Hva menes med CE merket utstyr!?

 

 

CE-merket

Hensikten med CE-merket er å vise at utstyret oppfyller kravene i ett eller flere direktiver og at utstyret dermed kan omsettes fritt innenfor EØS-området. Bruk av CE-merket er knyttet til omsetting og markedsføring av utstyr. Generelt kan utstyret markedsføres dersom alle følgende krav er oppfylt:

 • Utstyret oppfyller sikkerhetskravene i direktivet, dvs som en hovedregel er utført i samsvar med harmoniserte normer som er fastsatt i henhold til de bestemmelsene som gjelder for hvert direktiv.
 • Sikkerhetskravene er dokumentert gjennom den tekniske dokumentasjon, inkludert eventuelle sertifikater, som kreves i henhold til de aktuelle sertifikater, som kreves i henhold til de aktuelle prosedyrene som er beskrevet i hvert direktiv og bekreftet ved en samsvarserklæring.
 • CE-merket er påført utstyret som en bekreftelse på at hvert enkelt eksemplar oppfyller aller relevante sikkerhetskrav.

En installasjon/anlegg som sådan omfattes ikke av direktiver, og skal derfor ikke være utstyrt med CE-merket. Det forutsettes imidlertid at det utstyret og materiell som inngår i en installasjon/anlegg er utført og er CE-merket i henhold til de bestemmelsene som gjelder. 

En elektrisk lavspenningstavle vil i noen tilfelle kunne betraktes som utstyr og skal da være CE-merket, i andre tilfelle anses som en del av installasjonen.

En elektrisk lavspenningstavle anses som utstyr som skal være CE-merket dersom den er produsert og markedsført som et ferdig produkt. Elektriske tavler som produseres på fabrikk (tavlebyggerverksted) for å monteres i installasjonen skal tilfredsstille de aktuelle direktivene. Tavlen skal/kan være utført i henhold til normene i NEK EN 60439-serien.

En tavle som bygges opp på stedet blir å betrakte som en del av installasjonen og skal tilfredsstille NEK 400 810 og NEK EN 60 439. Tavlen skal ikke CE-merkes, men utstyr og materiell som benyttes skal oppfylle sikkerhetskravene og være CE-merket i den utstrekning dette er krevet. Utstyret skal monteres etter fabrikantens monteringsanvisning og være egnet til den bruk produsenten har forutsatt. Dokumentasjon av slike tavler skal være ihht. relevante normer.

Lavspenningstavler/fordelinger som er CE-merket i samsvar med forskrift om elektrisk utstyr, men som ikke har brudd i N-leder.
En lavspenningstavle som leveres ferdig fra produsent med innmontert utstyr, anses som et elektrisk utstyr og skal derfor tilfredsstille kravene i forskrift om elektrisk utstyr (feu).

I et TN-S-system gjelder de samme krav til frakobling og utkobling av N-leder som for faseledere på grunn av at Norge betrakter N-leder som strømførende. Dersom lavspenningstavlen/fordelingen ikke har utstyr for frakobling eller utkobling av N-leder, skal det derfor installeres allpolig bryter enten foran tavlen/fordelingen eller på selve tavlen/fordelingen. Det må imidlertid opplyses overfor byggherren at hele tavlen/fordelingen vil bli frakoblet ved elektriske arbeider og at denne er inneforstått og enig i dette.

I henhold til forskrift om elektrisk utstyr har elektroinstallatøren visse plikter i forhold til anvendelse av elektrisk utstyr som del av et elektrisk anlegg.
Elektroinstallatøren har en såkalt aktsomhetsplikt. Dette inkluderer to tre forhold:

 • Det skal verifiseres at kun utstyr som er CE-merket benyttes i det elektriske anlegget.
 • Leverandøren skal kunne fremskaffe samsvarserklæring på utstyret innen 3 virkedager

Elektroinstallatøren skal sørge for at det elektriske utstyret monteres etter de anvisninger som produsenten har angitt.

Det er spesielt på det siste punktet som nevnt ovenfor hvor det dessverre foregår en del brudd. Dette kan føre til farlige situasjoner for eier/bruker av anleggene i ettertid, herunder brann eller branntilløp.

Elektroinstallatøren bør være spesielt oppmerksom på nevnte forhold ved montering av lavvolts belysningsanlegg og gulv og takvarmesystemer. Elektroinstallasjonsvirksomheter som ikke følger produsentens anvisning vil utover å bryte regelverket påta seg et ansvar utover sitt vanlige.

 

0 kommentarer

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg