Om isolasjonsmåling ( Megging )

Ved en sluttkontroll på en lavspenningsanlegg skal man måle at isolasjonen mellom strømførende ledere og PE leder og utsatte ledende deler ved bruk av en isolasjonsresistans måler/ megger med en målespenning på 500V. Høyeste måleresultat er 1Mohm. For lav volt så utfører man en måling med en målespenning på 250V. På eksempel en trafo så måler man at sekundersiden er elektrisk adskilt fra primærsiden. Da måler du mellom fasene på primærsiden og sekundærsiden. Minste tillatte målerverdi er da 0.5Mohm

For å beskytte utstyr på eksempelvis en varmekabel kurs så kan man måle med en målespenning på 250V for at utstyret ikke skal bli ødelagt. Måleresultatet skal uansett være minst 1Mohm.

Man må ta ut patronene fra overspenningsvernet da det kan havarere ved en testspenning på 500V. Det er jo meningen at det skal føre større spenninger til jord så det kan jo si seg selv, men det er lett å glemme. Er det overspenningsvern i en stikkontakt så er det ikke nødvendig og demontere denne da finvernene er dimensjonert for høyere spenninger en mellomvernet i fordelingen. Det er jo under forutsetning om at prøvespenningen er på maks 500V.

 

 

 

bilde_02.jpg

 

 

Alarm easy series

Noen forslag til plassering av nippler ( av mebran ) på sentralen. Som du ser så er det en kabel igjennom vær nippel, dette er for at man skal aldri føre flere kabler igjenom en nippel. Med fordel kan du bruke en kabelkanal. Da kan du jo ha flere ledere sammen igjennom det samme hullet. Men sterk og svakstrøm skal være adskilt.

På figuren under så er det et eksempel på plassering av produktene om dette hadde vært på en bås som man bruker ved en fagprøve på skole og lignende.

 


Figur 1.

 

 

Flere oppdateringer vil komme om Alarm i bås ” Easy series”

 

 

klammer for rør

Letti K-rørklammer er herdede stålklammer konstruert for å gi et godt feste av K-rør. Eget låsepunkt som holder klammeret fast på røret ved montasje, og som låser røret i lengderetning etter montasje. Røret låses da både i side- og lengderetning.

Rask og enkle montering, – snapp på å slå inn med en vanlig hammer.

Letti K-rør klammer er El-sink belagt for å gi en god korrosjonsbeskyttelse for innendørs bruk.

Tips til klamme på 2 x 6mm2 hvit kabel

Klammer til PR 2×6 mm2

Klammer for PR 2×6 mm2 til komfyr

 

Med  det økte salget av induksjonskomfyrer og induksjonstopper blir det mer og mer vanlig å bruke 25A kurs og legge 2x6mm2 PR-kabel. Denne kabelen blir for grov for vanlig 1-stift LETTI. Her bør man bruke 12mm 2-stift hvit plastbelagt LETTI.

 

OBS! Bruk hammer med plast på hammerhodet da ved bruk av vanlig hammer kan gjøre til at lakken på klammene lettere sprekker.

 

LETTI

 

LETTI 12-2B/16 PH              El.nummer 13 175 58

Plassering av samleskinne

Dette er for å unngå varmgang og krypstrøm som kommer på grunn av kondens og støvansamling.

Logiskt å tenke er det jo at ved å montere skinnene under sikringene så er det naturlig at støv vil kunne samle seg der. Det er ingen spesifikke krav om dette så vidt jeg vet men man skal følge produsentens anvisning. I montørhåndboka fra Schneider så står det at de anbefaler dette. Det er få grunner som taler mot dette og derfor er det fornuftig og gjøre det til en vane og montere samleskinnene på toppen av vernene. Som montør så bør man gjøre det man kan for å hæve standarden og kvaliteten ved en installasjon.

 

Lampe og koblinger i tak

Iht. NEK 400:2010 skal det være enten fast tilkobling for lamper og armatur eller så skal det være uttak beregnet for dette. DCL eller vanlig stikk er det et krav om at det skal plasseres for å gi tilkobling for lamper. Det skal plasseres et nødvendig antall uttak.

Bruk av sukkerbiter er ikke lenger lovlig og blir sett på som tilkoblinger utført i strid mot forskriften.

Brukes NEK 400 ved planlegging og utførelse så vil denne samlet sett tilfredstille kravene i forskriften ( FEL )

For festing av armaturer og lamper så stilles det krav til at armaturet skal festes etter produsentens anvisninger og på en sikker måte, NEK 400:2010 § 529 har noen veiledninger angående dette.

 


Figur1.

Her ser vi at tilkoblingen skjer ved bruk av stikk og ved bruk av “krok” for å få et godt feste når taket består av gipsplater.

Fordelen ved bruk av DCL er at da bruker man også støpsel som er beregnet for denne og derfor vil det ikke romme noen tvil om hva uttaket er beregnet for.

 

Figur 2.

Dette er vel den vanligste måten og tilføre spenning på. Det vi må huske på er at det er ikke lov til å bruke sukkerbit og vi bruker wago og lignende for tilkobling.

Ved tilkoblinger i tak så må vi ta hensyn for varmeutvikling og lignende. Men på bilde og utførelser som gjøres på denne måten utgjør skjeldent noen fare med tanke på varmgang.

Fordelen ved å bruke DCL er at kunden kan skifte dette selv.

 

Fast tilkobling av lamper, stikkontakt eller DCL

Belysningsutstyr som ikke er forsynt med ELV skal i henhold til installasjons-forskriftene enten være:

  • Fast tilkoblet eller
  • Tilkoblingspunktet i den faste installasjonen skal være utstyrt med
    • Stikkontakt i samsvar med NEK 502 eller
    • En DCL i samsvar med NEK EN 61995-1 eller NEK EN 61995-2

Hva er DCL en erstatning for?

Oppdatert installasjonsnorm (NEK 400:2010) krever blant annet økt sikkerhet ved tilkobling av fastmonterte lamper, og den velkjente ?sukkerbiten? er ikke lenger i henhold til normen brukt som avslutning i nye installasjoner. I forbindelse med ny europanorm for DCL har man i Sverige en 10 års overgangsordning for innføring av ny EN61995.

Vær oppmerksom på at dette svenske uttaket ikke lenger vil være i samsvar med de nye europeiske og norske normene, og derfor ikke er et normert alternativ for installasjon av fastmontert belysning i Norge (jfr. NEK 400:2010).

http://www.dcl.no/images/05lokk_paa.jpg