

 

Ikke bestått: Meget svak eller ingen grad av måloppnåelse i faget.

 

 

 

 

DEL 1 ? PLANLEGGING

 

 

Tid: 1 dag

 

Kandidaten trekker prøvejobb. Kandidaten blir vist prøvestasjonen som skal benyttes.

Kandidaten får utdelt ringperm som inneholder beskrivelser og manualer/teknisk informasjon som angår denne jobben.

 

Det er ikke tillatt å ta med innholdet i ringpermen ut av prøvestasjonen. Det kan medføre at fagprøven underkjennes.

 

 Kandidaten utarbeider følgende som blir en del av vurderingen:

 

·         Materialliste med  5 stk. El. nummer.

·         Verktøyliste(spesialverktøy og måleinstrumenter, ikke håndverktøy).

·         Fremdriftsplan for gjennomføringsdelen.

·         En kortfattet begrunnelse for valg av utstyr/materiell med henvisning til forskrifter, normer og regler som kommer til anvendelse.

·         Flerlinjeskjema av teknisk anlegg. (Eventuelt hoved-/styrestrømsskjema for motoranlegg)

·         Enlinjeskjema av fordelingsskapet.

·         Beregningsskjema til fagprøve Elektriker.

 

Kandidaten opplyses av prøvenemnda om kriterier for vurdering for alle tre delene av fagprøven.


DEL 2 ? GJENNOMFØRING

 

Tid: 3 ? 3,5 dager.

 

Kandidaten får utlevert en kasse med spesielt utstyr/materiell for jobben. Vanlig materiell finnes på lageret. Materiell som benyttes og som ikke er skrevet på materiallisten fra planleggingsdelen, skrives på ny materialliste.

 

Kandidaten utfører installasjonen ut i fra vedlagte dokumentasjon og det underlag som er utarbeidet under planleggingsdelen.

Det gjøres oppmerksom på at bruk av batteriverktøy på tilkoblingsklemmer ol, slik at dette blir ødelagt, vil trekke ned ved vurderingen.

 

Under gjennomføringen av fagprøvens praktiske del vil prøvenemnda avlegge flere uanmeldte besøk. Dette er for å kunne danne seg et bilde av kandidatens arbeidsmetoder og rutiner.

Følgende vil være gjenstand for vurdering ved disse besøkende:

 

·         Orden på arbeidsplassen

·         Arbeidsmetoder

·         Oppfølging i forhold til forskrifter og H.M.S.

·         Avfallsbehandling

·         Materialbehandling

·         Behandling av verktøy og måleinstrumenter

·         Fremdrift i forhold til innlevert plan. Drøfte eventuelle avvik.

 

Prøvenemnda informerer kandidaten om andre vurderingskriterier som kan være aktuelle.

 

DEL 3 ? DOKUMENTASJON

 

Dokumentasjonsdelen består av kandidatens oppsummering og egenvurdering av det utførte arbeidet. Prøvenemnda avgjør om dette skal gjøres skriftlig eller muntlig.

 

Følgende momenter kan være gjenstand for vurdering:

·         Funksjon

·         Utforming

·         Avvik i forhold til innleverte planer/lister

·         Tekniske løsninger

·         Miljømessige forhold

·         Vedlikeholdsproblematikk

·         Feilsøking. Hvis mulig vil dette bli vurdert i forbindelse med prøvearbeidet, eventuelt som en separat del.

·         Kvalitetskontroll

Prøvenemnda informerer kandidaten om andre vurderingskriterier som kan være aktuelle.

Prøvenemnda skal vurdere kandidatens dokumentasjon/rapport og gjennomføre en samtale med kandidaten hvor han/hun kan klargjøre og begrunne forhold ved arbeidet.

 

Dersom prøvenemnda finner det nødvendig, kan prøvenemnda stille spørsmål for å avklare i hvilken grad kandidaten har forståelse for faget og i hvilken grad kandidaten kan sette faget i en bredere sammenheng.

