Ditt liv.blogg.no - fagstoff innen elektro, humor og almenn interresse

Skrevet 13.01.2015 kl.10:23. Ligger i kategorien Norm, Forskrift og lignende

0


NK64 har behandlet spørsmål knyttet til strømføringsevnene for kabler som blir forlagt i hht referanseinstallasjonsmetodene A1 og A2 jfr NEK 400-5-52, avsnitt 52A.6.1, og hvor rørene kablene legges i slisses inn i termisk isolasjon i veggene. På sitt møte 2007-12-06, vedtok NK64 følgende tolkning til spørsmål om rør som blir slisset inn i isolasjon NK64 har i NEK 400-5-53, avsnitt 533.2 lagt begrensninger for valg av merkestrøm overbelastningsvern som skal beskytte PVC-isolerte kabler/ledere med ledertverrsnitt 1,5 mm2, 2,5 mm2 og 4 mm2 forlagt i referanseinstallasjonsmetode A1 og A2. Disse begrensningene er innført for å begrense mulige skadevirkninger som følge av overbelastning av slike kabler/leder mht korrosjon og derav for høye temperaturer ved koblingspunkter i stikkontakter, brytere og koblingsbokser. Begrensningene er ikke med utgangspunkt i at omgivelsestemperaturen for kablene/lederne i føringsveiene blir for høye. 

Bilde under ser du hvordan det skal være. Flere rør må monteres loddrett under eller over 

NEK 400-5-52, avsnitt 52A.6.1 krever ikke at føringsrøret for referanseinstallasjons-metode A1 og A2 ikke kan være omsluttet av isolasjon. NEK 400 krever at føringsrøret skal ligge inntil eller nært inntil innervegg. 

Når føringsrør slisses inn i termisk isolasjon slik at røret kun berører innervegg, vil den aktuelle omgivelsestemperatur for kabler/ledere sannsynligvis bli noe høyere enn forutsatt i tabellene 52A-2 og 52A-4. For kabler/ledere med ledertverrsnitt regulert av NEK 400-5-53, avsnitt 533.2 medfører ikke dette noe problem i og med at vernets merkestrøm er lavere enn kablenes/ledernes strømføringsevne. For kabler/ledere med større ledertverrsnitt enn 4 mm2 må det foretas en risikovurdering, spesielt hvis den aktuelle belastningsstrømmen overstiger 90% av kablenes/ledernes strømføringsevne. 

Installasjonsmetoder som innebærer at kabler/ledninger/rør blir fullt omsluttet av termisk isolasjon er ikke dekket opp av de referanseinstallasjonsmetodene som er gitt i NEK 400-5-52, avsnitt 52A.6.1. NK64 vil sterkt fraråde bruken av slike installasjonsmetoder. Dog legger NK64 til grunn at dersom en slik installasjonsmetode er tvingende nødvendig vil strømføringsevnene for referanseinstallasjonsmetode A1 og A2 jfr NEK 400-5-52, avsnitt 52A.6.1 med de begrensninger som ligger ved valg av vern for overbelastningsbeskyttelse jfr NEK 400-5-53, avsnitt 533.2 være dekkende. 

NK64 påpeker samtidig at dersom flere rør må legges parallelt så må disse legges med avstand og fordeles parallelt med veggens overflate og ikke fordeles innover i isolasjonen.

Skrevet 13.01.2015 kl.10:12. Ligger i kategorien Norm, Forskrift og lignende

0


Elbil / lading

Lading av elbiler representerer en ny belastning i de fleste elektriske anlegg, og NELFO gir råd og veiledning om emnet. I NEK 400:2014 er det en egen delnorm, 722, som angir krav til ladeuttak og ladestasjoner for elbiler.

Det finnes i dag over 30 000 elektriske biler på norske veier. Bilene må lades og det er i dag et sterkt behov for flere tilpassede ladeuttak rundt om i Norge.

Mange mener at det i løpet av de nærmeste årene vil det bli en eksponensiell utvikling av antall elbiler på norske veier. Etterspørselen etter installasjon av ladepunkter både i boliger, fritidsboliger, borettslag, sameier og næringsbygg i tillegg til utbygging av ladeinfrastruktur langs veiene vil derfor øke i takt med dette.

Det er noen spesielle hensyn som må tas ved valg og montasje av ladeuttak for elbiler:

 • Modus på ladeutstyret
  Modus 1.2 eller 3 for normallading. Modus 4 er hurtiglading
 • Jordfeilbryter
  Alle ladeuttak skal være beskyttet av et 30mA jordfeilvern. Anbefalt type B.
 • Samtidighetsfaktor
  Alltid 1, med mindre lasthåndtering er installert
 • Periodisk kontroll
  Nye krav til periodisk kontroll
 • Ytre påvirkning
  Mekanisk slag, vannintrengning, korrosivt miljø, snø mv.
 • Overspenningsvern
  Bilen skal være beskyttet av overspenningsvern

Installasjonen skal være egnet for forutsatt bruk og det er viktig å avklare hvem som har ansvaret for prosjekteringen, særlig om andre har skaffet ladeutstyret.

