Hva skal man se etter når man kjøper et elektrisk produkt?

 

Når du kjøper elektrisk utstyr eller når du får utført en elektrisk installasjon.

 

Det vil være forskjell på fastmontert utstyr som krever at det skal være elektro fagperson som monterer det og løst utstyr som kan monteres av hvem som helst.

Dersom du er usikker på om du kan montere selv så spør i butikken.

 

Hva skal man se etter når man kjøper et elektrisk produkt?

 

                     At det elektriske produktet er CE merket

                     At de som selger kan fremskaffe samsvarserklæring

                     At det følger med god brukerveiledning og monteringsveiledning på forståelig språk

                     Avklar om utstyret egner seg for det bruk du har tenkt

 

 

Hvordan vil en elektro installatør forholde seg dersom du monterer utstyr som skulle vært montert av fagperson?

 

For å bli elektriker og elektro installatør så kreves det solid praktisk og teoretisk utdannelse. Man må også avlegge en krevende prøve for å få tillatelse til å foreta elektriske installasjoner.

Strøm er definert som en farlig vare, noe som igjen vises på brannstatistikker.

En seriøs elektro person ville ha sagt nei til å koble til en installasjon eller utstyr en ufaglært person har utført.

Akkurat som eier/bruker er ansvarlig for sin elektriske installasjon er den utførende elektro installatør ansvarlig for det han eller hun utfører. Dersom en elektro person kobler til det en ufaglært person har montert vil man kunne komme i et grenseland hvor ansvaret fort kunne slått tilbake på elektro personen derfor sier de normalt nei.

Myndigheter og bransjens gir klare anbefalinger til elektro installatøren om å ikke koble til elektrisk utstyr de ikke har kontroll på. Det vil si at installatøren må ha montert utstyret selv eller har kontrollert det både visuelt og med prøver.

De fleste elektriske artikler, også installasjonsmateriell kan kjøpes av alle og enhver, men vær oppmerksom på at de skal monteres av fag person.

 

Hva har du krav på av dokumentasjon etter at en elektro installatør har utført en jobb hos deg?

 

                     Samsvarserklæring

                     Rapport fra sluttkontroll, normalt en utfylt/avkrysset sjekkliste

                     Måleresultater, står normalt på sjekklisten

                     Brukerveiledning til oppmontert utstyr

                     Oversikt over sikringskurser og hva de går til, står normalt i sikringsskapet

                     Bruker veiledning og informasjon om gulv og takvarmesystem dersom slike er montert

                     Eventuelle beregninger

                     Tavledokumentasjon dersom det er levert et sikringsskap eller tavle

 

Enlinje skjema fordeling

Under er et eksempel på hvordan en enkel oppbygning av enlinje skjema for fordeling kan se ut. På denne under er jo bare å kopiere flere av å deretter lage skjema for ulike fordelinger. Husk å merke fordelingen og eventuelt underfordelingen med AA-AB eller lignende. På en fagprøve så legges det vekt på om du har husket å merke fordelingene riktig. Husk å ha med merking for om det er IT eller TN.

Hva er enøk?

 

Enøk

 

Enøk er energiøkonomisering. Det betyr at vi skal utnytte energien bedre ved å redusere forbruket samtidig som kravet til komfort ikke reduseres. Kort oppsummert gjøres dette ved å:

 

– sløse mindre

 

– Få mer ut av hver kilowattime

 

– Bruke billigere og fornybare ressurser.

 

 

 

Energi globalt:

 

Energi globalt øker med 5 % i året. Med dette øker også forurensingen. dette har sammenheng med at 75 % av verdens energiforbruk er dekket opp av fossile brensler som olje, kull og naturgass. Fossile brensler er ikke en fornybar ressurs, og en dag vil det ta slutt.

 

 

 

Energi i Norge:

 

99 % av vår energi kommer fra vannkraft. Opptil 80 % av denne energien brukes til romoppvarming og oppvarming av vann. Forbruket i Norge er økende med ca. 1-1,5 milliarder kilowattime i året. Dette tilsvarer 2 Alta kraftverk i året eller 2 nye vindmøller pr. dag. Opptil 30 % av energien vi kjøper blir kastet. Dette tilsvarer ca. 20-25 milliarder kilowattimer i året. Nordmenn bruker ca. 4,5 % av pengene til energi.

