Bytte av Galaxy S3 frontpanel, step by step

 

 Om du digger teknologiske duppe dingser så trykk på linken under!

Teknologi produkter

thumb image 1
thumb image 2

Steg 1 – Bakdeksel

 • De følgende fire trinn kan gjennomføres uten et plaståpningsverktøy. Imidlertid er det anbefalt å bruke et verktøy til å unngå å bryte noen klips langs omkretsen av det bakdekslet.

 • Sett inn et plaståpningsverktøy eller en negl i innsnittet i hullet mellom bakdekslet og resten av telefonen, som ligger på toppen av enheten.

 • Vri forsiktig åpningsverktøyet for å frakoble klipsene som fester toppen av bakdekslet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 2

 • Skyv plaståpningsverktøyet til venstre langs den øvre kanten, og gjenta den vridende bevegelse for å øke avstanden mellom bakdekslet og telefonen.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 3

 • Fortsett å flytte plaståpningsverktøyet rundt omkretsen av øverste venstre hjørne, lirke opp langs bakdekslet.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 4

 • Lirk langs høyre side, og fortsett å lirke ned på høyre side av bakdekslet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 5

 • Løft opp og ta bakdekslet fra telefonen.

 • Du bør kanskje skrelle dekslet opp for å skille det dersom noen klips fortsatt er festet på bunnen av telefonen.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 6 – Batteri

 • Dette trinnet kan oppnås uten behov for et plaståpningsverktøy.

 • Sett inn et plaståpningsverktøy i det lille innsnittet over batteriet.

 • Lirk batteriet ut av fordypningen sin.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 7

 • Ta ut batteriet.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 8 – SIM-kort

 • Ved hjelp av neglen din, skyv SIM-kortet litt dypere inn i sporet til du hører et klikk.

 • Etter klikket, slipp kortet og det vil sprette ut av sporet.

 • For å sette kortet inn igjen, skyv SIM-kortet inn i sporet til det klikker på plass.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 9

 • Bruk din tommel til å skyve nok av SIM-kortet ut av sporet for å gripe det.

 • Grip og ta ut SIM-kortet fra telefonen.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 13

 • Grip venstre side av dekselrammen av plast med din tommel og pekefinger, og løft det bort fra telefonen.

 • Dekselramme smetter forsiktig på plass, og kan fjernes med veldig lite kraft.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 14 – Hodetelefonkontakt/høyttaler

 • Bruk et plaståpningsverktøy for å lirke den bakre kamerakontakten opp fra sokkelen på hovedkortet.

 • Sørg for at du lirker på kontakten og ikke i stikkontakten, ellers du kan skade hovedkortet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 15

 • Sett inn et plaståpningsverktøy på høyttalerdelen av hodetelefonkontakt / høyttaler.

 • Forsiktig lirk hodetelefonkontakt /høyttaler opp fra frontpanelet.

 

Steg 16

 • Løft hodetelefonkontakt /høyttaler ut av Galaxy S3.

Steg 17 – Hovedkort

 • Bruk et plaståpningsverktøy til å lirke frontkamerakontakten fra sokkelen på hovedkortet.

 • Ikke prøv å fjerne frontkameraet ennå. Kabelen er fortsatt koblet under hovedkortets lyssensor.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 18

 • Frakobl den digitaliserte kabelen ved å lirke kontakten opp fra sokkelen på hovedkortet.

 

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 19

 • Frakobl skjermkabelen fra hovedkortet.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 20

 • Lirk Wi-Fi-antennekabelens kontakt opp fra sokkelen på hovedkortet.

 • Forsiktig flytt kabelen ut av veien fra hovedkortet.

Steg 21

 • Fjern 3.0 mm Phillips # 0 skruen som fester hovedkortet til frontpanelet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 22

 • Løft forsiktig bunnen av hovedkortet bort fra frontpanelet.

 • Fjern hovedkortets montering fra frontpanelet. Pass på kablene som er festet til det.

Steg 23 – Front-mot Kamera

 • Fjern 2.0 mm Phillips # 0 skruen som fester frontkameraets brakett til frontpanelet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 24

 • Bruk en pinsett til å løfte frontkameraet / lyssensoren / bakre mikrofon ut fra sin kontakt i frontpanelet.

 

Steg 25 – Frontpanel

Frontpanelet gjenstår.