Valg og plassering av ladeutstyr må vurderes nøye. Det er ikke alle løsninger som passer overalt. Ladestasjonen må tåle den mekaniske påkjenning den kan bli utsatt for og du må vurdere de klimatiske forholdene på stedet.

NEK 400:2014 - ny delnorm og krav til lading av elbil

Den nye delnormen i NEK 400:2014-722 definerer krav til forsyning og uttak for lading av elektriske kjøretøy.

Lading av elektriske biler skiller seg ut som belastningstype, fordi belastningen er langvarig og høy. Utstyret plasseres ofte i et miljø som gjør at det er utsatt for mekaniske belastninger, samt vanninntrenging.

Til nå har vi ikke hatt noen spesielle krav til montering og beskyttelse av slikt utstyr og nye NEK 400:2014 vil bidra til tryggere og bedre lading av elektriske biler i Norge.

Skrevet 04.12.2014 kl.11:07. Ligger i kategorien Elektronikk prosjekter, How to.

2


Dette er et lite morsomt og lærerikt prosjekt for skoler eller for å leke litt med elektronikk. Det trengs bare gjenstander fra ting som ikke lengre brukes. Dette gir jo en liten lett pekepinn om hvordan man kan lage strøm fra vind og vann.

Om man har ei hytte med en bekk i nærheten så skulle man kunne hentet nok strøm ved å bruke dette systemet for å lade opp noen 12V r som kan brukes til TV og lignende. Selvfølgelig så er det jo lettere å kjøpe strøm, men det er jo noe morsomt med å kunne forskyne seg selv med strøm også.

Om man lager ei vindmølle eller lignende og man er i stand til å produsere en del mere strøm enn hva man selv trenger, så kan man faktisk selge overskuddet til en strømleverandør og da begynner vi å snakke lønnsomt. Da har du egenforsynt strøm, pluss inntekt fra kraftselskap. Så om man har et gårsbruk og den ligger sånn til at du får en del vind, så hvorfor ikke bygge seg ei vindmølle? Ved kysten er jo perfekt da.

You can make a generator from an old toy motor. Mount a 9-volt toy motor and connect its terminals to a LED. Attach the small pulley on the motor axle to a large pulley. As you crank the large pulley, the smaller one will rotate the motor at a fast speed. This will produce a current which will light a LED -- which in this case is a streetlight.
This is an extraordinary Wind Generator. The fan blades are made from a plastic bottle. As the blades rotate they spin two strong neodymium magnets in a coil made of 700-turns of insulated copper wire. The ends of the coil are attached to a LED. As the blades spin in the breeze the magnets turn and generate a current in the coil which can light the LED.
Skrevet 03.12.2014 kl.08:49. Ligger i kategorien Greit å vite

0


 

Dette er også et greit alternativ om du kan og vil streame tv kanaler via chromcast eller noe lignende.

Chromcast fra Google

Chromecast i bruk på Tv

Mange bedrifter bruker TV-er som monitorer, og da trenger de ikke antenneinngangen. I motsetning til privatpersoner flest må firmaer betale lisens for hvert apparat de har, så vi ser flest bedriftskunder som kommer inn og får plombert TV-er, sier han.

TV-en vår forsvinner i alle fall inn i det indre av verkstedet, hvor bakdekselet fjernes, og innmaten kommer frem.

Plomberingen

Slik ser det ut bakpå TV-en mens den ennå kan ta inn rikskringkastingen.Slik ser det ut bakpå TV-en mens den ennå kan ta inn rikskringkastingen.

 

Hovedkortet er montert bakom skjermen.Hovedkortet er montert bakom skjermen.

 

Hovedkortet, klar for operasjon.Hovedkortet, klar for operasjon.

 

Dette er den lisensbelagte mottakerboksen.Dette er den lisensbelagte mottakerboksen.


Deksler demonteres, og plomberingen er i gang.Deksler demonteres, og plomberingen er i gang.

 

Antenneinngangene er fjernet, og lisensen på denne TV-en hører fortiden til.Antenneinngangene er fjernet, og lisensen på denne TV-en hører fortiden til.

 

Dekslene kommer på plass igjen...Dekslene kommer på plass igjen...

 

...og hovedkortet settes på plass....og hovedkortet settes på plass.