 

Når prøvenemnda har gitt beskjed, skal installasjonen i prøvestasjonen demonteres. Alt utstyr legges tilbake på lageret der det ble hentet. Det som lå i kassene legges tilbake i kassene. Det er viktig at det gis beskjed til ansvarlig (Frode Nyborg) om materiell og utstyr som er defekt/ødelagt. Eventuelt, legg en lapp i kassa.

 

 

 

 

 

GENERELLE OPPLYSNINGER

 

·         Det er valgfritt hvordan man utfører forlegningen mellom inntakspunkt og fordelingsskap. Det er både plastrør og kabel /PN med tilhørende skapmuffer/Pg-nipler tilgjengelig.

·         Målersløyfer fra K&M finnes ferdige på lageret. Målersløyfe for IT 230V har El. nr. 17 280 00 og målersløyfe for TN 400V har El. nr. 17 280 01.

·         Fordelingsskapet er av type Ensto ? EFA Elektro, komplett, med El. nr. 17 105 77.

·         Ved valg av materiell brukes de tilgjengelige kataloger eller egne. Det er ikke sikkert at det materiellet du velger er helt det samme som det som finnes på Fossum. Hvis du mener noe av installasjonen ikke blir tilfredsstillende med det tilgjengelige materiellet, må du gi beskjed til ansvarlig som vil prøve å skaffe dette så fort som mulig.

·         Det brukes PR på alle utgående kurser, eventuelt PN eller PR i rør hvor det er aktuelt. Det finnes PFSP/PFXP for de som mener de trenger det.

·         Kandidaten må selv holde verktøy og instrumenter utenom det som er nevnt i oppgaveteksten.

·         FEL og NEK400 ligger til grunn for vurderingen.

·         Ansvarlig fra Opplæringskontoret er Frode Nyborg, tlf. 22 91 83 37, Mob: 99 54 07 54 . Sentralbord Opplæringskontoret: 22 91 83 10.

·         All søppel skal legges i sekker og bæres opp i container på gårdsplassen.

·         Alt materiell skal ryddes tilbake på lageret og legges der det ble funnet. Det som lå i kassen når du fikk den skal ligge der. Det er meget viktig at du sier i fra om materiell som er defekt. Får du ikke sagt i fra, så skriv en lapp som legges i kassen.

·         Ikke kast materiell som kan brukes om igjen. Generelt skal bare kabel (PR) og Apk/letti kastes.

 


Planlegging av en installasjon

 

Se egen skisse av veggene. Det er åpent anlegg, men tilførsel til downlights legges med kabel i rør over himling.

Boligen er tilkoblet 230V IT-nett via trafo merket 750kVA.

Det er målt Ra = 35W. Boligen har separat KV på grunnmuren ute, NH00 125A

Kunden ønsker overspenningsvern i fordelingsskapet.

Skapet har direkte måling og følgende kurser:

 

1 Kurs 2pol  10A til lys og stikk i stue, gang.

1 Kurs 2pol  16A til vaskemaskin og tørketrommel på bad.

1 Kurs 2pol  13A til varme stue og gang.

1 Kurs 2pol  13A til lys, stikk og varme i soverom  og bad. Lengde kabel = 25m.

1 Kurs 3pol  16A til utelys, garasje og stikk ute (motorvarmer).

1 Kurs 2pol  20A til komfyr.

1 Kurs 2 pol 16A til varmtvannsbereder.

 

Hovedvegg:

  • I taket skal det være tre innfelte downlights, 12V/50Wfra GLAMOX. Taket er isolert med glava. De skal reguleres med en vekselvender (A)og en dimmer (B)fra ELKO. Under bryter A skal det være en dobbel stikkontakt (C). Dette er en del av kursen lys og stikk i stue og gang.
  • Til høyre for skapet sitter det en føler(D) som skal tilkobles en termostatstyring som plasseres i tavla. Dette utstyret er fra DEVI  Denne skal styre stikkontakten (E). Dette er en del av kursen varme stue og gang.

 

Venstre:

1.      Her sitter det en motor som skal kunne kjøres i begge retninger ved hjelp av kontaktorer. All styring plasseres i skapet over motoren og bryterne plasseres i skapets front. I tillegg skal det tilkobles en nødstopp(G). Stikkontakten (F) er plassert ute for motorvarmer. Dette er en del av kursen for utelys, garasje og stikk ute.

