NEK 400:2014 skjerpet krav til komfyrvakt

NEK 400:2014 – skjerpet krav til komfyrvakt

NEK 400:2014 kommer ny og revidert i juni. I delnorm 823 om Elektriske installasjoner i boliger foreligger det viktige endringer, blant annet for våtrom og kjøkken. En av de viktigste endringer er skjerpet krav til komfyrvakt.

NEK 400-8-823:2014 Elektriske installasjoner i boliger

Endringer i bolignormen NEK 400-8-823:2014 omfatter:

 • Strengere krav til komfyrvakt og føler
 • Røykvarslere
 • Varmtvannsberedere
 • Baderom
 • Stikkontakter
 • Varmeovner
 • Vil vise til NEK 399 på flere områder

Delnormen 823 er basert på en overordnet risikovurdering, men det fritar ikke for vurdering av risiko. Det er mange boligbranner i Norge og kravet til komfyrvakt er skjerpet.

Skjerpet krav til komfyrvakt

Det blir skjerpet krav til komfyrvakt. Beskyttelsestiltaket skal være en del av den faste

installasjonen som skal koble ut strømtilførselen til komfyr/platetopp ved fare for overoppheting. Dette kravet er ment som et tiltak for å redusere branner med årsak i tørrkoking med mer ved bruk av komfyrer/platetopper. Følgende regler gjelder:

 • Alt beskyttelsesutstyr skal være fastmontert
  Dersom føler ikke er fastmontert må det være mekanismer som gjør at strømmen til platetoppen kobles ut dersom føleren blir fjernet. Dersom føler er trådløs skal det varsles ved dårlig batteri og strømmen kobles ut dersom batteriet er kaputt
 • Det innføres krav om at beskyttelsesutstyret (detekteringsutstyret) skal være i samsvar med ny CLC norm

delnorm og krav til lading av elbil

NEK 400:2014 – ny delnorm og krav til lading av elbil

NEK 400:2014 kommer ny og revidert i juni. Det foreligger en ny delnorm 722 som definerer krav til forsyning og uttak for lading av elektriske kjøretøy.

Lading av elektriske biler skiller seg ut som belastningstype, fordi belastningen er langvarig og høy. Utstyret plasseres ofte i et miljø som gjør at det er utsatt for mekaniske belastninger, samt vanninntrenging..

Det er noen spesielle hensyn som må tas høyde for ved lading av elbilen.

 

 • Modus på ladeutstyret
 • Jordfeilbryter
 • Samtidighetsfaktor
 • Periodisk kontroll
 • Ytre påvirkning
 • Overspenningvern 

Om den nye NEK 400

NEK 400  Ny versjon i 2014 Gjelder fra 01.07.14
NEK 400:2014 lanseres under Eliaden 2014. Det har vært en tradisjon å slippe ny utgave av normsamlingen under dette arrangementet ? som er en viktig møteplass for elbransjen.

​ Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg viser til NEK 400 som en egnet metode for oppfyllelse av myndighetskravene. Derfor er myndighetene sentrale deltakere i utarbeidelsen av normserien, et arbeid som gjøres sammen med andre bransjeaktører i normkomite NK 64.

Selve «grunnmuren» og hovedstrukturen i NEK 400 vil beholdes som tidligere, men det vil komme en del endringer i selve kravene. Siden siste utgave ble lansert i 2010 har det vært gjort en del justeringer i de internasjonale normene. Dette vil bli reflektert i den nye utgaven. De største endringene kommer i del syv ? som er tilleggskrav til de generelle kravene i del fire og fem. Her finner man imidlertid mange og viktig krav for spesielle installasjoner, men også for vanlige boliginstallasjoner. Det vil også komme tre nye avsnitt i del 7, som vil supplere de eksisterende. Det er også en del endringer i de generelle delene 4 og 5, samt justeringer i del 8.