 

Baksiden av en lisensfri TV ? full av innganger for medieboks og datamaskin.Baksiden av en lisensfri TV ? full av innganger for medieboks og datamaskin.

Permanent løsning

Når TV-en er ferdig plombert, vil hovedkortet måtte byttes for at den skal kunne brukes til å motta signaler igjen.

? Å bytte dette vil koste ganske mange tusen å få gjort. Vi sørger for at plomberingen gjøres skikkelig, så det blir så vanskelig som mulig å omgjøre den til TV igjen, forklarer Nilsen.

Han forteller også at for enkelte leverandører, blant annet Samsung, bortfaller garantien ved slike inngrep. Verkstedet hans gjennomfører likevel garantireparasjoner for sine kunder, selv om de ikke plikter det.

Dette er spesielt hyggelig for bedriftskunder, mens for privatpersoner gjelder andre 

Skrevet 20.11.2014 kl.09:18. Ligger i kategorien Blogg

0


 

NESTEN BLIND: En 43 år gammel elektriker fikk grå stær etter å ha fått et enormt støt på jobb. Fire uker etter ulykken, dannet det seg et helt spesielt mønster i øynene hans

Hentet fra Tv2 nyhetene

En 42 år gammel elektriker fra California fikk for 10 år siden hele 14.000 volt i kroppen da han jobbet ved en høyspentledning.

Ulykken førte til at synsnerven hans ble skadet, og at han fikk grå stær. Fire uker etter det kraftige støtet, fikk han stjerneformede merker i øynene.

Det skriver Live Science.

42-åringen ble slått i bakken etter at den venstre skulderen hans var nær høyspentledningen. 14.000 volt raste gjennom kroppen hans - inklusive synsnerven som overfører signalene fra øyet til hjernen.

Mannen mistet midlertidig synet og utviklet deretter grå stær, men de siste årene har synet delvis kommet tilbake. 

Mannen sitt helt spesielle utseende er nå omtalt i fagbladet The New England Journal of Medicine, i et håp om å finne årsaken til at det har dannet seg stjernemønstre i mannens øyner. Mannen er ikke navngitt i artikkelen om ham.

Det skrives at det trolig er grå stær som har ført til mønsteret, men at legestanden aldri før har sett noe lignende.

Forbløffet operasjonslegen

Det var oftalmologiprofessor Bobby Korn som behandlet 42-åringen etter ulykken, på University of California i San Diego. 

Korn opererte mannen flere ganger etter ulykken, og sier at han synes det er svært fascinerende at 42-åringen har stjerner i øynene.

Den ekstreme strømmen og spenningen som passerte gjennom høyspentledningen førte til skade på selve synsnerven, forklarer han overfor NBC News, uten å kunne forklare selve stjernemønsteret.

Skrevet 17.10.2014 kl.10:00. Ligger i kategorien nyheter

4
? Jeg skjønte ingenting da jeg fikk kontoutskriften min, forteller kunden Anders Skogheim (81).

Da han i sommer oppdaget en løs stikkontakt i kjelleren ante han ingenting om den ublu prisen firmaet han hyrte inn kom til å ta for jobben. Han sjekket aldri summen som ble tastet inn på betalingsterminalen, men så for seg en kostnad på mellom 1500 og 2000 kroner. Han trodde ikke sine egen øyne da han så hva firmaet «Fixel ? elektriker på dagen» hadde trukket fra kontoen hans.

? Vi trodde først det var en feil, at det var tastet inn 13.750 istedenfor 1350 sier kona hans, Jorid Skogheim (87).

SVIMLENDE SUM: Slik så regningen fra Fixel ut.
SVIMLENDE SUM: Slik så regningen fra Fixel ut.
DYR JOBB: Her er stikkontakten som Fixel ordnet.
DYR JOBB: Her er stikkontakten som Fixel ordnet.
SKYLDER PÅ SVIKT: Avdelingsleder hos Fixel, Mamadi Keita, blir her intervjuet av TV 2 Hjelper deg.
SKYLDER PÅ SVIKT: Avdelingsleder hos Fixel, Mamadi Keita, blir her intervjuet av TV 2 Hjelper deg.

Ble avvist hos Fixel

Dette ble imidlertid avkreftet da Skogheim kontaktet Fixel, per telefon. Da fikk han beskjed om at dette var gjeldende priser.

? Jeg ble så sint at jeg sa at vi kom til å møtes i retten, forteller Skogheim, som ikke kunne skjønne hvordan firmaet kunne forsvare en slik pris.

