Lage et kretskort

FRAMGANGSMÅTE FOR FRAMSTILLING AV KORTET.

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

Når du skal montere komponentene lager du et kort av en printplate. Denne platen er laget av glassfiber.

 

 

Slike plater er belagt med et lag av kobber på den ene siden. Kobbersiden regnes som kortets bakside.

 

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Du skjærer ut et stykke av glassfiberplaten som er passe stort, slik at du får plass til de komponentene som du skal montere. Tenk over hvordan komponentene bør monteres slik at koblingen din blir symmetrisk og pen.

 

Komponentene skal monteres på den siden hvor du ser glassfiberet.  

 

 

På den kobberbelagte siden markerer du de punktene hvor komponentene skal loddes fast.

 

Punktene markeres med en sort spritbasetusj (permanent). Pass på at det blir et åpent rom mellom punktene, slik at disse ikke går sammen.

 

Pass også på at punktene blir fulle av tusj.

 

5

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal nå trekke opp linjer mellom disse punktene der hvor du ser at strømmen skal gå mellom komponentene. Disse linjene tegner du med den samme tusjen som du benyttet i pkt. 4

 

Linjene skal være smalere enn selve punktet. Pass på at også disse blir fullstendig dekket av permanent tusj.

 

 

 

Du må nå lage et syrebad som er sterkt nok til å kunne etse vekk det kobberet som ikke er dekket av den permanente tusjen.

 

Syrebadet kan du blande sammen ved å benytte NATRIUMPERSULFAT og VANN.

 

Blandingsforhold:

1 del pulver blandes med 5 deler vann.

7

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når syren er ferdig blandet, legger du kortet oppi denne med kobbersiden opp. Kobberet vil nå gradvis bli radert bort, men det kobberet som er dekket av tusjen vil bli tilbake. Du kan se når kobberet er borte, og bare tusjen står igjen. Da er kortet ferdig etset.

 

 

 

 

Når kobberbelegget er etset bort, ser du at bare tusjtegningen står tilbake på glassfiberet.

 

Skyll kortet godt i rennende vann. Når dette er renset, kan du pusse det forsiktig med stålull. (uten såpe)

9

 

10

 

 

 

 

 

 

Tips om Lodding

 

 

 

Loddetinn består av en legering mellom tinn og bly.

 

Smeltetemperaturen for loddetinn ligger på mellom 175 og 220 grader.

 

Loddebolten bør ha en temperatur som er ca 40-80 grader høyere enn tinnets smeltetemperatur.

 

Temperaturen på bolten bør derfor ligge på mellom 260- og 320 grader.

 

Tinnet inneholder flussmiddel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Først smelter du litt tinn på bolten?

 

så varmer du opp loddepunktet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deretter fører du tinnet mot loddeobjektet.

 

Til slutt skal der være en fin klump med tinn