Beregne jordfeilbryter for motor

 

Har tidligere løst en oppgave og legger bare ut svaret

Valg av Beskyttelseleder for motor. Iht. NEK 400 – §543 ? tabell 54B

·         Beskyttelseleder skal være lik faseleder når tverrsnittet er lik eller mindre enn 16mm²

·          Tverrsnittet for Beskyttelseleder for motorkursen= Spe= Sfase ≤ Spe = 4mm² ≤ 4mm²=4mm²

 

Beregning av Jordfeilbryter.

Montørhåndboka s.84 viser at 2mA*trafoytelse=Jordfeilstrøm.

·         Ij=2mA * 200KvA = 400mA
For å sikre at JFB kobler ut ved 1. jordfeil bruker vi ¼ av jordfeilstrømmen for å dimensjoner Jordfeilbryter.

·         Ijfb=Ij¼*Trafoytelse=0,5mA*200kVA=100mA

·         Velger JFB=I∆n=100mA

NEK 400 §411 krever at berøringspenning for mennesker er under 50V AC Ub         =Ra*I∆n ≤ 50V

·         Ub=Ra*I∆n=30ohm*100mA= 3V

Det skal utføres en Verifikasjon iht NEK 400 § 61

Måle kontinuitet for Beskyttelseleder og utjevningsforbindelse.Forventet måleresultat skal være iht NEK 400 §61.3.2 i samsvar med              ledertverrsnitt og lederlengde. Rk= (φ*L)/A

6mm²= (φ*L)/A= (0,0175*1)/6mm²=2,91mohm

4mm²= (φ*L)/A = (0,0175*1)/4mm²=4,38mohm

Man skal benytte måleinstrument som kan avgi en målestrøm på 200mA.

Måle isolasjonsresistansen i mellom faser og jord.


 

Beregne varmekabel 6m2 bad

 

Husker ikke hvorfor jeg valgte 1.5m2 men man løser oppgaven på lik måte                           samme hvor stort tverrsnittet er. 2.5m2 er det mest naturlige valget!                                         

 

Valg av varmekabel til bad

 

1-leder Metervare Varmekabel

Bestemmer at det skal være ca 130W pr.m²

Vktot= 6m²*130W pr.m² = 780W

Velger 2* 1.leder Vk= 780W/2= 2*390watt

Watt pr.m= 10W

Beregner lengde for Vk = Vk/ w pr. m = 2*390W/ 10W= 2*39meter

Beregner Ohm for pr Vk= U²/ W= 230V²/390W = 135,64 Ohm

Beregner Ohm pr.m for Vk= Ohm / L= 230V²/390W = 135,64 Ohm/ 39m = 3,48Ohm

c-c= A²/(2* Vk-l)*100 = 6m²/ (2*39)*100=7,7cm

Velger 2*1-leder 390watt / 3,48Ohm pr.m / c-c7,7cm

 

2 leder varmekabel.

Ved anbefaling av elko sin håndbok beregner jeg 120W pr.m²

Badet er på 6m²

·         Beregner total effektbehov på badet. Wtot=Bad*W pr.m²=6m²*120W= 720W

·         Finner riktig Vk i produktblad for varmekabel. VK= 1 leder DSIG-17/m 750W 44ohm 71m

·         Wvk=750w

·         Ὠvk=44Ohm

·         Lvk=71m

·         Beregner senteravstand. C-C= (A/Vk.l)*100 =( 6m²/71m)*100 = 8,45cm9cm

·         W pr.m= Wvk/ VKl = 750W / 71m = 10,56W pr.m

·         W pr. m² = Wvk / A² = 750W / 6m² = 125W pr. m²

 

Ville vise beregninger jeg ville ha gjort for Vk 1-leder metervare og for en 2 leder Vk.

Jeg vil også si at jeg vil ved bad velge 2 leder da jeg synes den er lettere å legge                                      da man kan korrigere litt når den er ferdiglagd. 1-nledere er vanskeligere da begge                          endene skal opp i boksen. Ville uansett gjøre begge stykkene.                                                             Jeg ville ha valgt 1-leder ved eks trapp for snøsmelting for å få tettere c-c avstand                                  og bedre varmefordeling.

NEK 400 ? 753.411 krever at det benyttes ett strømstyrt jordfeilvern som ikke                              overstiger 30mA. Iht normen skifter jeg sikring til en Jordfeilautomat med 30mA                                max jordfeilstrøm.

 

Koordinere Jordfeilautomat for VK iht NEK 400 ? 433.1

·        Ib = Pvk / U = 750W / 230V = 3,26A

·        Velger Jfb på 10A B-kar 30mA

·        Iht NEK 400 ? 533.2.1 må jeg ha ett minste tverrsnitt på                                             1,5mm² tilførselen til VK.    Velger å bruke PN 2*1,5mm²

·        Iz= 14,5A

·        Kontrollere om koordineringen tilfredsstille krav 1 og krav 2 i                                           NEK §433.1

·        Krav 1 = Ib ≤ In ≤ Iz = 3,26A ≤ 10A ≤ 14,5A    OK!

·        Krav 2 = I≤ Iz = (1,45*10) ≤ 14,5A = 14,5A ≤ 14,5A   OK!

 

Kontrollere spenningsfall iht. NEK 400 ? 57F

·        ∆u= P*ῤ*l*2/U*A = 750W*0,018*2/230*1,5mm² = 0,078V

·        U % = 0,078V/230V*100 % = 0,034 %

 

Beskrivelse av jobben.

Vil planlegge jobben sammen med kunden for å vite framtidig bruk for så å                    kunne planlegge hvordan kabelen skal legges.

Planlegge med andre yrkesgrupper for koordinering av jobbene.

Ordne med føringsveier for tilførselen til VK ved å bruke ferdigtrukket rør.

Før jeg legger Vk megger jeg den for å teste at den er hel og måler resistansen.                  fører verdiene inn i samsvarserklæring som medfølger Vk.

Måler ut c-c avstand ved bruk av spray på gulv for å få fine sløyfer.

Legger utjevningsforbindelse til sluk.

Limer Vk på primet gulv i hele dens lengde.

Megger og måler resistansen før støyping. fører verdiene inn i samsvarserklæring             som medfølger Vk.

Når det er ferdigstøypt megger jeg Vk og måler resistansen i Vk og fører                  verdiene inn i samsvarserklæring som medfølger Vk.

Kobler Vk til termostat sammen med gulvføler og tilførselen.

 

Utføre sluttkontroll

·        Megge varmekabel

·        Måle resistansverdier

·        Megge kursen mellom fase og jord

·        Teste Jfb

·        Måle kontinuitet kontrollere iht formel ohm= p*l/S²

·        Måle spenningen

·        Skrive samsvarserklæring

·        Utføre rapport fra sluttkontroll

·        Forny kursfortegnelse

·        Overlevere bruksanvisning til kunde

 

Feilsøker

Sørge for at spenningen er på.

Måle med ett multimeter, setter den på voltmeter. Måler L og N på trafo for å kontrollere om den får tilførselen. Forventer 230V

Setter trafo på lav verdi sånn at trafo gir Vk tilførsel.                                             Setter måleprobene på Load1 og load 2. Forventet spenning 230V.

Er det spenning på load og Vk ikke varmer utfører jeg en måling                              ved å måle ohm. Forventer U²/Pvk=230v²/780W= 67,82 Ohm

Bruker en megger for å kontrollere isolasjonen og at det er kontinuerlig                   forbindelse til jord