 

 • Modus på ladeutstyret
 • Jordfeilbryter
 • Samtidighetsfaktor
 • Periodisk kontroll
 • Ytre påvirkning
 • Overspenningvern 

NEK 400 Ny versjon i 2014

NEK 400 ? Ny versjon i 2014

Den nye NEK 400 vil lanseres fra 03.06.2014

NEK 400:2014 lanseres under Eliaden 2014. Det har vært en tradisjon å slippe ny utgave av normsamlingen under dette arrangementet ? som er en viktig møteplass for elektroinstallatørene.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg viser til NEK 400 som en egnet metode for oppfyllelse av myndighetskravene. Derfor er myndighetene sentrale deltakere i utarbeidelsen av normserien, et arbeid som gjøres sammen med andre bransjeaktører i normkomite NK 64.

Hva blir nytt i NEK400:2014
Revisjonsprosessen for NEK 400 er i god prosess. Det er for tidlig å konkretisere endringene fullt ut, men vi kan avsløre noen overordnede detaljer.

Selve «grunnmuren» og hovedstrukturen i NEK 400 vil beholdes som tidligere, men det vil komme en del endringer i selve kravene. Siden siste utgave ble lansert i 2010 har det vært gjort en del justeringer i de internasjonale normene. Dette vil bli reflektert i den nye utgaven. NEK har så langt konstatert at de viktigste endringene kommer i del syv ? som er tilleggskrav til del 4. Her finner man mange og viktig krav for spesielle installasjon, men også for bad som man finner i de tusen hjem. Det vil også komme tre nye avsnitt i del 7, som vil supplere de eksisterende. Komiteen vurderer også å ta inn spesielle sikkerhetskrav for lading av elbil.

Det vil trolig også komme en del endringer i del 8. Det kan blant annet omfatte krav til elsikkerhet for installasjon av hurtigladere og semihurtigladere for elbil.

Ny NEK 400

Husk å oppdatere dere på den nye NEK som kommer og oppdaterer dere på FSE fra sommeren da dissse blir forandret nok en gang.

Må si jeg med spenning venter utålmodig på hva som blir nytt og forbedret/forverret?

 

Denne under er for 2010-2014

 

NEK 400:2010

NEK 400 – Forkortet oversikt – kun av orienterende art. 

NOTE: Innholdet på denne websiden er kun av orienterende art. Hvis denne websiden fungerer etter hensikten, så
skal den virke som en hjelp til å finne fram i det originale dokumentet NEK 400:2010. Man bør således ha det originale 
dokumentet for hånden.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

NEK-400-5-56 Nødstrømssystemer (Ny delnorm).

 
 

 
 
NEK 400-7-702 Svømmebassenger og andre bassenger.
 
NEK 400-7-703 Rom og kabiner som inneholder badstuovner.
NEK 400-7-704 Installasjoner på bygge og nedrivningsplasser.
 
NEK 400-7-705 Installasjoner i landbruks eller havebruksområder.
 
NEK 400-7-706 Trange ledende omgivelser.
 
NEK 400-7-708 Campingplasser.
 
NEK 400-7-709 Marinaer.
 
NEK 400-7-710 Medisinske områder.
 
NEK 400-7-711 Utstillinger, visninger, boder etc.
 
NEK 400-7-712 Strømforsyning med solcellepaneler (PV-systemer)
 
NEK 400-7-713 Møbler
 
NEK 400-7-714 Utendørs belysningsinstallasjoner.
 
NEK 400-7-715 Lysinstallasjoner med ekstra lav spenning.
 
NEK 400-7-717 Flyttbare eller transportable enheter.
 
NEK 400-7-729 Betjenings- og vedlikeholdsganger.
 
NEK 400-7-740 Provisoriske installasjoner for sirkus, markeder, tivolier.
 
NEK 400-7-753 Systemer for oppvarming av gulv og tak.
 
NEK 400-7-754 Elektriske installasajoner i campingbiler og bobiler.
 
NEK 400-8-802 Termiske apparater og varmeanlegg.
 
NEK 400-8-804 Oljefyringsanlegg.
 
NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger.
 
NEK 400-8-806 Batteriinstallasjoner.
 
NEK 400-8-810 Valg og montasje av fordelingstavler.
 
NEK 400-8-815 Elektrolyseanlegg.
 
NEK 400-8-818 Installasjoner i det fri.
 
NEK 400-8-820 Fiskeoppdrettsanlegg (Merder).
 
NEK 400-8-821 Kullgruver.
 