 

Det er noen enkle tiltak vi kan gjøre uten at det koster for mye. Mye av dette dreier seg om vane. Vi kan si at:

 

1/3 av besparelsene kan skje ved bovaner.

 

1/3 av besparelsene kan skje ved enkle oppgraderinger i boligen.

 

1/3 av besparelsene kan skje ved mer omfattende dyre løsninger.

 

 

 

Enkle tiltak:

 

– Lufte fort og med gjennomtrekk

 

– Senke temperatur i rom med 1-2 grader.

 

– Slå av lys i rom som ikke brukes.

 

– Tette luftlekkasjer rundt dører og vinduer.

 

– Montere sparedusj.

 

– Ikke sløse med vannet.

 

– Automatisk styring av lys og varme.

 

– Etc.

 

 

 

Mer omfattende tiltak:

 

– Etterisolering

 

– Utskifting av gamle vinduer.

 

– Installere gulvvarme.

 

– Montere varmegjenvinner, varmepumper.

 

– Etc.

 

 

 

Lønnsomheten ved tiltakene må vurderes i forhold til innsparte energiutgifter, investerte kostnader, endring i vedlikeholdskostnader, levetiden på tiltaket, standardheving og forbedring av inneklimaet.

 

 

 

Enøk og inneklima:

 

Enøk og inneklima er to sider av samme sak. Tiltakene må gjennomføres med sammenheng mellom disse to. Hvis vi tetter lekkasjer, må vi fortsatt ha god ventilasjon.

 

Eksempel på godt samarbeid mellom Enøk og inneklima kan være:

 

– Tetting og isolering med god ventilasjon

 

– God fordeling og regulering av varme.

 

– Senke romtemperaturen; for varmt kan luften føles “tung”.

 

– God ventilasjon

 

– Godt renhold.

 

 

 

Energikilder:

 

– Kjernekraft:

 

fornybar, men farlig å produsere. Det er også en økt fare for spredning og produksjon av kjernefysiske våpen. Avfallet som produseres er også farlig for miljøet. Halveringstiden på dette avfallet er flere titalls tusen år.

 

– Olje, kull og naturgass:

 

Ikke fornybar, forurensende å utvinne og forurensende å bruke. Sammen med kull og gass står dette for 75 % av verdens energikilde.

 

– Kull:

 

Ikke fornybar, forurensende å utvinne og forurensende å bruke. Sammen med olje og gass står dette for 75 % av verdens energikilde.

 

– Naturgass:

 

Ikke fornybar, forurensende å utvinne og forurensende å bruke. Sammen med kull og olje står dette for 75 % av verdens energikilde.

 

– Vannkraft:

 

Fornybar, ikke forurensende. Elektrisk energi. Kan ha innvirkning på fauna og flora da mye av utbyggingen skjer i sårbare områder.

 

– Solenergi:

 

Fornybar, ikke forurensende. Elektrisk energi. Vi normalt ikke kunne dekke det totale behovet, da vi ikke har sol døgnet rundt.

 

– Biobrensel:

 

Energi fra plantene. Fornybar ressurs som ikke forurenser.

 

– Vindkraft.

 

Fornybar ressurs. Elektrisk Energi.

 

Vindmøller er lite pene og kan produsere en del støy. Kan også ha innvirkning på fauna og flora.

 

Dette er den raskest voksende energikilden i Norge.

mann som kan lede strøm via kroppen

En helt utrolig dokumentar om en mann som kan lede strøm via kroppen uten at han tar fysisk skade av dette.

I dag har vi jordfeilbryter som bryter vernet før det er en jordfeil å¨30 mA da et menneske kan dø av høyere strømmer.

Derfor er det helt utrolig å se at denne mannen kan gjøre det han gjør og fremdelse leve.

Slik sparer du mest strøm

Varme koster. Vinteren er i anmarsj, og dermed går strømforbruket ? og dermed også strømregningen ? opp.

 

En vanlig bolig på ca. 125 kvadratmeter, og som bare bruker elektrisitet til oppvarming, bruker rundt 16.500 kilowatt timer (kWh) i året på oppvarming, viser tall fra Enova. Det er om lag to tredjedeler av boligens totale energibehov på 25.000 kWh.

Med en strømpris på 80 øre pr kWh kan du dermed huke av over 13.000 kroner på strømregningen din.