Montering av SIM-kort Galaxy S4

 

Om du synes det er spennende med nye teknologiske ting, trykk på linken under 🙂
thumb image 1
thumb image 2

Steg 1 – Bakdeksel

 • Lirk med et plaståpningsverktøy eller en fingernegl i den lille åpningen til venstre for bakkameraet, nær strømknappen.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 2

 • Løft bakdekselet ved hjørnet nærmest åpningen og fjern det fra telefonen.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 3 – Batteri

 • Sett inn et plaståpningsverktøy, eller fingeren, i sporet av batteridekselet og løft batteriet oppover.

 • Ta ut batteriet fra telefonen.

 

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 4 – SIM-kort

 • Bruk et plast åpningsverktøy, eller en negl, til å trykke på SIM-kortet litt dypere inn i sporet til du hører et klikk.

 • Etter klikket, slipp kortet og det vil komme ut av sporet.

 • Ta ut SIM-kortet.

 • For gjenmontering, skyv SIM-kortet tilbake i sporet til det klikker på plass.

Bytte av Galaxy S4 batteri

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 1 – Bakdeksel

 • Lirk med et plaståpningsverktøy eller en fingernegl i den lille åpningen til venstre for bakkameraet, nær strømknappen.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 2

 • Løft bakdekselet ved hjørnet nærmest åpningen og fjern det fra telefonen.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 3 – Batteri

 • Sett inn et plaståpningsverktøy, eller fingeren, i sporet av batteridekselet og løft batteriet oppover.

 • Ta ut batteriet fra telefonen.

Bytte hovedkort i Ipod, se hvordan

Følge dette step by step og du sparer mye penger i å levere inn for å få andre til å gjøre dette. Bruk med all fordel hvite hansker eller vask hendene først for å unngå unødige fett flekker

Steg 1 – Frontpanel

 • IPod Touch 4G frontpanel er festet til bakdekselet med lim. Det er anbefalt å bruke en varmepistol eller en hårføn for å myke opp limet.

 • Med varmepistolen satt på “lavt”, begynn å varme den nedre delen av Touch nær hjemknappen.

 • Det er anbefalt å varme den ønskede delen i en sirkulær bevegelse og jevnt spre mengden av varme i hele enheten.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 2

 • Vær forsiktig, Touch vil være veldig varmt. Det kan være nyttig å holde den med et håndkle mens du lirker den.

 • Sett kanten av et iPod åpningsverktøy mellom frontglasset og det svarte plastdekselet nær hjem-knappen.

 • Ikke prøv å lirke mellom det svarte plastdekselet og metallbakdekselet.

 • Lirk den nederste kanten av frontpanelet oppover, og vær forsiktig så du ikke bøyer glasset for mye.

 • Dersom det er for vanskelig å lirke opp frontpanelet, bør du varme det og forsøke igjen.

Steg 3

 • Når det er nok plass til å ta tak i den nederste kanten av frontpanelet skal du løfte det bort fra kroppen av Touch og skrelle vekk limet langs venstre og høyre kant.

 • Dersom det er for vanskelig å fjerne limet bør du bruke en varmepistol for å myke det opp før du fortsetter.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 4

 • Fjerde generasjons Touch er konstruert på en slik måte at den digitaliserte kabelen ikke kan frakobles før hovedkortet er fjernet. Vær veldig forsiktig når du holder frontpanelet fordi det er festet til resten av Touch med en skjør digitalisert kabel.

 • Displaykabelen er veldig kort og koblet til hovedkortet nær toppen av frontpanelet. Dersom den ikke blir frakoblet når du frigjør den øverste kanten av frontpanelet, sørg for å frakoble den med et åpningsverktøy for iPod før du roterer frontpanelet ut av Touch.

 • Fjern forsiktig toppen av frontpanelet fra limet som holder det til Touch og pass på den korte digitaliserte kabelen som kobler sammen de to komponentene.

Steg 5

 • Fjern følgende åtte Phillips # 00 skruer:

 • En 3.5 mm Phillips skrue

 • To 3.0 mm Phillips skruer

 • En 2.3 mm Phillips skrue

 • En 2.4 mm Phillips skrue

 • Tre 2.0 mm Phillips skruer

Steg 6

 • Bruk kanten av et åpningsverktøy til å lirke det tynne metalldekselet opp fra det bakre kameraet.

