hvordan man monterer parabolantenne og hvordan man installerer RiksTv

Forklaring om hvordan man monterer parabolantenne og hvordan man installerer RiksTv
                                                
                                                                                                                                                                                 Part1
//
//

//

 

Part2 

  

Part3

 

Part4

  

Part5

 

 

Oppsett av RiksTv – Montering

 
//

Lær å bruke ett multimeter

Denne videosnutten viser gode eksempler på hvordan man kan bruke ett multimeter. Forskjellen fra videoen og norsk praktisk bruk er at vi måler ca.230V i mellom fasene for IT og fase nøytral for TN når du eksempelvis måler i en stikkontakt. I USA er spenningen ca.120V for vanlige boliginstallasjoner. Måler du 120V i en stikkontakt i Norge så måler du i mellom fase og jord når dette er IT. TN vil også måle 230V mellom fase og jord.

Enøk

Enøk

Enøk er energiøkonomisering. Det betyr at vi skal utnytte energien bedre ved å redusere forbruket samtidig som kravet til komfort ikke reduseres.
Kort oppsummert gjøres dette ved å:

– sløse mindre

– Få mer ut av hver kilowattime

– Bruke billigere og fornybare ressurser.

 

Energi globalt:

Energi globalt øker med 5 % i året. Med dette øker også forurensingen. dette har sammenheng med at 75 % av verdens energiforbruk er dekket opp av fossile brensler som olje, kull og naturgass. Fossile brensler er ikke en fornybar ressurs, og en dag vil det ta slutt.

 

Energi i Norge:

99 % av vår energi kommer fra vannkraft. Opptil 80 % av denne energien brukes til romoppvarming og oppvarming av vann. Forbruket i Norge er økende med ca. 1-1,5 milliarder kilowattime i året. Dette tilsvarer 2 Alta kraftverk i året eller 2 nye vindmøller pr. dag. Opptil 30 % av energien vi kjøper blir kastet. Dette tilsvarer ca. 20-25 milliarder kilowattimer i året. Nordmenn bruker ca. 4,5 % av pengene til energi.

Det er noen enkle tiltak vi kan gjøre uten at det koster for mye. Mye av dette dreier seg om vane. Vi kan si at:

1/3 av besparelsene kan skje ved bovaner.

1/3 av besparelsene kan skje ved enkle oppgraderinger i boligen.

1/3 av besparelsene kan skje ved mer omfattende dyre løsninger.

 

Enkle tiltak:

– Lufte fort og med gjennomtrekk

– Senke temperatur i rom med 1-2 grader.

– Slå av lys i rom som ikke brukes.

– Tette luftlekkasjer rundt dører og vinduer.

– Montere sparedusj.

– Ikke sløse med vannet.

– Automatisk styring av lys og varme.

– Etc.

 

Mer omfattende tiltak:

– Etterisolering

– Utskifting av gamle vinduer.

– Installere gulvvarme.

– Montere varmegjenvinner, varmepumper.

– Etc.

 

Lønnsomheten ved tiltakene må vurderes i forhold til innsparte energiutgifter, investerte kostnader, endring i vedlikeholdskostnader, levetiden på tiltaket, standardheving og forbedring av inneklimaet.

 

Enøk og inneklima:

Enøk og inneklima er to sider av samme sak. Tiltakene må gjennomføres med sammenheng mellom disse to. Hvis vi tetter lekkasjer, må vi fortsatt ha god ventilasjon.

Eksempel på godt samarbeid mellom Enøk og inneklima kan være:

– Tetting og isolering med god ventilasjon

– God fordeling og regulering av varme.

– Senke romtemperaturen; for varmt kan luften føles “tung”.

– God ventilasjon

– Godt renhold.

 

Energikilder:

– Kjernekraft:

fornybar, men farlig å produsere. Det er også en økt fare for spredning og produksjon av kjernefysiske våpen. Avfallet som produseres er også farlig for miljøet. Halveringstiden på dette avfallet er flere titalls tusen år.

– Olje, kull og naturgass:

Ikke fornybar, forurensende å utvinne og forurensende å bruke. Sammen med kull og gass står dette for 75 % av verdens energikilde.

– Kull:

Ikke fornybar, forurensende å utvinne og forurensende å bruke. Sammen med olje og gass står dette for 75 % av verdens energikilde.

– Naturgass:

Ikke fornybar, forurensende å utvinne og forurensende å bruke. Sammen med kull og olje står dette for 75 % av verdens energikilde.

