Tilkobling alarm

dls1616.jpg

Flere linje skjema til Alarmsystemet

DLS_2002_kloblings_skjema.jpg

Resitorene i Piren, brannalarm, magnetkontakt og sabbotasje alramen
skal alle resistorene være 5,6 KΩ.
mens i alarmen med lyd eller lys skal resitorene være 1 kΩ.

Magnetkontakten festes på dører eller vinduer.
PIR’en festes i taket

 

Vi har 2 hovedtype alarmsystemer, Adresserbare anlegg og Konvensjonelle anlegg.

Adresserbare anlegg

I adresserbare anlegg har hver detektor i anlegget en unik adresse. Når detektoren registrerer unormal aktivitet, sender den varsel og adresse til sentralen.
Slik kan vi se nøyaktig hvor alarmen har gått.

Konvensjonelt anlegg

I et konvensjonelt får sentralen bare melding om hvilken sløyfe alarmen har utløst i!

DCL eller vanlig stikk

Iht. NEK 400:2010 skal det være enten fast tilkobling for lamper og armatur eller så skal det være uttak beregnet for dette. DCL eller vanlig stikk er det et krav om at det skal plasseres for å gi tilkobling for lamper. Det skal plasseres et nødvendig antall uttak.

Bruk av sukkerbiter er ikke lenger lovlig og blir sett på som tilkoblinger utført i strid mot forskriften.

Brukes NEK 400 ved planlegging og utførelse så vil denne samlet sett tilfredstille kravene i forskriften ( FEL )

For festing av armaturer og lamper så stilles det krav til at armaturet skal festes etter produsentens anvisninger og på en sikker måte, NEK 400:2010 § 529 har noen veiledninger angående dette.

 


Figur1.

Her ser vi at tilkoblingen skjer ved bruk av stikk og ved bruk av “krok” for å få et godt feste når taket består av gipsplater.

Fordelen ved bruk av DCL er at da bruker man også støpsel som er beregnet for denne og derfor vil det ikke romme noen tvil om hva uttaket er beregnet for.

 

Figur 2.

Dette er vel den vanligste måten og tilføre spenning på. Det vi må huske på er at det er ikke lov til å bruke sukkerbit og vi bruker wago og lignende for tilkobling.

Ved tilkoblinger i tak så må vi ta hensyn for varmeutvikling og lignende. Men på bilde og utførelser som gjøres på denne måten utgjør skjeldent noen fare med tanke på varmgang.

Fordelen ved å bruke DCL er at kunden kan skifte dette selv.

 

Fast tilkobling av lamper, stikkontakt eller DCL

Belysningsutstyr som ikke er forsynt med ELV skal i henhold til installasjons-forskriftene enten være:

  • Fast tilkoblet eller
  • Tilkoblingspunktet i den faste installasjonen skal være utstyrt med
    • Stikkontakt i samsvar med NEK 502 eller
    • En DCL i samsvar med NEK EN 61995-1 eller NEK EN 61995-2

Hva er DCL en erstatning for?

Oppdatert installasjonsnorm (NEK 400:2010) krever blant annet økt sikkerhet ved tilkobling av fastmonterte lamper, og den velkjente ?sukkerbiten? er ikke lenger i henhold til normen brukt som avslutning i nye installasjoner. I forbindelse med ny europanorm for DCL har man i Sverige en 10 års overgangsordning for innføring av ny EN61995.

Vær oppmerksom på at dette svenske uttaket ikke lenger vil være i samsvar med de nye europeiske og norske normene, og derfor ikke er et normert alternativ for installasjon av fastmontert belysning i Norge (jfr. NEK 400:2010).

http://www.dcl.no/images/05lokk_paa.jpg  

 

Komfyrvakt

Komfyrvakt

NEK 400:2010-8, 823.421.01

krever et utstyr som føler på temperaturer over komfyr/platetopp som sørger for utkobling av strømtilførselen til komfyren/platetoppen dersom det oppstår fare for overoppheting/brann. Det er ment at dette skal være en varig løsning i installasjon og dermed vil ikke flyttbare enheter (komfyrvakter) tilfredsstille intensjonen i normen. Det er ikke krav til at frakoblingen skal skje i sikringsskapet, men et sted i den faste installasjonen. Dermed kan frakoblingsutstyret eksempelvis plasseres i en boks i nærheten av komfyren/platetoppen.

Imidlertid er dette et krav som gjelder i nye boliger. Det innebærer at det fortsatt er mulig å montere ?flyttbare? komfyrvakter i eksisterende boliger, også ved rehabilitering, etter NEK 400 2006

Micro Matic lanserer nå komfyrvakt KV40 som er en sikkerhetsautomatikk som hjelper deg å unngå branntilløp. Ved hjelp av en sensor overvåker den elektriske platetopper på komfyrer og reduserer dermed faren for overoppheting.

Komfyrvakt, som består av en sensor og en koblingsboks, er enkel å bruke og har ingen innstillinger eller brytere. Sensorens fabrikkinnstilling er følsom, og ved bruk vil sensoren selv justere seg inn til optimalt følsomhetsnivå tilpasset brukeren. Sensoren er beregnet for fast montering rett på veggen, på veggboks eller i viften slik at sensoren kan overvåke platetoppen. Releboksen skrus rett i veggen ved teknisk stikkontakt.

Hva synes du om Justin Bieber i denne videosnutten?

Justin Bieber som forbilde!

Spør du meg så synes jeg at han som er forbildet for så mange virkelig oppfører seg usmakelig. Det er ikke bare denne episoden men utallelige mange andre lignende hendelser, der du nærmest føler du må spy eller bare le av fyren. Han som hadde vært hvem som helst hadde det ikke vært for youtube. Han jobbet hart for å komme dit han nå er og når følgende av å være en superstjerne ikke alltid er like glamorøst lell så bør noen lære han å håndtere ubehagelige spørsmål  og hendelser bedre. Jeg personlig spår at vi får en ny “Alene hjemme stjernen” Macaulay_Culkin . Men det er jo ennå håp, men fortsetter Justin Bieber denne ruta mye lengere så blir det fengsel og dermed har krim ballen begynt og rulle. Det er en haug med Bieber Fever fans, men tror han selv begynner å få litt ” Fever “

Før og etter bilde av home alone stjernen

 

Videosnutt av Justin Bieber ser du under og du kan jo selv bedømme hans oppførsel.

 

>

//