prosjektere boligalarmanlegget


Eksempel på prosjektering og dokumentering av alarmanlegg

 

Fru Andersen har en romslig villa i et fasjonabelt strøk litt oppe i åsen rett utenfor Trondheim. Herr Andersen har flyttet ut etter en skilsmisse, og fru Andersen leier nå ut en leilighet i kjelleren for å finansiere boligutgiftene.

Det har vært en del innbrudd i området i det siste, og fru Andersen er mye alene i huset. Hun ringer derfor rundt til noen alarmleverandører for å få inn tilbud på alarmsystemer. Telefonen ringer hos deg, og fru Andersen forteller deg det du nettopp har lest.

Etter en befaring og samtale med kunden har det kommet noen ekstra opplysninger:

Hun vil ha et komplett anlegg med brannvarsling og vannalarm i tillegg til innbruddsalarmen. Systemet må kunne dekke kjellerleiligheten også, da denne på sikt skal inngå i hovedleilighetens arealer. Samtidig ønsker hun at leieboeren skal ha mulighet til å ha på alarm i sin del når han er bortreist.

Hun vil ha alarmen påsatt om natten når hun er hjemme. Det er relativt store verdier i hovedleiligheten i form av sølvtøy og kunstverk. Huset ligger innerst i en blindvei og fru Andersen har ?grønne fingre?, slik at store deler av hagen er meget uoversiktlig grunnet planter, busker og trær.

Huset er bygget i 1980, og det har ikke vært byttet vinduer, dører eller låser siden da.

Forsikringsselskapet har krevd at alarmen skal gå til en FG-godkjent alarmstasjon.

 

Din oppgave blir å prosjektere boligalarmanlegget:

 • Utføre en risikokartlegging før arbeidene påbegynnes.
 • Beskriv hvordan du vil sikre dette objektet og prosjekter et komplett boligalarmanlegg for innbrudd, vann og brann i henhold til FG-s regelverk.
 • Tegn et blokkskjema for konvensjonelle alarmanlegg.
 • Sett opp en utstyrsliste for anlegget.
 • Tegn inn anleggets komponenter på vedlagte planskisse (vedlegg 1 og 2). Bruk Bilag 6 ? symboler i innbruddsalarmanlegg.
 • Beskriv hvordan du vil utføre jobben.
 • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll av anlegget.
 • Fyll ut ferdigattest for anlegget (vedlegg 3), og forklar hva du gjør med den etter at du har fylt den ut. (Vi forutsetter i dette tilfellet at ditt firma også er en FG-godkjent alarmstasjon).
 • Beskriv videre kravene om service og vedlikehold.
 • Skriv en forklaring til kunden om det du mener hun bør vite om anlegget. Beskrivelsen skal være laget slik at fru Andersen kan forstå alle detaljene og sette seg inn i hvordan anlegget kommer til å virke.

 

Under funksjonsprøving gir sentralapparatet melding om feil på detektorsløyfen.
Beskriv hvordan du vil gå frem for å finne årsaken til feilmeldingen med tanke på:

 • Hvor du vil måle?
 • Hvilken type instrument vil du bruke?
 • Forventede måleresultater.

 

VEDLEGG (linker):

Vedlegg 1: Plantegning av underetasje (.jpg)

Vedlegg 2: Plantegning av hovedetasje (.jpg)

Vedlegg 3: Ferdigattest for boligalarm (.doc)

 


 

 

Hva forventes av besvarelsen?

Når du besvarer slike nettoppgaver skal du kommentere alle kulepunktene. Om du velger å skrive om ett av gangen eller om du vil skrive alt samlet er opp til deg. Pass bare på at du sier noe om alle punktene. Dersom man velger å besvare ett av gangen kan det være lettere å sikre at man får med alt sammen.

Under følger en oversikt over hva som forventes av hvert kulepunkt.

 

 

 •  Utføre en risikokartlegging før arbeidene påbegynnes.