 • Vær oppmerksom på den lille fjæren som er plassert nær rammen ved siden av kameraet (merket med gult)

 • Fjern ståldekselet fra iPoden.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 7

 • Sett kanten av et åpningsverktøy under midtplanen av stål nær det nedre venstre hjørnet av Touch.

 • Lirk oppover for å skille platen fra limet ved å sikre den til det indre plastdekselet.

 • Dersom platen fremdeles er festet til det hovedkortet oppvarm området igjen for å løsne limet, deretter separer platen fra hovedkortet ved hjelp av åpningsverktøyet.

 • Vær veldig forsiktig fordi høyttaleren er under området vist på bildet. Den er tilkoblet med meget tynne og korte ledninger.

 • Det er en veldig tynn flatkabel her som forbinder volum- og strømknapper til hovedkortet. Prøv å omgå dette området som vist, så du ikke ødelegger kabelen. Den er ekstremt sårbar.

 • Denne kabelen kan lett rives av dersom du ikke er forsiktig.

 • Det er også lim under området vist i rødt.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 8

 • Vipp midtplaten av stål forsiktig opp for å løsne den fra bakdekselet.

 • Sørg for å ikke rive opp kobbertapen som kobler det bakre kameraet til midtplaten av stål.

 • Løft den stålmidplaten opp fra bakdekselet og riv av kobbertapen som er festet til det bakre kameraet.

Steg 9 – Hodetelefonkontakt

Bruk et åpningsverktøy til å lirke hodetelefonkontakten opp og ut av kontakten på hovedkortet.

 

Steg 10

 • Fjern den enkle 2.6 mm Phillips-skruen som fester hodetelefonkontakten til bakdekselet.

 • Skruen er i 90-graders vinkel. Sørg for å fjerne den i en slik vinkel.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 11

 • Bruk et åpningsverktøy for å forsiktig løfte kanten av hodetelefonutgangen nærmeste batteriet ut av fordypningen sin.

 • Fjern hodetelefonkontakt fra dens plass innenfor bakdekselet.

Steg 12 – Øvre Hovedkort

 • Fjern de følgende tre skruene nær toppen av hovedkortet:

 • En 2.0 mm Phillips-skrue

 • To 2.3 mm Phillips-skruer

 

Steg 13

 • Bruk kanten av et åpningsverktøy og lirk det bakovervendte kameraet bort fra bakdekselet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 14

 • Bruk et åpningsverktøy for å forsiktig løfte kanten av hovedkortet ved siden av batteriet, slik at du kan ta tak i det med den andre hånden.

 • Ikke bøy hovedkortet, da det er svært tynt og sårbart.

 • Mens du forsiktig løfter hovedkortet med den ene hånden, bruk et åpningsverktøy til å løfte hovedkortet i nærheten av kobbertapen på hovedkortets øverste kant.

 • Hovedkortet vil bli løftet tilstrekkelig når den siste skjermkontakten går klar av den øverste kanten av bakdekselet.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 15 – Hovedkort

 • Lirk forsiktig iPod-høyttaler ut av fordypningen i det ytre dekselet.

 • Ikke prøv å fjerne høyttaleren. Den er fortsatt loddet til undersiden av hovedkortet.

 • La høyttaleren hvile over batteriet, slik at du kan fortsette med å bytte batteriet

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 16

 • I de neste trinnene, vil du løsne limet fra undersiden av batteriet, hovedkortet, og rammen under batteriet. Gjør dette sakte, forsiktig og jevnt. Pass på å ikke punktere batteriet eller bøye hovedkortet.

 • Bruk et plaståpningsverktøy for å lirke opp limet rundt de tre eksponerte kantene av batteriet.

 • Ikke prøv å lirke ut batteriet, bare begynn å løsne limet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 17

 • Etter at kantene på batteriet er løsnet, begynn å lirke opp kanten av hovedkortet. Start på toppen og fortsett nedover siden av hovedkortet.

 • For å unngå å bøye / bryte hovedkortet, ikke prøv å fjerne hovedkortet ennå. Dock-tilkoblingen er fortsatt innebygd i rammen. Du skal bare løsne mer av limet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 18

 • Trykk forsiktig dock-kontakten ut av fordypningen på det ytre dekselet. Gjør det jevnt på hvert hjørne inntil kontakten løses.

