Tabell og fargekode for endehylse “Nite”

 

Tabell

 

For bruk i moderne krympeautomater er hylsenes dimensjonsstabilitet utslagsgivende for en feilfri drift. En helt spesiel fordel ved endehylser med isolasjonskrage, er kunststoffkragens utforming i farger. Grunnet standardiseringen kan man nå ved hjelp av isolasjonskragens farge se hvilket kabeltverrsnitt som hører til. Eksempelvis er hylser for kabeltverrsnittet 1,5 mm² utstyrt med en svart isolasjonskrage. Dermed kan man utelukke forvekslinger, og anleggets driftssikkerhet øker. Tidligere ble det, alt etter produsent, fremstilt forskjellige fargeserier. Dette førte ofte til feil når ledernes tverrsnitt skulle tilordnes. Etter innføringen av DIN-fargeserien kunne slike feil utelukkes.

Standardiseringen av endehylsene kan sammenlignes med omstillingen av de mest forskjellige skrugjenger til standard-gjenger. Problemfri bruk over hele verden er bare mulig med en slik standardisering. De standardiserte gjengene tas i bruk med den største selvfølge, noe vi bør overføre til endehylsene.