Her kan du bruke Bilag 9 Planlegging og prosjektering. Forhold som skal vurderes under planlegging og prosjektering :

1  Risikovurdering av lokalitetene og verdiene som skal sikres.

Det må foretas en vurdering av virksomheten som skal sikres, med tanke på mulighetene for innbrudd og dermed valg av sikkerhetsgrad. Det må bl.a. avklares hvilket utstyr som passer til lokalitetene, og hvilken type varsling som skal tilbys. OBS! Forsikringsselskapet har krevet at alarmen skal gå til en FG -godkjent alarmstasjon.

1.2  Risikovurdering av varer

Type og mengde av tyveriattraktive varer.

1.3  Risikovurdering av bygning

Konstruksjonen på vegger, tak, gulv og eventuell kjeller. (Huset er bygget i 1980, og det har ikke vært byttet vinduer, dører eller låser siden da). Vurdering av eksisterende mekaniske sikringstiltak.

1.4  Risikovurdering med tanke på lokalisering

Er bygningen lokalisert i et tettbebygd område, eller område med spredt bebyggelse? Er det tilstøtende bygninger eller konstruksjoner som kan være til hjelp for tyven?

1.5  Forhold i overvåket område som kan påvirke valg av utstyr

1.6  Forhold utenfor overvåket område som kan påvirke valg av utstyr

 

 • Alarmanleggenes sikkerhetsgrader:

Se FG -regler for Automatiske innbruddsalarmanlegg (5.2 Sikkerhetsgrader)

Fysisk sikring: Her kan du gi en anbefaling om at fru Andersen får montert FG godkjente låser på alle dører inn til huset (totalt 4 dører), samt at det monteres enveisskruer på utvendige glasslistene på alle vinduer som kan nås fra bakkeplan.

Grad 1 Kun tillatt brukt i boliger. Boligen skal sikres slik at atkomst til eller bevegelse i hall, entre eller gang innenfor boligens inngangsdør detekteres. Rom der det oppbevares spesielt tyveriattraktive gjenstander skal sikres dersom det er atkomstmulighet gjennom dør eller vindu uten å passere annet sikret område. Bruk bilag 8 og sjekk ut:

2.2 Branndeteksjon 2.3 Vanndeteksjon

 

 • Tegn et blokkskjema for konvensjonelle alarmanlegg.

Blokkskjemaet skal vise prinsippet for alarmanlegget og hvilke komponenter som inngår

 

 • Sett opp en utstyrsliste for anlegget.

Her står du fritt til å benytte en utstyrskatalog og velge utstyr du ønsker å benytte til oppdraget. Husk å få med typebetegnelser og fabrikat. Ikke glem festemateriell.

 

 • Tegn inn anleggets komponenter på vedlagte planskisse.

Her skal du hente opp et vedlegg med symboler og tegne ferdig koblingsskjemaene. Skjemaene ligger normalt i to utgaver. En for Powerpoint og en *.jpg fil som kan benyttes av de fleste tegneprogrammer. Du laster dem så opp som vedlegg til besvarelsen din.

 

 • Beskriv hvordan du vil utføre jobben.

Her skal du forklare hvordan jobben utføres. Ta gjerne med hvilken type verktøy du vil benytte. Hvor og hvordan du fester utstyr og kabler, med mer.

Se FG -regler for Automatiske innbruddsalarmanlegg (1.12.2011):

Bilag 8 Boligalarmanlegg Bilag 9 Planlegging og prosjektering Bilag 10 Valg og plassering av utstyr

 

 • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.
  • Her kan du kontrollere at:
   • Anlegget er utført etter FG -regler for Automatiske innbruddsalarmanlegg
   • Kundens krav er oppfylt.
   • Anlegget fungerer slik det skal.
   • Undersøk om detektorsløyfene og anlegget virker som det skal, ved at du gjennomfører en ?gå ? test?.
   • Spenningen på anlegget er riktig
   • Test av anlegget med overføring til alarmstasjon

 