Tillegg A – Normative referanser.
 
Tillegg B – Forsyningsanlegg.
 
Tillegg B – Stikkordsliste.

Lese NEK 400

NEK 400:2010

NEK 400 – Forkortet oversikt – kun av orienterende art. 

NOTE: Innholdet på denne websiden er kun av orienterende art. Hvis denne websiden fungerer etter hensikten, så
skal den virke som en hjelp til å finne fram i det originale dokumentet NEK 400:2010. Man bør således ha det originale 
dokumentet for hånden.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

NEK-400-5-56 Nødstrømssystemer (Ny delnorm).

 
 

 
 
NEK 400-7-702 Svømmebassenger og andre bassenger.
 
NEK 400-7-703 Rom og kabiner som inneholder badstuovner.
NEK 400-7-704 Installasjoner på bygge og nedrivningsplasser.
 
NEK 400-7-705 Installasjoner i landbruks eller havebruksområder.
 
NEK 400-7-706 Trange ledende omgivelser.
 
NEK 400-7-708 Campingplasser.
 
NEK 400-7-709 Marinaer.
 
NEK 400-7-710 Medisinske områder.
 
NEK 400-7-711 Utstillinger, visninger, boder etc.
 
NEK 400-7-712 Strømforsyning med solcellepaneler (PV-systemer)
 
NEK 400-7-713 Møbler
 
NEK 400-7-714 Utendørs belysningsinstallasjoner.
 
NEK 400-7-715 Lysinstallasjoner med ekstra lav spenning.
 
NEK 400-7-717 Flyttbare eller transportable enheter.
 
NEK 400-7-729 Betjenings- og vedlikeholdsganger.
 
NEK 400-7-740 Provisoriske installasjoner for sirkus, markeder, tivolier.
 
NEK 400-7-753 Systemer for oppvarming av gulv og tak.
 
NEK 400-7-754 Elektriske installasajoner i campingbiler og bobiler.
 
NEK 400-8-802 Termiske apparater og varmeanlegg.
 
NEK 400-8-804 Oljefyringsanlegg.
 
NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger.
 
NEK 400-8-806 Batteriinstallasjoner.
 
NEK 400-8-810 Valg og montasje av fordelingstavler.
 
NEK 400-8-815 Elektrolyseanlegg.
 
NEK 400-8-818 Installasjoner i det fri.
 
NEK 400-8-820 Fiskeoppdrettsanlegg (Merder).
 
NEK 400-8-821 Kullgruver.
 
Tillegg A – Normative referanser.
 
Tillegg B – Forsyningsanlegg.
 
Tillegg B – Stikkordsliste.

Komfyrvakt

Komfyrvakt

NEK 400:2010-8, 823.421.01

krever et utstyr som føler på temperaturer over komfyr/platetopp som sørger for utkobling av strømtilførselen til komfyren/platetoppen dersom det oppstår fare for overoppheting/brann. Det er ment at dette skal være en varig løsning i installasjon og dermed vil ikke flyttbare enheter (komfyrvakter) tilfredsstille intensjonen i normen. Det er ikke krav til at frakoblingen skal skje i sikringsskapet, men et sted i den faste installasjonen. Dermed kan frakoblingsutstyret eksempelvis plasseres i en boks i nærheten av komfyren/platetoppen.

Imidlertid er dette et krav som gjelder i nye boliger. Det innebærer at det fortsatt er mulig å montere ?flyttbare? komfyrvakter i eksisterende boliger, også ved rehabilitering, etter NEK 400 2006

Micro Matic lanserer nå komfyrvakt KV40 som er en sikkerhetsautomatikk som hjelper deg å unngå branntilløp. Ved hjelp av en sensor overvåker den elektriske platetopper på komfyrer og reduserer dermed faren for overoppheting.

Komfyrvakt, som består av en sensor og en koblingsboks, er enkel å bruke og har ingen innstillinger eller brytere. Sensorens fabrikkinnstilling er følsom, og ved bruk vil sensoren selv justere seg inn til optimalt følsomhetsnivå tilpasset brukeren. Sensoren er beregnet for fast montering rett på veggen, på veggboks eller i viften slik at sensoren kan overvåke platetoppen. Releboksen skrus rett i veggen ved teknisk stikkontakt.