– Vannkraft:

Fornybar, ikke forurensende. Elektrisk energi. Kan ha innvirkning på fauna og flora da mye av utbyggingen skjer i sårbare områder.

– Solenergi:

Fornybar, ikke forurensende. Elektrisk energi. Vi normalt ikke kunne dekke det totale behovet, da vi ikke har sol døgnet rundt.

– Biobrensel:

Energi fra plantene. Fornybar ressurs som ikke forurenser.

– Vindkraft.

Fornybar ressurs. Elektrisk Energi.

Vindmøller er lite pene og kan produsere en del støy. Kan også ha innvirkning på fauna og flora.

Dette er den raskest voksende energikilden i Norge.

Virtuelt forklart hvordan en dirk fungere

video:virtually explained lock pick guns

Å dirke en lås har vært en låsesmed yrkeskunst og godt bevart yrkeshemmelighet i mange år. Men i Det 21.århundre da internet triumferte ble kunskap tilgjengelig for alle og hvem som helst kan lære seg og gjøre hva som helst ved hjelp av internet og en dose med motivasjon og nysgjerrighet. Ingen skal kunne hindres i å lære nye ferdigheter og det er opp til vær enkelt hvordan man velger å bruke den tilgjengelige informasjonen som er der ute. Å dirke lås kan være behjelpelig for mange og velger du å bruke denne kunskapen rett så kan du lovelig tjene penger på å hjelpe dem som har mistet nøklene til boligen osv. Eneste du trenger å gjøre er å lage/kjøpe ett sett med dirker, trene på ulike låser så er du i gang. Velger du å bruke denne ferdigheten til å låse opp dører uten noen sin samtykke så bryter du loven og du kan bli straffet for det. Det finnes mange tamplets av dirker på nettet så det er bare å søke det opp. Men du får kjøpt ett sett på 9 stykk dirker for litt over hundre kroner og det er jo like greit å bare kjøpe disse. Lell kan det jo være greit å vite hvordan du lager dirker av sagblad også. Kan jo være at du har en del sløve sagblad liggende der ute som  du kan ha nytte av. Bedre å lage dirker av dem enn å kaste de. Blir du miljøbevist også. Flere fluer i en smekk. Økonomiskt sett så tjener du ikke noe på å kjøpe nye sagblad kontra å kjøpe di billigste dirkesettene. Men  å bruke gamle slitte sagblad er en god økonomisk løsning. Det er også en del billige løsninger for hvordan å lage en elektrisk dirk av barbermaskin, elektrisk tannbørste og elektrisk saks. Dette er nok det beste måten å få opp en dirk raskest mulig på. Det sises også at elektriske dirker lett åpner det som er i en fei.Men å dirke låser manuelt er uten tvil den mest profisjonelle måten å dirke på og samtidlig så vil du utvikle gode koordinasjonsferdigheter ved å trene på å dirke. Stå på og lykke til 😉

Være forsiktig med likerknappen på facebook!!

utbredt på Facebook, advarer it-selskapet Cisco i en ny rapport som kommer ut en gang i kvartalet, har likejacking, hvor brukeren lures til å like en bestemt Facebook-side, blitt en svært populær taktikk blant nettkriminelle.

Facebook-brukere blir lurt ved at de klikker på liker-knappen for å like en bestemt Facebook-side som vennene deres tilsynelatende også liker. Ved å klikke på lenken kommer det opp en post på brukerens vegg, og lenken blir dermed også synlig for alle Facebook-vennene til brukeren.

Lenken fører som regel til en side som inneholder en eller annen form for instruksjon eller oppfordring til å dele sensitiv informasjon, eller til å klikke seg videre til andre sider som kan inneholde virus.

Eksplosjon siste tre måneder

Likejacking har den siste tiden blitt en svært populær metode blant sofistikerte nettkriminelle for å utnytte den tilliten folk flest har til sine venner på sosiale medier.

Ifølge Ciscos rapport har antall tilfeller av likejacking økt vesentlig i løpet av de siste tre månedene. I januar 2011 utgjorde likejacking 0,54 prosent av alle tilfeller av spam, mens andelen hadde steget til hele seks prosent i mars 2011.

– Likejacking er nå så utbredt at jeg vil tro de aller fleste som er på Facebook har sett slike lenker ? kanskje uten at de vet det ? eller de har hørt om eller kjenner noen som ufrivillig har spredd en eller annen form for spam på Facebook, sier Christian Nordve, sikkerhetssjef i Cisco Norge, i en pressemelding.