2.      Nederst på veggen er det et vannrør som skal utjevnes både mot motor og hovedjordskinne i fordelingsskapet.

 

ABB Motors

Motor 3» CI.F IP55 IEC34

MAA090S 3GAA092001 ? ASA

V

Hz

min-1

kW

A

CosJ

380-420 Y

220-240 D

440-480 Y

50

50

60

1410

1410

1700

1,1

1,1

1,3

2,7

4,7

2,7

0.79

0.79

0.79

 

Høyre:

1.      Her er det plassert et porttelefonanlegg av typen Tegui 4+1. Anlegget består av to dørtelefoner, ett dørtablå og et elektromagnetisk sluttstykke. Transformatoren skal plasseres i fordelingstavla. Anlegget finnes i elektroskandias katalog. Dette anlegget kobles på kurs for lys og stikk i stue og gang.

 

 

Oppgaver planlegging:

 

1.      Skriv materialliste for alt utstyr på hovedveggen/tak. Velg skap og vern fra Moeller.

2.      Hvilke spesialverktøy og måleinstrumenter vil du ta med til denne jobben?

3.      Lag en kort begrunnelse for valg av utstyr med henvisning til normer og regler som kommer til anvendelse.

4.      Tegn flerlinjeskjema av det tekniske anlegg (styring varme og lys) og hoved- og styrestrømsskjema for motoranlegg.

5.       Tegn enlinjeskjema av fordelingen.

6.      Bruk tabell for dimensjonering av kabel og vern. IkIII max= 8kA og IkII min=2kA i fordelingsskapet.

7.      Se skjema 5 sikre: Fyll ut kursfortegnelse

8.      Se skjema 5 sikre: Rapport fra risikovurdering. Fyll ut skjema med de opplysningene som er tilgjengelige.

9.       Hvilke krav er det til resultatene ved prøving, og hva kan du forvente av måleresultat? 

 

 

Mal med referanse til NEK 400 koordinering av kabel og vern

 

Normal
0

21

false
false
false

NO-BOK
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Vanlig tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}

Mal for beregning og koordinering mellom kabel og vern og dokumentere beskyttelse iht NEK 400:2010 § 433.1

Finne belastningsstrøm: Ib= strømmen for en kurs. P= Watt. U= Volt

I.       Ib= P/U = W / V=

Velge nødvendig vern med In lik eller større enn belastningstrømmen for kursen.   

II.    In= Ib ≤ In =

 Jordfeilautomat:( PKPM)

Velger Iz ut i fra Referanseinstallasjonsmetode fra Tabell 52B ? 1: (Iz er hvor mye strøm en kabel kan føre uten å ta skade)

Ut i fra en befaring og en risikovurdering, FEL § 16 og de ?5 sikre? finner vi aktuell installasjonsmetode og referanseinstallasjonsmetode! Vi bestemmer om Iz må korrigeres for temperatur og nærføring av kabel/kurser.

 iht. bolignormen § 823 så skal ikke en kabel overbelastes mere enn gjengitt verdig for den respektive kabel jfr. Tabell 52B, når tverrsnittet for kabelen er lik eller mindre enn 4mm². For større tverrsnitt kan kabelen overbelastes med 1.45 ganger strømføringsevnen inntil en time.

 

Finne riktig Iz etter G-reduksjon og T-reduksjon Tab-52B-15, 52B-17: (ikke nødvendig i en bolig med normale omgivelser) Men en risikovurdering må legges til grunn for om en koordinering kan utelates eller ikke. FEL § 16

 

II.      Bestemmer først Faktor for gruppe og temp = ved normale forhold temp=1 gruppe=1

III. Iz= Iz x kg x kt eller beregner minste tillatte strømføringsevne slik: In / Kg x Kt =

   Når du allerede har tatt ut vern så er det mest praktisk og

   Beregne minste tillatte strømføringsevne.  Iz = In / (kg x kt) =

 

(Husk de særnorske kravene iht NEK 400 § 533.2) (Iz finner man i ulike tabeller man finner på nettet eller i håndbøker) Ved flere forlegningsmåter, skal den referanseinstallasjonsmetoden med den laveste strømføringsevnen anvendes! Minste tillatte tverrsnitt for en installasjon er 1.5mm².

