Elfag - fagstoff innen elektro, humor og almenn interresse

Skrevet 10.03.2015 kl.10:16. Ligger i kategorien el-fag

0


Skrevet 05.03.2015 kl.10:18. Ligger i kategorien el-fag

1


Skrevet 03.03.2015 kl.10:02. Ligger i kategorien el-fag

0


Skrevet 03.03.2015 kl.09:36. Ligger i kategorien Eksempel på å løse oppgaver

0


En kobberkabel er 30 m lang, og den er en toleder, slik som vist på figuren. 2*1,5mm2
Følgende data er målt/oppgitt:
 
Spenningen U1 fra sikringsskapet og inn på kabelen er på 230 V. Vi måler også at
strømmen I i kretsen er 10 A. Belastningen R er av en rent resistiv type og vi kan tenke
oss at dette er en varmeovn, glødepære eller liknende.
 
Vi skal regne ut resistansen i kabelen, spenningsfallet i kabelen, og spenningen ute ved
belastningen. Videre så skal vi regne ut hvor mye effekt som går tapt i selve kabelen og
hvor mye nytteeffekt som blir omsatt ute i belastningen. Vi skal også regne ut om
spenningsfallet er innenfor en tillatt grense på  3-4%                             .
Steg 1 - Vi beregner resistansen i kabelen:
Steg 2 - Så kan vi beregne spenningsfallet i kabelen:
Steg 3 - Nå kan vi beregne spenningen ute ved belastningen:
Steg 4 - Beregning av effekt som går tapt i kabelen:
Steg 5 - Nytteeffekt omsatt ute ved belastningen:


Steg 6 - Kontroll av om spenningsfallet er innenfor tillatt grense på 4 %:


I steg 2 så regnet vi ut at spenningsfallet i kabelen ble 7 V.
Så regner vi ut hvor mye et spenningsfall på 4 % av 230 V utgjør:Av dette kan vi slutte at belastningen på 10 ampere gir et spenningsfall som er innenfor
akseptabel grense på 4 %
Noter: 
Her er det tillatt med en kabel på 1.5mm2 siden sikringen kan være på 10A, så lenge andre forhold ligger til rette for det. Uansett om man velger en sikring på 10A så er det eneste naturlige valget å ha en kabel på minst 2,5mm2.
Så lenge en kabel er under 40 meter og det ikke er så mange kabler som ligger i nærheten og det er helt normale innetemperaturer, så er det ikke nødvendig og beregne spenningsfall.
Det er ved industri, skoler og lignende at spenningsfall er viktig og kontrollere siden lengden på kablene ofte er større der. Men er det et rekkehus å flere underfordelinger, så kan det være nødvendig å kontrollere spenningsfall i stikk-kabelen.


Skrevet 02.03.2015 kl.13:26. Ligger i kategorien el-fag

0


Skrevet 02.03.2015 kl.09:33. Ligger i kategorien Generell info om elektriske anlegg

0


To hovedprinsipper for lokale distribusjonsnett - IT og TN anlegg. 


Det finnes som hovedprinsipp to typer lokale distribusjonsnett ut til den lokale bruker. Dette er IT og TN 
systemet. IT står for noe slikt som "insulated terra", altså "isolert jord" og TN står for noe slikt som "jord
nøytral". Et viktig skille ved inndelingen i systemer går med andre ord på hvordan jordingen i systemet er
lagt opp.


IT nettet.

IT nettet er et trefase AC fordelingsnett med 240 volt mellom fasene og jordleder isolert i forhold til jord.

Figuren under så viser hvordan vi kan måle spenningen mellom fasene i en avkappet trefase kabel i
et IT fordelingssystem.


         

Figur 1 - Spenningene i et IT anlegg.Figuren under viserhovedprinsippet for fordeling av elektrisk energi i IT nett, fra spenningstransformator hos
strømleverandør og fram til belastning hos forbruker.
Figur 2 - Hovedprinsippet for IT fordelingnettet.
TN - Nettet.

Det finnes ikke bare en type TN nett, men flere forskjellige undergrupper. Vi tar her bare sikte på å beskrive
hovedprinsippene. 

TN nettet er et 400 volt AC fordelingsnett. Det er 400 volt mellom fasene. Det finnes også en nøytralleder som
er koplet til jord. Man kan hente ut 240 volt fra en TN anlegg ved å kople til mellom nøytralleder og en av 
faselederne.

Figuren under viser hvordan vi lan måle spenningene mellom faselederne, og mellom faseleder og nøytralleder,
i en avkappet kabel, i et TN fordelingssystem.


         
Figur 2 - Spenningene i et TN-S eller et TN-CS anlegg.


Det som er litt spesielt med TN systemet det er at det godt kan gå en del strøm i nøytrallederen, uten
at det er feil i anlegget og når anlegget belastes på en ordinær måte. For et IT anlegg så vil det ikke gå
strøm i jordlederen, uten om ved feil i anlegget og ved overslag til jord. 


Figuren under viserhovedprinsippet for fordeling av elektrisk energi i TN nett, fra spenningstransformator hos
strømleverandør og fram til belastning hos forbruker.Figur 3 - TN-CS System.