Ny forskrift igjen!!

FEK – Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Gjeldende fra 19.06.2013

Forskriften retter seg mot og fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier. Med foretak menes også underenheter til et foretak.

Erstatter tidligere forskrifter

Den nye forskriften er ment å erstatte de nå opphevede forskriftene forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) og forskrift om registrering av virksomhet som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg (registreringsforskriften).

Endringene

 • Registreringsplikten er utvidet til blant annet også å omfatte kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyr
 • Foretak som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg for andre, plikter å utbedre feil og mangler som er påpekt i vedtak av tilsynsmyndigheten. Utbedring av alvorlige feil og mangler skal prioriteres foran annet arbeid.
 • Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak.
 • Den som skal ha det faglige ansvaret kan ikke være faglig ansvarlig for mer enn én underenhet/bedrift under foretaket.
 • Faglig ansvarlig skal være fast ansatt med arbeidstid innenfor foretakets normale arbeidstid. Bestemmelsene om innleie eller midlertidig ansettelse vil dermed ikke være gjeldende for den som skal ha det faglige ansvaret.
 • Installatørprøven vil bli erstattet av en ny felles prøve for alle som skal være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til andres elektriske anlegg.

I NEK 400-2010 kom det inn et nytt kapittel, 823: Elektriske installasjoner i boliger.

I NEK 400-2010 kom det inn et nytt kapittel, 823: Elektriske installasjoner i boliger.

Boliger er i NEK 400 definert som alle typer boenheter, for eksempel enebolig, tomannsbolig, leilighet og hytte. 

Når det gjelder koordinering mellom ledere og vern har det kommet endrede krav for ledertverrsnitt mindre eller likt med 4mm2 i boliger.  

Kravet før var i NEK 400-433.1

Krav 1:

Ib  ≤  In  ≤  Iz

 

Krav 2:

I2  ≤  1,45 x Iz

 

For disse tverrsnittene er det også et tilleggskrav i NEK 400-533.2 om maksimal vernstørrelse i forhold til forlegningsmåte og tverrsnitt.

Vær klar over at disse kravene fremdeles gjelder for alle andre installasjoner. 

Kravene for installasjon i boliger er i NEK 400 : 2010- 823.433.1

Krav 1:

Ib  ≤  In

 

Krav 2:

I2  ≤  Iz

 

Vi skal se på hvordan dette nye kravet vil forholde seg til et standard vern med B-karakteristikk. Vi setter Ib lik In er lik 16A, forlegningsmåte A1, som er den mest benyttede forlegningsmåten i boliger, og to strømførende ledere (PN). 

Krav 1:

Ib  ≤  In

16A  ≤ 16A

Dette er i orden.

 

Krav 2:

I2 ≤ Iz

1,45 x 16 ≤ 19,5A

23,2A ≤ 19,5A. Dette går ikke. Her blir venstre side større enn høyre side og krav 2 er ikke oppfylt. Det er stort sett ved bruk av 16A og 20A vern vi får dette problemet. 

 

For å oppfylle kravet har vernprodusentene kommet med nye vern for disse installasjonene. Det er vernets I2 som nå er for høy. En produsent har valgt å forandre vernets I2 til 1,3 x In og sette ned vernets In til 15A. 

Eksempel 1:

I2  ≤  Iz

1,3 x 15A  ≤  19,5A

19,5A  ≤  19,5A, dette går bra.

 

En annen produsent har valgt I2 til 1,2 og beholdt vernets In på 16A.

Eksempel 2:

I2  ≤  Iz

1,2 x 16A  ≤  19,5A

19,2A ≤  19,5A, dette går bra. 

 

Ved bruk av vern på 20A, som ofte brukes for kurs til komfyr, vil et vern med I2 på 1,3 x In gå bra, i og med at Iz for to PN 4mm2 med forlegningsmåte A1 er 26A. 

I2  ≤  Iz

1,3 x 20A  ≤  26A

26A ≤  26A, dette går bra.

 http://www.elskole.no/files/school2/Laerebok/Dim_kabel_vern/Schneider_823_vern_640.jpg