Senker du temperaturen fra 21 til 20 grader, reduserer du forbruket til oppvarming med ca. fem prosent. Senker du innetemperaturen med en fattig grad i et helt hus, sparer du rundt 650 kroner i året på 125 kvadratmeter.

Dette vil selvsagt variere kraftig med boligens størrelse, type og beliggenhet. En moderne, liten leilighet, omgitt av andre leiligheter, bruker kanskje lite strøm til oppvarming. En stor, eldre bolig med mange og trange rom, og som ligger fritt til i et vinterkaldt område av landet, trenger mye mer energi.

Bruker lite. Vanlige husholdningsapparater bruker faktisk ikke så mye strøm. Hva er for eksempel energiforbruket som går med til å koke to liter vann i en vannkoker? Ifølge Enova er det 0,20 kWh. Er strømprisen 80 øre, betyr det 16 øre i brukt strøm.

 

DRAR STRØM: Dusjer du ofte? Har du TV og spillkonsoll på standby? Det er strømtyver som koster penger. Men fortsatt er oppvarming den store kostnaden på strømregningen.

 

Det som drar mest strøm på kjøkkenet, er kjøleskapet og fryseboksen, der kan det fort gå 300 kroner i løpet av året. Men selv det er ikke mye i den store sammenhengen.

Varmtvann kan koste. En ti minutters dusj fra et «gavmildt» dusjhode som gir 16 liter pr minutt, har et energiforbruk på 6,5 kWh.

Dusjer du i ti minutter hver dag, utgjør det 2370 kWh pr år. Om strømmen koster 80 øre pr kWh, betyr dette at hver dusj på 10 minutter koster deg cirka 5 kroner og 20 øre. To tenåringer i huset kan imidlertid øke denne posten betraktelig.

Et vanlig badekar er på ca 200 liter. Regner vi med 40 grader i badekaret og kaldtvannet er 5 grader, vil energiforbruket bli ca 8 kWh eller 6,4 kroner. Det er litt mer enn en ti minutters dusj.

Støvsuge i 30 minutter? Her er det også variasjoner på hvor kraftig en støvsuger er, men i dette eksempelet benytter vi en støvsuger på 1300 watt. En halvtimes støvsuging bruker da bare 0,5 kWh, eller 40 øre hvis strømprisen er 80 øre.

Bærbar pc. Basert på en dansk undersøkelse bruker en ny laptop fra 16 watt, men vær oppmerksom på at dette kan variere. En times bruk koster da ikke mer enn 1,3 øre i strømforbruk ved en strømpris på 80 øre.

TV. Nye 46 tommers skjermer har et effektuttak på om lag 100 watt eller lavere. En helt ny skjerm bruker minst, og det utgjør bare 24 øre for tre timers tv-titting.

Mer og mer. Det finnes selvsagt flere ting som trekker strøm i et hjem. Vaskemaskin, tørketrommel, ekstra fryser, vinskap, flere pc-er, skrivere osv. Har du flere småbarn, må du regne med at vaskemaskin og tørketrommel går nærmest kontinuerlig.

En vask på 60 grader bruker 1 kWh per gang, altså 80 øre. Går vasken tre ganger daglig, koster det opp mot 900 kroner i året.

Men heller ikke det er jo avskrekkende. Og husk: Nye, moderne hvite- og brunevarer bruker mindre energi på å gjøre samme jobb som gamle og umoderne.

AV:

Prøv denne kalkulatoren. Viser grovt hva du kan spare på å byttet til varme og lys styringer.

 

Kan du bidra?

Jeg kan med glede si at bloggen har økt i omfang og ut i fra statistikken så ser jeg at den øker betydelig fra måned til måned.

Jeg ønsker å komme i kontakt med flere som kunne ha tengt seg å gjøre el-fagstoff tilgjengelig for alle. Vise eksempler på hvordan man kan løse oppgaver og gi generelt info om elektrofaget. Det mangler en del info om svakstrøm, høyspent,motor alarm og lignende. Har du en del å tilføre her så er du velkommen til å bidra. Denne bloggen er viktig for mange da mange av eksemplene og malene er spredd uoversiktelig på nettet.

Er du flink til å lage blogg design så er du også velkommen til å hjelpe da jeg kunne ha tenkt meg at fagstoffet på  bloggen hadde vært søkbar,slik at man slipper å lete å lete igjennom kategorier selv.

 

Mvh

elfag.blogg.no