Det finnes beskrivelser av TN og IT systemene, med alle undergruppene av TN systemet
i NEK 400 312.2 (Side 23 til 32)

Hvis man kommer inn i en bedrift som er koplet opp mot IT fordelingssystem så ser man ofte at 
3 fase kontaktene har blå farge. Hvis man tilsvarende kommer inn i en bedrift som har TN system,
så er ofte 3 fase kontaktene farget røde. 

Skrevet 27.02.2015 kl.09:57. Ligger i kategorien el-fag

0


Skrevet 26.02.2015 kl.20:39. Ligger i kategorien el-fag

0


En solcelle er bygget opp av to lag med halvledermetaller, for eksempel silisium. Fotoner i lys blir absorbert i halvlederne og slår løs elektroner som på grunn av halvlederegenskapene bare kan bevege seg i én retning. Vi har dermed grunnlaget for elektrisk strøm.


 

Hvordan virker solceller?

Solceller er karakteriseret ved at de omsætter strålingsenergi direkte til elektricitet ved hjælp af den såkaldte fotoelektriske effekt.

Netkoblede anlæg

I netkoblede solcelleanlæg bliver strømmen tilført det offentlige forsyningsnet. Strømmen genereres af solcellemodulerne i form af jævnstrøm. I vekselretteren bliver jævnstrømmen omdannet til 230 V vekselstrøm.

En strømmåler registrerer det antal kilowatt-timer, der tilføres det offentlige forsyningsnet. Når der andvendes digitale forbrugsmålere, skal man defor bruge en ekstra måler, der registrerer den andel af strømmen, man selv anvender.

Er strømbehovet større end udbyttet af solenergien, dækkes merbehovet som hidtil via forsyningsnettet og registreres af forbrugstælleren.

Med mekanisk strømmålere kører tælleren baglæns, når der tilføres strøm fra solenergianlægget, og så er det ikke nødvendigt med en ekstra måler.Et solcelle-system består av komponentene som vist på bildet. Det er ikke mange, og generelt alle de komponenter av et fotoelektrisk system robust.


Solcellepanel

Solcellene er den komponenten som konverterer solenergi til elektrisk kraft. Den teknologiske utviklingen av solceller har de siste årene tatt en svært høy hastighet da dette har ført til prisreduksjoner, og dette er årsaken til investering i en solcelle er interessant.


Solcellene består av kvarts som blir behandlet på riktig måte. Dette gjør det mulig for en elektrisk komponent som kan generere en likestrøm, og komponenten er svært motstandsdyktig. Produsentene av solceller garanterer ofte en fordel etter 20 år på 80%, sammenlignet med den nye solcelle.


DC / ( jævnstrøm  på bildet )

Likestrøm har den samme kraften som finnes på et batteri. For likestrøm kan kobles til nettverket, må den omdannes til vekselstrøm via en omformer, eller kanskje mer riktig en " inverter". 


Inverter

Denne komponenten er den dyreste i solcelle-system, og har forventet kortere levetid enn solcellene. Denne komponenten genererer varme og bør plasseres godt ventilert. Jo mer varme avgis, desto større er tapet av komponenten, og mindre strøm produseres.


AC

Vekselstrøm generert i et sol-kraftanlegg kan enten inntas direkte i husholdningen, eller det kan være lagret i nettverket. Når PV-systemet produserer mindre strøm, for eksempel i vinter, er det mulig å ta fra den strømmen som ble lagret på nettet.


Strømmåler

Når et solcelle-system produserer mer strøm enn man bruker, sier de at strømmåler går "baklengs" og kraften blir lagret i nettverket. Dette er ofte om sommer. Når du bruker mer strøm enn det som er produsert, kjøre elektrisk meter fremover, noe som er typisk i vinter. Et  solcelle-systemet er riktig dimensjonert, når opptatt og levert energi er den samme, over et år.

Skrevet 26.02.2015 kl.17:21. Ligger i kategorien el-fag

0


Skrevet 26.02.2015 kl.13:19. Ligger i kategorien el-fag

0


Les mer i arkivet » Mars 2015 » Februar 2015 » Januar 2015


Velkommen! Takk for at du valgte å stikke innom her, det hadde vært hyggelig om du ville legge igjen et spor før du drar igjen. Legg meg gjerne til som venn på blogg.no og liker gruppen på facebook


Push to mail me

Email me

Kan dere som liker denne bloggen være så snill å donere det du kan slik at denne bloggen kan bli mer profesjonell, uten annonse, med søkefunksjoner og mer fagstoff som vil bli laget som animasjon. Om alle som leste dette donerte 20kr så ville dette dekket kostnadene ut året. Dette vil gjøre denne bloggen til en god og spennende blogg for alle og vi kunne brukt mer tid på å lage step by step videoer. På forhånd tusen takk!Nyeste innlegg

Hva synes du skal plasseres her i margen? Er din web side så spennende at den fortjener en plass her? Har du andre forslag? Send mail med forslag.

hits