 • Skriv en forklaring til kunden om det du mener hun bør vite om anlegget.
  • Her skal du lage en skriftlig forklaring slik at fru Andersen kan forstå alle detaljene og sette seg inn i hvordan anlegget kommer til å virke.
  • Disse momentene bør være berørt under din beskrivelse av opplæringen:
   • Anbefale at så vel fru Andersen som hjemmehjelpen deltar.
   • Overlevere norsk bruksanvisning, gjennomgå sentrale punkter i denne.
   • Hvordan anlegget fungerer, at innbruddsalarm er avhengig av ?Av – og påslag? mens brann- og vannalarm alltid er aktivert.
   • Prinsippene for virkemåten til de ulike typene detektorer som er valgt.
   • Hvis skallsikringsmulighet er lagt inn: forklar forskjellen.
   • Typiske årsaker til falske alarmer innbrudd, brann, vann og hvordan unngå dem
   • Daglig drift: Av / påslag av innbruddsalarmanlegget og av eventuell skallsikring, og avtalen med alarmstasjon.
   • Mulighet for delsikring/nattsikring for at fru Andersen kan ha anlegget på om natten.
   • Når alarm har utløst: Kvittering, lokalisering, tilbakestilling. Varsling av alarmstasjonen ved falsk alarm.
   • Ved feil: Hva kan kunden gjøre og når trenger hun service.
   • Hvordan koble ut en sone det er feil på.
   • Forebyggende vedlikehold fru Andersen selv kan gjøre
   • Obligatorisk månedlig test av anlegget med overføring til alarmstasjon.
   • Uthenting av logg og tolkning av registreringene
   • Og hvordan han får tak i deg om noe skulle være galt

 

 • Beskriv hvordan du vil gå frem for å feilsøke i konvensjonelle alarmanlegg
  • Her skal du beskrive fremgangsmåten du vil benytte for å finne feilen. Bruk halveringsmetoden for å finne feilstedet. Siden at feil ligger i detektorsløyfen, si noe om hvilke målinger du vil utføre, hvilken type instrument du vil bruke og innstillingen av måleområdet.
  • Si også noe om hvilke måleresultater du forventer å få ved feil og om alt er i orden på det stedet du måler. Når du beskriver måleresultat ved feil forteller du også hva du mener feilen i så fall er, og hvordan du vil gå frem for å reparere det.

montere 12 V downlights over badekaret i huset sitt

 

Familien Hansen skal montere 12 V downlights over badekaret i huset sitt.
Lampene skal styres ved hjelp av dimmer.

 

 

Din oppgave blir å planlegge belysningsanlegget:  

 

Når du besvarer slike nettoppgaver skal du kommentere alle kulepunktene. Om du velger å skrive om ett av gangen eller om du vil skrive alt samlet er opp til deg. Pass bare på at du sier noe om alle punktene.

 
Dersom man velger å besvare ett av gangen kan det være lettere å sikre at man får med alt sammen.
Under følger en oversikt over hva som forventes av hvert kulepunkt. 
 • Utføre en risikovurdering før arbeidene påbegynnes.
 • Tegn et koblingsskjema for styringen.
 • Lag materealliste.
 • Beskriv hvordan du vil utføre jobben.
 • Se NEK 400 ? 7 ? 701 og 715
 • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.
 • Skriv en forklaring til kunden om det du mener han bør vite om anlegget. 
Etter funksjonsprøving viser det seg at anlegget ikke fungerer.
Beskriv hvordan du vil gå frem for å feilsøke med tanke på:
 
 • Hvor du vil måle?
 • Hvilken type instrument vil du bruke?
 • Forventede måleresultater.

 


Hva forventes av besvarelsen? 

 • Utføre en risikovurdering før arbeidene påbegynnes.
  • Her kan du benytte sjekklisten fra 5-sikre, med veiledning, som du finner i læreboken på nett under 5 sikre for standard boliginstallasjon Gå gjennom skjemaene for risikovurdering og se om det er punkter der du mener er relevante for denne jobben.

 

 • Sjekkliste for risiko før prosjektering:
  • Anleggssikkerhet:
   • Eksempler på relevante punkter kan være: Er de ytre påvirkningene for installasjonen normale? Dette er jo et bad og det stilles for eksempel spesielle krav til beskyttelse mot vanninntrengning.
   • Skal oppdraget utføres uten installasjoner i våtrom eller badstu? Dette er jo et bad, da stilles det spesielle krav til den elektriske installasjonene i NEK 400 ? 7 ? 701 i tilegg til Våtromsnormen dersom denne legges til grunn på dette badet. I så fall stilles det krav til at montøren har våtromssertifikat.
   • Skal oppdraget gjennomføres uten installasjon av utstyr som medfører høye temperaturer? NEI 12V downlights blir svært varme og det stilles spesielle krav til den elektriske installasjonene i NEK 400 ? 7 ? 715 i tillegg til at monteringsanvisningen til utstyret skal følges.
     
