Hvordan virker en solcelle?

En solcelle er bygget opp av to lag med halvledermetaller, for eksempel silisium. Fotoner i lys blir absorbert i halvlederne og slår løs elektroner som på grunn av halvlederegenskapene bare kan bevege seg i én retning. Vi har dermed grunnlaget for elektrisk strøm.


 

Hvordan virker solceller?

Solceller er karakteriseret ved at de omsætter strålingsenergi direkte til elektricitet ved hjælp af den såkaldte fotoelektriske effekt.

Netkoblede anlæg

I netkoblede solcelleanlæg bliver strømmen tilført det offentlige forsyningsnet. Strømmen genereres af solcellemodulerne i form af jævnstrøm. I vekselretteren bliver jævnstrømmen omdannet til 230 V vekselstrøm.

En strømmåler registrerer det antal kilowatt-timer, der tilføres det offentlige forsyningsnet. Når der andvendes digitale forbrugsmålere, skal man defor bruge en ekstra måler, der registrerer den andel af strømmen, man selv anvender.

Er strømbehovet større end udbyttet af solenergien, dækkes merbehovet som hidtil via forsyningsnettet og registreres af forbrugstælleren.

Med mekanisk strømmålere kører tælleren baglæns, når der tilføres strøm fra solenergianlægget, og så er det ikke nødvendigt med en ekstra måler.

Et solcelle-system består av komponentene som vist på bildet. Det er ikke mange, og generelt alle de komponenter av et fotoelektrisk system robust.


Solcellepanel

Solcellene er den komponenten som konverterer solenergi til elektrisk kraft. Den teknologiske utviklingen av solceller har de siste årene tatt en svært høy hastighet da dette har ført til prisreduksjoner, og dette er årsaken til investering i en solcelle er interessant.


Solcellene består av kvarts som blir behandlet på riktig måte. Dette gjør det mulig for en elektrisk komponent som kan generere en likestrøm, og komponenten er svært motstandsdyktig. Produsentene av solceller garanterer ofte en fordel etter 20 år på 80%, sammenlignet med den nye solcelle.


DC / ( jævnstrøm  på bildet )

Likestrøm har den samme kraften som finnes på et batteri. For likestrøm kan kobles til nettverket, må den omdannes til vekselstrøm via en omformer, eller kanskje mer riktig en ” inverter”. 


Inverter

Denne komponenten er den dyreste i solcelle-system, og har forventet kortere levetid enn solcellene. Denne komponenten genererer varme og bør plasseres godt ventilert. Jo mer varme avgis, desto større er tapet av komponenten, og mindre strøm produseres.


AC

Vekselstrøm generert i et sol-kraftanlegg kan enten inntas direkte i husholdningen, eller det kan være lagret i nettverket. Når PV-systemet produserer mindre strøm, for eksempel i vinter, er det mulig å ta fra den strømmen som ble lagret på nettet.


Strømmåler

Når et solcelle-system produserer mer strøm enn man bruker, sier de at strømmåler går “baklengs” og kraften blir lagret i nettverket. Dette er ofte om sommer. Når du bruker mer strøm enn det som er produsert, kjøre elektrisk meter fremover, noe som er typisk i vinter. Et  solcelle-systemet er riktig dimensjonert, når opptatt og levert energi er den samme, over et år.