Her kan du lære om driftkategori AC-3

Det er jo kjent at vi ofte velger en kontaktor for motor med drifts-kategori AC-3. Men hva består de for og hvilke andre kategorier er det??Kontaktor, 9 A ved AC-3 drift

 

Bruk av koblingsmatriell for elektriske installasjoner, uansett om det er kontaktorer, brytere etc., så må utstyret være konstruert for å lede, og bryte den aktuelle type last. De ulike drifts kategoriene innenfor vekselstrøm kalles AC-kategorier.

Bruke uegnet koblingsmatriell bestemt for en gitt type last øker risikoen for at kontaktoren får dårlig elektrisk kontakt, kontaktene kan bli ødelagt ogrisikoen for at koblingspungtene på kontaktene blir sveiset sammen øker, pluss det blir generelt dårligere holdbarhet av komponenten.

I slike bevægemeldere (PIR) blir ofte gitt maks turtall for ulike typer tilknytning lamper, som reflekterer lyset kildene ulike belastning kontakten sett tilkobling og frakobling. Her er et eksempel på en PIR enhet med relekontakt:

Maksimal belastning:

Hvitglødende 1000 Watt
Wolfram halogen 750 W
Lysrør 500 W
Motors 250 W

I form av operasjonelle kategorier under er i kolonnen symbolet” valgt en typisk symbol av de mange alternativene og variasjoner.

 

 


 

AC-Driftskategorier
Kategori Anvendelse Udstyr Symbol
AC-1 Termiske, ikke induktive eller let induktive belastninger. Fx el-varme uten transformer, lysstoffrør og metaldamp­lamper uden eller med kompensations­kondensator i serie. Kontaktor
AC-2 Kontaktringsmotor – indkobling og udkobling.
AC-3 Kortslutningsmotor – indkobling og efterfølgende udkobling under drift. Også transformer med ohmsk belastning, metaltråds glødelamper og lysstofrør og metaldamp­lamper med kompensations­kondensator i parallel.
AC-4 Kortslutningsmotor – indkobling, reversering og “jogging”.
AC-5a Kobling af udladningslamper.
AC-5b Kobling af glødelamper.
AC-6a Kobling af transformatorer.
AC-6b Kobling af kondensatorbatterier.
AC-7a Svage induktive belastninger i husholdningsapparater og lign.
AC-7b Motorer i husholdningsudstyr.
AC-8a Motorer i hermetiske kølekompressorer med manuelt reset af overstrømsrelæer.
AC-8b Motorer i hermetiske kølekompressorer med automatisk reset af overstrømsrelæer.
AC-12 Kobling af ohmske belastninger og halvleder belastninger med optokoblere for galvanisk adskillelse. Hjælperelæ
AC-13 Kobling af halvleder belastninger med transformer som galvanisk adskillelse.
AC-14 Kobling af svage elektromagnetiske belastninger.
AC-15 Kobling af AC-elektromagnetiske belastninger.
AC-20 Kobling af ubelastede kredse. Lastadskiller
Lastafbryder
AC-21 Kobling af ohmske belastninger, incl moderate overbelastninger.
AC-22 Kobling af blandede ohmske og induktive belastninger, incl moderate overbelastninger.
AC-23 Kobling af motorbelastninger og mere induktive belastninger.