  • Personsikkerhet.
   • Har personalet som skal utføre installasjonen riktig kompetanse?
    Det stilles krav til fagbrev for personer som skal arbeide selvstendig. Montøren må ha FSE ? kurs som er nyere enn 12 mnd. og evt. våtromssertifikat.

 

 

 • Sjekkliste for risikovurdering av utførelse: 
  • Personsikkerhet:
   • Kan oppdraget utføres spenningsløst?
     
  • Anleggssikkerhet
   • Har du tatt hensyn til spesielle krav til installasjoner i våtrom? Her kan du kommentere noen av kravene i NEK 400 ? 7 ? 701.
   • Kan oppdraget utføres uten fare for å forringe kvaliteten på øvrige byggningstekniske utførelse? Nei, her må vi punktere diffusjonssperren i taket over badekaret. Denne må vi sørge for at blir tettet rundt kassene til de innfelte lampene slik at fuktig luft ikke trenger inn i taket og forårsaker råteskader.

 

 

 • Tegn et koblingsskjema for styringen.
  • Her skal du hente opp et vedlegg med symboler og tegne ferdig koblingsskjemaene. Skjemaene ligger normalt i to utgaver. En for Powerpoint og en *.jpg fil som kan benyttes av de fleste tegneprogrammer. Du laster dem så opp som vedlegg til besvarelsen din.

 

 • Lag materialliste.
  • Her står du fritt til å benytte en utstyrskatalog og velge utstyr du ønsker å benytte til oppdraget. Husk å få med typebetegnelser og fabrikat. Ikke glem festemateriell.

 

 • Beskriv hvordan du vil utføre jobben.
  • Her skal du forklare hvordan jobben utføres. Ta gjerne med hvilken type verktøy du vil benytte, Hvor og hvordan du fester utstyr og kabler, med mer.

 

 • Se NEK 400 ? 7 ? 701 og 715
  • Noen av oppgavene henviser til spesielle steder i NEK 400 for å minne deg om at denne type installasjon har noen særregler. Det er da meningen du skal kommentere punkter i normen du mener er spesielt relevante for oppdraget. Her kan slike punkter være at 701 stiller krav om 30mA jordfeilbryter og topolet brudd. 715 sier f.eks. også at utstyret skal monteres etter fabrikantens henvisninger.

 

  • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.

   • Her kan du også benytte sjekklisten fra 5-sikre, med veiledning, og trekke ut relevante punkter for utføring av sluttkontroll.
   • Relevante punkter kan være:
    • Er det foretatt risikovurdering av anlegget?
    • Måling av kontinuitet, isolasjonsresistans og utkobling av jordfeilbryteren.
    • Er det valgt riktig utstyr, vern og kabeldimensjon?
    • Har utstyret riktig IP-grad (soneavhengig) 

 

 

 

 

 • Skriv en forklaring til kunden om det du mener han bør vite om anlegget.
  • Her skal du lage en skriftlig forklaring som fortelle kunden hvordan anlegget fungerer, hvordan bytte pærer f.eks. skru av lysbryteren ved pæreskift, vise kunden. Forklare hvilken type pære han skal benytte. Legg igjen en tom eske til kunden. Vise hvor trafoene er plassert (markere plassering eller tegne inn på evt. plantegning). Og hvordan han får tak i deg om noe skulle være galt.

 

 • Beskriv hvordan du vil gå frem for å feilsøke.
  • Her skal du beskrive fremgangsmåten du vil benytte for å finne feilen. Si noe om hvilke målinger du vil utføre, hvilken type instrument du vil bruke og innstillingen av måleområdet. Si også noe om hvilke måleresultater du forventer å få ved feil og om alt er i orden på det stedet du måler. Når du beskriver måleresultat ved feil forteller du også hva du mener feilen i så fall er, og hvordan du vil gå frem for å reparere det.<

Gjennomføring til utelampe.