Minste tverrsnitt for inntakskabel for TN er 10mm²

IV.     Iz=

Kontrollere om koordineringen tilfredsstiller kravene iht NEK 400 § 433.1 § 823

V.              Krav 1: Ib ≤ In ≤ Iz=

VI.           Krav2:           I≤ Iz =

VII.                      lik eller større enn 6mm² eller når det ikke er bolig I(1.45 x Iz)=

Dokumentere Vernets bryteevne og at kabelen er beskyttet: NEK 400 § 434 Krav til beskyttelse mot kortslutning:

 

VIII.                   Ik2pmin= 0,95*Un/2*1,2*(Zytre+(rfase*l))=

IX.               Ik3pmaks ≤ Icc =

X.                  Krav til utkoblingstid er (vist i mont. Håndbok s.131)   t= K²*S²/I²=

 

NEK 400 ? 434.5.2 sier at ved utløse krav raskere enn 0,1 s skal det kontrolleres at vernets gjennomsluppet energi ikke overstiger det kabelen tåler:

II.    Vernets gjennomsluppet energi må iht. montørhåndboka s. 132 leses av i tabeller

              i²*t ≤ k²*S²=

Kontrollere at det er under Max spenningsfall iht. NEK 400 § 525:

III.∆u      = I*0, 0175*L*2*cosφ*1, 2/A=

IV.  ∆u% = ∆U /230V)*100 =

OBS!     1.2 er faktor for temp på 70 grader.

               Cosphi. Om man ikke har verdi så setter man den til 1

Plassering av utstyr

Når man monterer ulike utstyr så er det viktig og plassere vært enkelt utstyr i senter ovenfor hverander. Gjør man ikke det så vil anlegget se uproft og uryddig ut. Ved plasseringer så er deg greit og bruke eksempelvis et vindu og lignende som en veiledning for hvor utstyret skal plasseres. Varmeovn skal i senter under vindu og en stikk for tilkobling skal plasseres til hyre for ovnen og minst 50 cm fra vegg iht.NS 3931.

På den praktiske delen på fagprøven så legges det stor vekt på hvordan utstyr er plasser og hvordan kabelen spikres osv. Derfor planlegg ordentlig for hvor du skal plassere utsyret og tegn opp føringsveiene for kablene og rørene, for det er viktig at ting er montert på en ryddig og oversiktelig måte. Rør og kabel skal ikke krysses.

Man kan med fordel bruke fast tilkobling for varmeovner. Antall stikk står beskrevet som et minstekrav i NEK 400:2010-823 ( Bolignormen )

 

Tabell om Overbelastningsverdier for vern iht. Bolignorm § 823

Tabell fra Eaton Store Blå

For en bolig installasjon som skal utføres iht NEK 400:2010 så må krav 1 og krav 2 legges til grunn ved koordinering av kabel og vern. Forskjellen fra NEK 400:2006 og NEK 400:2010 er at vi har en ny norm ( Bolig norm NEK 400 § 823 ) Så for tverrsnitt lik eller mindre enn 4mm2 så forenkler vi oppsett slik:

  • Krav 1: Ib < In
  • Krav 2: I2 < Iz

Men for all del det er ingenting i veien med å sette opp kravene på ” den standardiserte” måten, men det som er litt Ok og sette kravene opp på denne måten er at det viser litt ryddighet samt at det viser tydelig at krav 1 og krav 2 koordinere noe forskjellig. Begge kravene er viktig og legge til grunn ved prosjektering av et bolig anlegg.


Montørhåndboken kan lastes ned her:    http://www.cobuilder.com/coBuilderDocuments/getfile?&dokid=:119537&code=JTJGMTg5OTAyJTJGc3RvcmVibCVDMyVBNSUyMDIwMTEucGRm&ext=.pdf