Ifølge rapporten bruker de kriminelle ofte bilder eller nyheter om kjendiser som lokkemiddel for å få folk til å like siden deres. Barnestjernen Miley Cyrus topper listen over kjendiser som lokker brukere til å like en bestemt side, hun figurerer på 13 prosent av alle tilfellene av likejacking som Cisco har gjennomgått. Andre kjendiser som blir brukt for å lure oss i fella er skuespilleren Charlie Sheen, popsangeren Justin Bieber og popstjernen Lady Gaga.

En annen populær taktikk, som utgjorde så mye som halvparten av alle tilfellene av likejacking i januar 2011, går ut på å lure brukerne til å tro at hvis de trykker på en bestemt lenke vil de kunne se hvem som har sett på Facebook-profilen deres.

– Rådet er som alltid; vær forsiktig og ikke klikk på alt du ser av lenker. Hvis en nyhet er for god til å være sann, eller involverer kjendiser, naturkatastrofer eller lignende, så vær på vakt. Da Osama bin Laden ble tatt av dage ble det postet en rekke bilder på Facebook, angivelig av den avdøde Osama. Vi vet jo at disse bildene ikke er offentliggjort, ergo var dette bare lureri og hadde helt andre intensjoner enn folkeopplysende journalistikk, forteller Nordve.

Hva har en eier og bruker av en Bolig ansvar for?

 

Eiers og brukers ansvar 

Boligeier eier det elektriske anlegget, og skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Boligeiere er også ansvarlig for at de ikke bruker eller kobler elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom. 

Ansvaret innebærer:

  • å være oppmerksom på faresignaler som oppstår, som varme sikringer og stikkontakter (kan bli brune), lysbuer/gnister eller tilløp til lysbuer (tegn på dårlig kontakt)
  • å få kontrollert anlegget på bakgrunn av slike faresignaler 
  • å få utbedret de mangler som avdekkes.

Hvem som kan gjøre inngrep i et anlegg reguleres av forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. For vanlige forbrukere og andre som ikke er fagpersoner, innebærer ansvaret for vedlikehold at man engasjerer elektrofagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer. Det bør også foretas regelmessig ettersyn av anlegget, f.eks. hvert tiende år i boliger eller oftere på eldre anlegg. 
Hos mange er det lenge siden elanlegget ble sjekket. Over en fjerdedel av de som var med i en MMI-undersøkelse om temaet svarer at dette ble gjort for over fem år siden. En fjerdedel svarer at de ikke vet når det elektriske anlegget i boligen sist ble sjekket. 

Ansvar i borettslag og boligsameier

Borettslag og sameier er å anse som virksomheter, og omfattes av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS-forskriften). Borettslag og sameier er imidlertid organisert slik at er naturlig å skille mellom privat område og fellesarealer. Dette betyr:

1)    I borettslag og sameier har styret plikt til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet på fellesarealer.

2)    I forhold til den enkelte leilighet har styret plikt til å gjøre andelseieren/sameieren oppmerksom på det ansvar som denne har etter lov og forskrift. Dette betyr at en andelseier/sameier i et borettslag/sameie har det samme ansvaret for det elektriske anlegget inne i leiligheten som en eier av en enebolig. 

 

Leietakers ansvar

En leieboers ansvar vil i de fleste tilfeller begrense seg til å melde fra om feil og mangler ved anlegget til eier av anlegget, dvs. boligeier. Feil og mangler som leieboer plikter å melde fra om må være av en slik karakter at et utrent øye kan se dem.
En MMI-undersøkelse viser at blant leietakere er det rundt halvparten som ikke har kjennskap til når det elektriske anlegget i husværet sist ble sjekket.
Dersom det er feil og mangler ved det elektriske anlegget som kan skade liv eller eiendom, og leieboeren forstår dette, plikter han eller hun å gripe inn og avverge faren. Det vil blant annet si at leietaker ikke bruker elektrisk utstyr som er i stykker. Leietaker har også vedlikeholdsansvaret for det elektriske utstyret i leiligheten, som elektrisk komfyr, lamper, TV, elektriske kontakter og brytere. Dersom dekselet til en elektrisk stikkontakt blir skadet, plikter altså leietaker å sørge for at denne skiftes ut.
Det er på det rene at det er boligeier som har hovedansvaret for å holde anlegget i forsvarlig stand. Husleieloven pålegger utleier å sørge for at utleide bygninger til enhver tid er i ordentlig stand. Utleier skal også vedlikeholde utleide leiligheter eller rom, deriblant ledninger og elektrisk strøm til lampepunkter og stikkontakter. Hvis du som leietaker opplever at boligeier ikke tar sitt ansvar alvorlig, kan du kontakte myndighetene, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. www.dsb.no

 

 

    

 

Hva menes med CE merket utstyr!?