Gjennomføring til utelampe.

Det skal bygges et nytt hus, som skal ivareta TEK 10 sine krav til tette hus.
Dette huset skal bl.a ha utelamper som skal forsynes fra en innfelt boks ved inngangsdøren.

Klimaskjermen er allerede ferdig og lekasjemålt. Veggene er lektet ut 48mm utenpå fuktsperren slik at ditt røranlegg kan legges her.
 

Din oppgave blir å planlegge hvordan dette røranleget skal utføres:

 • Beskriv hvordan du vil utføre jobben og hvordan gjennomføringene skal tettes.

 
Luftlekkasjemålingen etter ferdig bygg, viser at luftlekkasjene i bygget har økt betydelig i forhold til 1. måling.

 • Hvem mener du har ansvaret for dette? (begrunn svaret).

 

 

Utførelse av jobben

Fra innfeltboksen på innsiden trekker vi et rør som vi borrer hull til på utsiden. Jeg vil prøve å få hullet på baksiden av lampen slik at kabelen går rett inn i lampen, men ved evt problem med å få til dette vil jeg borre slik at hullet får ett fall slik at det ikke vil komme vann inn i røret. Røret må komme på oversiden av lampen slik at vannet ikke føres inn i røret pga kabelen.  Deretter tetter jeg hullene i fuktsperren og vindsperren før panelet kommer opp. Bruker rørmansjetter fra Icopal for å få det skikkelig tett rundt røret. Velger å bruke plastnippel av rett størrelse for K-røret på innsiden av det slik at varmetapet begrenses til ett minimum og at det samtidlig vil gå greit å trekke rør senere om det er skulle være nødvendig da vi skal utføre jobben på en slik måte at det lar seg gjøre å utbedre og vedlikeholde anlegget uten noen større inngrep.

 

Tetting av gjennomføringen

Kabelføringen til utelampen vil føre til luftlekkasje som i følge TEK er den største årsaken til varmetap pga brudd på klimaskjermen.
Hullene må derfor lufttettes både innvendig og utvendig for å kunne ivareta byggets krav til lufttetthet. Man må også huske på om man må bruke nødvendig brannsikker tettningsmasse iht. NEK 400 § 527

k-røret tettes innvendig med nippel for å sperre for luftlekkasjer og røret må legges med fall utover for å hindre inntregning av vann.

?Ansvarsrett

Alle som jobber på dette anlegget har ett felles ansvar for å holde bygget tett å derfor må man i mest mulig grad koordinere med alle yrkesgrupper ved anlegget slik at huset blir prosjektert iht. krav og forskrifter. Siden at luftlekkasjene har økt siden måling 1. bør alle parter gå sammen og bli enige om hvordan dette skal løses på best mulig måte slik at huset tilfredsstille kravene. Men var bygget tett før jeg begynte jobben så er det jo klart at jeg har gjort en for dårlig jobb ang å tette godt nok og derfor må jeg gå over jobben å sikre at det blir godt nok tettet.

Transportbånd

VG3_Transportanlegg_Bilde640

 

 

Transportanlegg i grustak


For et transportanlegg i et grustak er det gitt følgende opplysninger:

Funksjonsbeskrivelse:
Anlegget består av 2 motorer. Anlegget startes med bryter ?S1 og stoppes med ?S2 plassert i skap ved anlegget og låsbar stoppbryter ?S3 og startbryter ?S4 i et kontrollrom.

-M1 starter først, deretter starter -M2 etter 15 sekunder. Anlegget skal utstyres med 2 nødstoppbrytere, -S5 og -S6, plassert på ulike steder utendørs i anlegget. Bryterne -Q1 og -Q2 er for mekanisk vedlikehold av hver motor. Se vedlegg 1 og 2.

For å ivareta sikkerheten ved betjening av startbryteren skal horn ?H1 ule, samt varsellampe ?H2 lyse i 20 sekunder før M1 starter.

Det skal brukes kontaktor/relé-styring til dette transportanlegget som forsynes av et 230V IT-nett. 