 • Siden dock-tilkobling er festet til hovedkortet, kan det skje at hovedkortet begynner å bøyes, hvis du skyver det ut av dekselet. Vær ekstra forsiktig slik at du ikke skader hovedkortet.

 

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 19

 • Når alt klebemidlet frigjøres fra undersiden av hovedkortet / batteriet, løft det opp fra siden og forsiktig roter det over for å få tilgang til undersiden av batteriet.

 • Hovedkortet er fortsatt festet til bakdekselet. Ikke prøv å fullstendig skille det, ellers kan du rive i stykker flatkabelen.

Guid til å skifte Ipod skjerm.

Steg 1 – Frontpanel

 • IPod Touch 4G frontpanel er festet til bakdekselet med lim. Det er anbefalt å bruke en varmepistol eller en hårføn for å myke opp limet.

 • Med varmepistolen satt på “lavt”, begynn å varme den nedre delen av Touch nær hjemknappen.

 • Det er anbefalt å varme den ønskede delen i en sirkulær bevegelse og jevnt spre mengden av varme i hele enheten.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 2

 • Vær forsiktig, Touch vil være veldig varmt. Det kan være nyttig å holde den med et håndkle mens du lirker den.

 • Sett kanten av et iPod åpningsverktøy mellom frontglasset og det svarte plastdekselet nær hjem-knappen.

 • Ikke prøv å lirke mellom det svarte plastdekselet og metallbakdekselet.

 • Lirk den nederste kanten av frontpanelet oppover, og vær forsiktig så du ikke bøyer glasset for mye.

 • Dersom det er for vanskelig å lirke opp frontpanelet, bør du varme det og forsøke igjen.

Steg 3

 • Når det er nok plass til å ta tak i den nederste kanten av frontpanelet skal du løfte det bort fra kroppen av Touch og skrelle vekk limet langs venstre og høyre kant.

 • Dersom det er for vanskelig å fjerne limet bør du bruke en varmepistol for å myke det opp før du fortset,

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 4

 • Fjerde generasjons Touch er konstruert på en slik måte at den digitaliserte kabelen ikke kan frakobles før hovedkortet er fjernet. Vær veldig forsiktig når du holder frontpanelet fordi det er festet til resten av Touch med en skjør digitalisert kabel.

 • Displaykabelen er veldig kort og koblet til hovedkortet nær toppen av frontpanelet. Dersom den ikke blir frakoblet når du frigjør den øverste kanten av frontpanelet, sørg for å frakoble den med et åpningsverktøy for iPod før du roterer frontpanelet ut av Touch.

 • Fjern forsiktig toppen av frontpanelet fra limet som holder det til Touch og pass på den korte digitaliserte kabelen som kobler sammen de to komponentene.

Steg 5

 • Fjern følgende åtte Phillips # 00 skruer:

 • En 3.5 mm Phillips skrue

 • To 3.0 mm Phillips skruer

 • En 2.3 mm Phillips skrue

 • En 2.4 mm Phillips skrue

 • Tre 2.0 mm Phillips skruer

Steg 6

 • Bruk kanten av et åpningsverktøy til å lirke det tynne metalldekselet opp fra det bakre kameraet.

 • Vær oppmerksom på den lille fjæren som er plassert nær rammen ved siden av kameraet (merket med gult)

 • Fjern ståldekselet fra iPoden.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 7

 • Sett kanten av et åpningsverktøy under midtplanen av stål nær det nedre venstre hjørnet av Touch.

 • Lirk oppover for å skille platen fra limet ved å sikre den til det indre plastdekselet.

 • Dersom platen fremdeles er festet til det hovedkortet oppvarm området igjen for å løsne limet, deretter separer platen fra hovedkortet ved hjelp av åpningsverktøyet.

 • Vær veldig forsiktig fordi høyttaleren er under området vist på bildet. Den er tilkoblet med meget tynne og korte ledninger.

 • Det er en veldig tynn flatkabel her som forbinder volum- og strømknapper til hovedkortet. Prøv å omgå dette området som vist, så du ikke ødelegger kabelen. Den er ekstremt sårbar.

 • Denne kabelen kan lett rives av dersom du ikke er forsiktig.

 • Det er også lim under området vist i rødt.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 8

 • Vipp midtplaten av stål forsiktig opp for å løsne den fra bakdekselet.

 • Sørg for å ikke rive opp kobbertapen som kobler det bakre kameraet til midtplaten av stål.