Da Skogheims sønn fikk høre hva som hadde skjedd kontaktet også han Fixel, men med samme resultat. Han gav seg imidlertid ikke, og først etter en skriftlig klage, gikk firmaet med på å betale tilbake deler av beløpet. De 8000 kronene som Fixel hadde lovet å betale tilbake lot imidlertid vente på seg. Da kontaktet sønnen TV 2 hjelper deg.

Helomvending 

Hos Fixel har de nå gjort helomvending og beklager hendelsen. De har betalt tilbake hele beløpet som ble trukket fra Skogheims konto. Avdelingsleder Mamadi Keita forteller at en innleid sommervikar hadde gjort en tastefeil.

? Han kjente ikke faktureringsystemet vårt så godt og gjorde en feil. Vi skulle selvsagt ha oppdaget dette tidligere, men dette er en veldig spesiell sak, sier Keita.

Svikt i fakturasystemet

Avdelingslederen forklarer videre at denne saken har avdekket en svikt i faktureringsystemet deres, og at de nå har lagt inn varsler i systemet som skal hindre at slike ting skjer igjen. At utbetalingen i første rekke tok tid, sier han skyldes ferieavvikling og sykemelding internt.

Flere har klaget til Forbrukerrådet

Men ekteparet Skogheim er ikke de eneste som har hatt problemer med Fixel. Ifølge direktør for forbrukerservice, Ingeborg Flønes, har Forbrukerrådet mottatt elleve henvendelser på firmaet, bare det siste året. Siden 2011 har de hatt 14 klagesaker inne til behandling, hvorav åtte i 2014.

Fixel erkjenner at de har vært klaget inn til Forbrukerrådet, men mener at dette er saker av en mindre og annen art, og synes ikke at dette er mye basert på kundemassen de betjener.

Skrevet 29.09.2014 kl.09:20. Ligger i kategorien Blogg

0


For morro skyld!

 Her er det passende og linke til en nettbutikk som selger kule klær for menn og kvinner, just say :) Følg denne linken!
Skrevet 28.09.2014 kl.09:14. Ligger i kategorien Blogg

0
Dronen kalles DHL Parcelcopter, og er utviklet i samarbeid med universitetet i Aachen og selskapet Microdrones. Parcelcopter har en aerodynamisk utformet container under de fire propellene sine, med plass til gods.

Det er ikke store lasten dronen kan ha med seg ? 1,2 kilo er grensen. Totalt veier dronen under 5 kilo og flyr i maksimalt 50 meters høyde. Maksfarten er 18 meter i sekundet.

Dronen i pilotprosjektet er spesialbygget for å fly ut til øya Juist, og har derfor en rekkevidde på 12 kilometer.

 En spennende utvikling. Tenk om alle etater brukte slike til hjelp? Disse kunne flyge ut utstyr til fjellklatrere i nød som må vente på at redningsmannskap kan nå stedet og mye mer.

Om du vil kjøpe deg en billig drone så dra på denne nettsiden, der finner du alt en teknologi freak kan tenke seg.

 

Skrevet 25.09.2014 kl.08:10. Ligger i kategorien Blogg

0
Dette må være den teiteste leken på lenge. Enn å gjøre slikt mot seg selv da? En ny trend hvor unge mennesker filmer at de tenner på seg selv og legger videoene ut på sosiale medier.

Over hele landet rapporteres det om nye tilfeller av unge mennesker som heller parafin eller annet brennbart materiale på kroppen sin før de tenner på.

15-åring omkom

Nylig omkom en 15 år gammel gutt fra New York av brannskader etter å ha blitt utfordret til å tenne på seg selv. 

16-åringen ligger nå på sykehus med alvorlige brannskader i nakken, ansiktet og brystet.


Skrevet 24.09.2014 kl.15:04. Ligger i kategorien Blogg

0


#Fail compilation playgrounds

What was they thinking?

Oh shit!! Nice, diet

 

 

Toll due to heavy traffic


Jeeez, something is wrong whit this picture!

Oh my god, now that is a scary slide!

 

This must be in Russia?

 

North Korea?

Now, that is a slide, playgrown for future daredevil
 

 

This is Russia, no doubt. 

 

This is for the best of the best sliders 

 

What was they thinking? 

 

Thank you for the warning

 

What can i say, RussiaThe location of the slide says it all

Les mer i arkivet » Januar 2015 » Desember 2014 » November 2014


Velkommen! Takk for at du valgte å stikke innom her, det hadde vært hyggelig om du ville legge igjen et spor før du drar igjen. Legg meg gjerne til som venn på blogg.no og liker gruppen på facebook


Push to mail me

Email me


Nyeste innlegg

Hva synes du skal plasseres her i margen? Er din web side så spennende at den fortjener en plass her? Har du andre forslag? Send mail med forslag og evt en logo med link.

hits