Din oppgave blir å planlegge transportanlegget:

 • Tegn et koblingsskjema (styrestrømsskjema) for styringen. Se vedlegg 3.Lag materialliste.
  • NEK 400 ? 5 ? 537
  • NEK 400 ? 5 ? 512.2, Tabell 51A
 • Beskriv hvordan du vil utføre jobben.
 • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.
 • Skriv en forklaring til kunden om hvordan styringen virker.

Etter funksjonsprøving viser det seg at hornet (-H1) ikke fungerer.
Beskriv hvordan du vil gå frem for å feilsøke med tanke på:

 • Hvor vil du måle?
 • Hvilken type instrument vil du bruke?
 • Forventede måleresultater.

Arrangementstegning

 

VG3_Transportanlegg_Arrangement

 Hovedstrømsskjema

 

 VG3_Transport_hovedstroem


 

Varmekabel i bilforretning

Varmekabel i bilforretning

 

 

Det skal bygges en ny bilforretning. I denne forbindelse skal det legges varmekabler i et 300m2 utstillingslokale i 1. etg. Varmekabelen skal støpes inn i plate på mark. Det er bestemt at det skal legges 60W/m2.
Bilforretningen er tilknyttet et TN – 400V nett. 

Planlegge varmekabelanlegget

 • Velg ut egnet varmekabler til installasjonen. Link til DEVI Varmekabelkompendium.
  • Du kan beregne varmekablene i metervare og vise fremgangsmåten.
  • NEK 400 – 7 – 753
 • Kunden ønsker varmekablene styrt av en romtermostat.
  Fullfør koblingsskjema til styringen, se vedlegg 1.
 • Lag materialliste.
 • Kunden ønsker kablene forlagt på en måte slik at ikke hele flater i gulvet blir kalde dersom en varmekabel skulle ryke. Forklar hvordan du vil legge kablene for å løse dette problemet.
 • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.
 • Skriv en forklaring til kunden om hva han bør vite om anlegget.

Etter funksjonsprøving viser det seg at gulvet ikke blir varmt.
Beskriv hvordan du vil gå frem for å feilsøke med tanke på: 

 • Hvor vil du måle?
 • Hvilken type instrument vil du bruke?
 • Forventede måleresultater.

 

PS. Akkurat beregningen under er beregnet for tre enledere, men det beste er å beregne for 6 enledere. Det er det opptimale og C-C avstanden vil bli mye mindre

Under er et lite eksempel på legging av 6 kabler. Det perfekte svare og beregninger pluss koblingsskjema er om man går for 6 kabler i stede for 3 stk som vist i eksemplet. Men det skal sies at besvarelsen over fikk karakteren 5. Så vil man gå for 6 så må man ha flere enn tre kabler. Men 5 er jo i grunnen bra nok det da.

Hvordan legge kablene slik at ikke hele flater i gulvet blir kalde
dersom en varmekabel skulle ryke. 

Alle tre ev. seks kablene legges over hele arealet. Ved siden av hverandre. Se fig.
Dersom en varmekabel skulle ryke mister man ikke hele varmen i deler av gulvet.

Lysstyring utebelysning.

Lysstyring utebelysning.

http://elskole.no/files/School2/VG3/VG3_Utelyshus.jpg

Familien Vik skal montere fire utelamper på huset sitt.
Utelyset skal mates fra eksisterende kurs i gangen (B16A/2,5mm2).
Alle fire lampene skal skru seg på og av ved hjelp av en fotocelle, men på natten,
dvs mellom kl. 2400 – 0530, skal kun lampen ved inngangsdøren lyse.

Din oppgave blir å planlegge belysningsanlegget:

 • Tegn et koblingsskjema for styringen
 • Lag materialliste.
 • Beskriv hvordan du vil utføre jobben.
 • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.
 • Skriv en forklaring til kunden om hvordan styringen virker.

Etter funksjonsprøving viser det seg at anlegget ikke fungerer, det er kun lampen ved inngangsdøren som lyser når det blir mørkt.

Gå frem for å feilsøke med tanke på: 

 • Hvor vil du måle?
 • Hvilken type instrument vil du bruke?
 • Forventede måleresultater.

 

Elko fotocelle vedlegg

 

Hager tidsur vedlegg