 • Løft den stålmidplaten opp fra bakdekselet og riv av kobbertapen som er festet til det bakre kameraet.

 

 

Bilgodtgjørelse og Diettgodtgjørelse

 Som følge av endringer i Statens satser for bruk av egen bil endres satsene i Landsoverenskomsten for elektrofagene §§ 3 I og 9 K og Offshoreavtalen pkt. 4.8.1 til følgende satser:

§ 3 I pkt. 2 Bilgodtgjørelse for de første 9000 km              endres til kr 3,65 (Tromsø kr 3,70) per km.

§ 3 I pkt. 3 Tillegg for passasjerer                                   endres til kr 0,90 per km.

§ 3 I pkt. 4 Bilgodtgjørelse utover 9000 km                      endres til kr 3,00 (Tromsø kr 3,05) per km.

§ 3 I pkt. 6 Transport av materiell                                    endres til kr 0,60 per km.

§ 9 K pkt 1 Diett brakke, messe og privat innkvartering     endres til kr 397

§ 9 K pkt 2 Diett hotell/pensjonat                                    endres til kr 440

§ 9 K pkt 3 Diett under reise over 12 timer                       endres til kr 580

§ 9 K pkt 4 Håndpenger per døgn                                     endres til kr 80

§ 9 K pkt 5 Nattillegg ved privat innkvartering                    endres til kr 90

Offshoreavtalens pkt 4.8

Pkt 4.8.1 Diett i forbindelse med overnatting                     endres til kr 580

 

Reglene om måltidsfradrag er endret. Måltidsfradrag i diett ved reiser innenlands beregnes nå på samme måte som for reiser utenlands. Dette medfører at måltidsfradrag skal beregnes slik:

·         Frokost: 10 % av diettsatsen

·         Lunsj:    40 % av diettsatsen

·         Middag: 50 % av diettsatsen

 

Ovennevnte satser gjelder fra 1. mars 2010

 

 

Når det gjelder Landsoverenskomsten § 9 K pkt 3 diett 6-12 timer kr 250,- samt Offshoreavtalens pkt 4.8.1 gjelder reise 8-12 t kr 250,- er partene uenige om endringer i henhold til statens reiseregulativ. Partene er enige om en praktisering frem til tariffoppgjøret 2010. Ovennevnte satser endres derfor ikke.

Bilgodtgjørelse etter statens satser ved yrkesreiser/tjenestereiser i henhold til Særavtale for reiser innenlands § 6:

For 2014 

For 2013

Egen bil inntil 10 000 km

 kr 4,05 pr. km

kr 4,05 pr. km

Tillegg for arbeidstakere i Tromsø kr 0,10 pr. kmkr 0,10 pr. km

Egen bil over 10 000 km

 kr 3,45 pr. km

kr 3,40 pr. km

Tillegg for arbeidstakere i Tromsø

 kr 0,10 pr. km

kr 0,10 pr. km

Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei

 kr 1,00 pr. km

kr 1,00 pr. km

Tillegg for frakt av utstyr og materiell

 kr 1,00 pr. km

kr 0,85 pr. km

Tillegg for hver passasjer

 kr 1,00 pr. km

kr 1,00 pr. km

 EL-bil

 kr 4,20 pr. km

kr 4,20 pr. km

 

Satser for diettgodtgjørelse på tjenestereise med overnatting

 

 Fra 1.1.2014

Fra 1.1.2013

Inntil 12 timer

 kr 0

kr 0

F.o.m. 12 timer

 kr 690

kr 670

6 timer over helt døgn

 kr 690

kr 670

Statens satser for diettgodtgjørelse på tjenestereiser med overnatting i Norge (kr 640) og utlandet (egne satser for det enkelte land), gjelder uavhengig av overnattingssted.

Etter bestemmelsene i Forskrift til skattebetalingsloven § 5-6-12 (1) er imidlertid bare utbetaling inntil Skattedirektoratets forskuddssatser trekkfritt.

Benyttes annen innkvartering enn hotell på tjenestereiser med overnatting, vil følgende satser være trekkfrie:
? Pensjonat, motell, hybel, brakke, leilighet mv. uten kokemuligheter kr 295 pr. døgn for 2013 (2012: kr 293)
? Hybel, brakke, leilighet mv. med kokemuligheter eller privat kr 192 pr. døgn for 2013 (2012: kr 190)

 (NB! Disse satsene er de samme både for innland og utland).
 