 

 

CE-merket

Hensikten med CE-merket er å vise at utstyret oppfyller kravene i ett eller flere direktiver og at utstyret dermed kan omsettes fritt innenfor EØS-området. Bruk av CE-merket er knyttet til omsetting og markedsføring av utstyr. Generelt kan utstyret markedsføres dersom alle følgende krav er oppfylt:

  • Utstyret oppfyller sikkerhetskravene i direktivet, dvs som en hovedregel er utført i samsvar med harmoniserte normer som er fastsatt i henhold til de bestemmelsene som gjelder for hvert direktiv.
  • Sikkerhetskravene er dokumentert gjennom den tekniske dokumentasjon, inkludert eventuelle sertifikater, som kreves i henhold til de aktuelle sertifikater, som kreves i henhold til de aktuelle prosedyrene som er beskrevet i hvert direktiv og bekreftet ved en samsvarserklæring.
  • CE-merket er påført utstyret som en bekreftelse på at hvert enkelt eksemplar oppfyller aller relevante sikkerhetskrav.

En installasjon/anlegg som sådan omfattes ikke av direktiver, og skal derfor ikke være utstyrt med CE-merket. Det forutsettes imidlertid at det utstyret og materiell som inngår i en installasjon/anlegg er utført og er CE-merket i henhold til de bestemmelsene som gjelder. 

En elektrisk lavspenningstavle vil i noen tilfelle kunne betraktes som utstyr og skal da være CE-merket, i andre tilfelle anses som en del av installasjonen.

En elektrisk lavspenningstavle anses som utstyr som skal være CE-merket dersom den er produsert og markedsført som et ferdig produkt. Elektriske tavler som produseres på fabrikk (tavlebyggerverksted) for å monteres i installasjonen skal tilfredsstille de aktuelle direktivene. Tavlen skal/kan være utført i henhold til normene i NEK EN 60439-serien.

En tavle som bygges opp på stedet blir å betrakte som en del av installasjonen og skal tilfredsstille NEK 400 810 og NEK EN 60 439. Tavlen skal ikke CE-merkes, men utstyr og materiell som benyttes skal oppfylle sikkerhetskravene og være CE-merket i den utstrekning dette er krevet. Utstyret skal monteres etter fabrikantens monteringsanvisning og være egnet til den bruk produsenten har forutsatt. Dokumentasjon av slike tavler skal være ihht. relevante normer.

Lavspenningstavler/fordelinger som er CE-merket i samsvar med forskrift om elektrisk utstyr, men som ikke har brudd i N-leder.
En lavspenningstavle som leveres ferdig fra produsent med innmontert utstyr, anses som et elektrisk utstyr og skal derfor tilfredsstille kravene i forskrift om elektrisk utstyr (feu).

I et TN-S-system gjelder de samme krav til frakobling og utkobling av N-leder som for faseledere på grunn av at Norge betrakter N-leder som strømførende. Dersom lavspenningstavlen/fordelingen ikke har utstyr for frakobling eller utkobling av N-leder, skal det derfor installeres allpolig bryter enten foran tavlen/fordelingen eller på selve tavlen/fordelingen. Det må imidlertid opplyses overfor byggherren at hele tavlen/fordelingen vil bli frakoblet ved elektriske arbeider og at denne er inneforstått og enig i dette.

I henhold til forskrift om elektrisk utstyr har elektroinstallatøren visse plikter i forhold til anvendelse av elektrisk utstyr som del av et elektrisk anlegg.
Elektroinstallatøren har en såkalt aktsomhetsplikt. Dette inkluderer to tre forhold:

  • Det skal verifiseres at kun utstyr som er CE-merket benyttes i det elektriske anlegget.
  • Leverandøren skal kunne fremskaffe samsvarserklæring på utstyret innen 3 virkedager

Elektroinstallatøren skal sørge for at det elektriske utstyret monteres etter de anvisninger som produsenten har angitt.

Det er spesielt på det siste punktet som nevnt ovenfor hvor det dessverre foregår en del brudd. Dette kan føre til farlige situasjoner for eier/bruker av anleggene i ettertid, herunder brann eller branntilløp.

Elektroinstallatøren bør være spesielt oppmerksom på nevnte forhold ved montering av lavvolts belysningsanlegg og gulv og takvarmesystemer. Elektroinstallasjonsvirksomheter som ikke følger produsentens anvisning vil utover å bryte regelverket påta seg et ansvar utover sitt vanlige.