Hva får jeg på eksamen i elektriker faget

Hva man får på eksamen er vel alles store spørsmål når det nærmer seg eksamen også hva man bør ha med seg og hva man har lov til å ha med.

Ut i fra personlig erfaring vil jeg nå skrive noen tips om hva dere kan få og hva dere bør lese på litt ekstra med tanke på hva det er naturlig at man kan mest av og hva man er best i osv.

Fra januar 2011 så kom det nye regler med tanke på fagprøve for elektrikere og det er at de skal prøves i alle 3 deler. El-instrallasjoner, svakstrøm installasjoner og motor.

Etter nye regler er det nå også lov til å ha med alt av hjelpemidler på eksamen utenom mobil og data ( uten videre avtale) og dette fører jo til at oppgavene er litt mere praktisk rettet i hvordan oppgaven er gjort på og hvordan man skal svare. Sånn sett hjelper det også lite at man har lov til å ha med lærebøkene på eksamen for du må svare på oppgaven på en slik måte som det ikke er mulig å finne svar på i lærebøkene. Svarene står gjerne fordelt i ulike bøker så det blir din oppgave og sette alle opplysningene korrekt sammen ihht oppgaven og det er jo ikke lett.

Du kan regne med nesten helt sikkert at du får motor og derfor er det viktig at du har en relativt go oversikt over ulike motorer og styringer. Vanlig vil de se om du kan beregne den økonomiske fordelen ved å skifte en gammel motor med eksempel virkningsgrad på 88% til en på 91%. Da vil dem se at du regner ut og viser hvor mange watt er det i tap på motorene osv.

Så er det veldig sannsynelig at det er motor med 2 ulike hastighet. Dem spørr da eksempelvis om at du skal lage styrestrømskjema for en motor for vifte.

Da er det greit at du sier noe om en dahlander motor og viser styrestrøm for den.

Ellers så er en dreie-vender ganske aktuelt. Lage styrestrøm for den med timer der du sier noe om hvorfor timer er lurt å bruke på denne styringen og det er at det er belastende for motor og utstyr om motoren går i revers uten å ha stoppet.

Om du også har styrestrøm for en stjerne/trekant start så vil du være ganske i rute på motordelen.

Så er det viktig at du har med symboler for detektorer. For det vil mest sannsynlig bli brann, innbruddsalarm eller port telefon.

For eksempel kan oppgaven gå i at du skal plassere rett detektor i ett verksted. Ett sted i lokale er det vist til at det er sveising og da er det jo viktig at du tegner inn riktig detektor for denne plasseringen.

Har du disse tingene i fokus framover så vil du klare deg veldig bra.

Varmekabel, styring av fotocelle er også en standard eksamenoppgave. Da vil de se hvordan du evt beregner kabel og vern osv etter NEK 400 og at du henviser til normer og forskrifter. Beregne spenningsfall osv.

Å ikke minst. SLUTTKONTROLL. Dette er kjempeviktig og skrive noe om lell om det ikke står i oppgaven. Sluttkontroll, risikovurdering, FSE og hms. Har du med dette så er du i rute. Driter du deg ut på eksempel motordelen men gjør resten ganske bra der du viser til evt bolignormen (NEK 400:2010-823) og lignende så vil du mest sannsynlig bestå i vertfall;)

Relevant å ha med på prøve er: Kalkulator, NEK 400, montørhåndboken, Møeller store blå og motorhåndboka. Formelsamling, HMS, FSE, FEL info og nedlastet styrestrømskjema for de fleste vanlige styringer pluss hovedstrømskjema der du også skriver ett hint om hva disse motorene heter og hva de kan brukes til som for eksempel at dahlander kan brukes til ventilasjon, pumpe osv. For om det på eksamen er en oppgave om motor for ventilasjon eller pumpe så vil du jo ha det klart om du har skrevet ett stikkord på styrestrømskjemaene dine. Det er jo ikke så mange forskjellige i motorhåndboka og derfor bør du ha med flere selv. Glem ikke symboler over brann og el installasjoner. Viktig hjelpemiddel er Elko sin håndbok. Er noe om plassering av brytere osv i den som er ihht NS 3931 (norsk standard) pluss at det også er elnummer og produkter der. For de vil også se at du kan ta ut produkter med elnummer.

Sist men ikke minst så ha med den produktboka dere bruker til vanlig på jobben og Nexans varmekabelhåndbok.

Lykke til!!

Hvordan lage en alien projector av LED lys

video:weekend project alien projector

Du kan på denne måten lage masse ulike effekter for å bruke i ulike sammenhenger. Ved å bruke tynnere farget plass jo bedre vil detajlene vises. Har din kjæreste bursdag så kan du jo lage en gratulasjon med ett hjerte som vises på veggen på eksempel bursdagsfesten. Fantasien er den som setter standarden for hva vi lager

Virtuelt forklart hvordan en dirk fungere

video:virtually explained lock pick guns

Å dirke en lås har vært en låsesmed yrkeskunst og godt bevart yrkeshemmelighet i mange år. Men i Det 21.århundre da internet triumferte ble kunskap tilgjengelig for alle og hvem som helst kan lære seg og gjøre hva som helst ved hjelp av internet og en dose med motivasjon og nysgjerrighet. Ingen skal kunne hindres i å lære nye ferdigheter og det er opp til vær enkelt hvordan man velger å bruke den tilgjengelige informasjonen som er der ute. Å dirke lås kan være behjelpelig for mange og velger du å bruke denne kunskapen rett så kan du lovelig tjene penger på å hjelpe dem som har mistet nøklene til boligen osv. Eneste du trenger å gjøre er å lage/kjøpe ett sett med dirker, trene på ulike låser så er du i gang. Velger du å bruke denne ferdigheten til å låse opp dører uten noen sin samtykke så bryter du loven og du kan bli straffet for det. Det finnes mange tamplets av dirker på nettet så det er bare å søke det opp. Men du får kjøpt ett sett på 9 stykk dirker for litt over hundre kroner og det er jo like greit å bare kjøpe disse. Lell kan det jo være greit å vite hvordan du lager dirker av sagblad også. Kan jo være at du har en del sløve sagblad liggende der ute som  du kan ha nytte av. Bedre å lage dirker av dem enn å kaste de. Blir du miljøbevist også. Flere fluer i en smekk. Økonomiskt sett så tjener du ikke noe på å kjøpe nye sagblad kontra å kjøpe di billigste dirkesettene. Men  å bruke gamle slitte sagblad er en god økonomisk løsning. Det er også en del billige løsninger for hvordan å lage en elektrisk dirk av barbermaskin, elektrisk tannbørste og elektrisk saks. Dette er nok det beste måten å få opp en dirk raskest mulig på. Det sises også at elektriske dirker lett åpner det som er i en fei.Men å dirke låser manuelt er uten tvil den mest profisjonelle måten å dirke på og samtidlig så vil du utvikle gode koordinasjonsferdigheter ved å trene på å dirke. Stå på og lykke til 😉