Diettgodtgjørelse på reiser innenlands uten overnatting

 

 Statens satser for ulegitimert diettgodtgjørelse på tjenestereiser uten overnatting innenlands:

1.1.2014 

Fra 1.1.2013

Inntil 5 timer

 kr 0

kr 0

F.o.m. 5 timer og inntil 9 timer

 kr 200

kr 195

F.o.m. 9 timer og inntil 12 timer

 kr 310

kr 300

F.o.m. 12 timer

 kr 510

kr 495

 

Måltidstrekk i diettgodtgjørelse på innenlandsreiser

Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen, jf. Særavtale for reiser innenlands § 9. Trekket foretas med følgende satser:

Reiser med overnatting

 

Fra 1.1.2014 

Fra 1.1.2013

Trekk for frokost:

 kr 69 (10 % av kr 690)

kr 67 (10 % av kr 670)

Trekk for lunsj:

 kr 276 (40 % av kr 690)

kr 268 (40 % av kr 670)

Trekk for middag:

 kr 345 (50 % av kr 690)

kr 335 (50 % av kr 670)

Reiser uten overnatting

 

Fra 1.1.2014 

Fra 1.1.2013

 

Trekk for lunsj:

 kr 200

kr 195

 

Trekk for middag:

 kr 250

kr 250

Nattillegg på reiser innenlands

For 2014: kr 420

For 2013: kr 410

Nattillegg skal dekke arbeidstakers ulegitimerte utgifter til losji på tjenestereiser med overnatting (for eksempel privat overnatting). Nattillegg etter statens satser utbetales når 5 timer eller mer av natten (kl. 22.00 – kl. 06.00) tilbringes utenfor bolig og overnatting ikke skjer i hjemmet.

Etter Særavtale for reiser innenlands § 10 kan det ikke utbetales nattillegg når arbeidsgiver holder tilfredsstillende losji, dvs. leilighet/hybel eller enerom tilknyttet dusj og vaskemuligheter. Det samme gjelder når arbeidsgiver har betalt billett som inkluderer soveplass (soveplassbillett, lugaravgift, “sleeper” m.v.) ved overnatting på tog, skip eller fly. Det kan heller ikke utbetales nattillegg når arbeidstaker mottar lønn for natten.

Døde i arbeids-ulykke

I går fortalte TV 2 historien om 20 år gamle Mathias Fors Olsen som mistet livet i en arbeidsulykke i Rossfjordstraumen i 2012. 

Mathias jobbet på et veiutbyggingsprosjekt på Filefjell, og hadde akkurat fått vite at han skulle bli far da den tragiske ulykken skjedde. 

Trist utvikling

Siden 2010 har 20 personer mistet livet på jobb i prosjekter eid av Statens vegvesen. 

Vi har hatt en trist utvikling i antall drepte de siste årene, og i hovedsak er det våre underentreprenører som er rammet, sier direktør i Statens vegvesen Lars Erik Hauer til TV 2. 

For å bedre sikkerheten har vegvesenet nå begrenset antall ledd mellom hoved- og underentreprenør.

 Vi har satt et makstak på to ledd for de som skal ha kontrakt med oss videre, sier Hauer. 

Siden 2011 har 60 saker, hvor personer har mistet livet på jobb, blitt anmeldt etter arbeidsmiljøloven. Kun tre av disse sakene har resultert i forelegg.

Mathias hadde ingen førerkort og ble av arbeidsgiver satt till å kjøre tunge maskiner allikevel. Dette er er et tragisk utfall av at lover og regler ikke overholdes bare for spare tid og penger. Så mye verdt er altså et liv verd i ulike bransjer. Flere firma unngår lovpålagte kurs som kan bety forskjellen på liv og død. Her må noe gjøres!

Child robber and drug dealer in trondheim

Kontakt meg om du ser han noe sted. Ikke ta kontakr medd han da du å kan bli ranet.

Se på rolexen han brifer med  på bilde da. Verd 20-30.000 og hvordan kan en som må rane andre mennesker for å leve råd til den???

Farlig man, han ranet meg for 31100 kr på mandgaen. Om du har sett han, vet noe om han og lignende så send en mail.

Det var ved bruen til Nidarøhallen dette skjedde så var obs.