NEK 399 er en viktig norm

 

NEK 399-1:2014 definerer grensesnittet mellom el- og ekominstallasjon i nye boligbygg mot allment el- og ekomnett. Normen spesifiserer krav til utforming av grensesnittet, og definerer eierskap, plikter og ansvar.

NEK 399 er en viktig norm for lokale netteiere for el- og ekom, installatører for el, installatør for ekom, tavlebyggere, leverandører av elektromateriell og vern, prosjekterende elektro, byggherrer for boliger og boligbygg.

NEK 399 er et nødvendig tilleggsprodukt til NEK 400, for prosjekterende og installatører som arbeider med boligbygg. NEK 400 vil i NEK 400-8-823:2014 vise til NEK 399 for bl.a. utførelse av tilknytning, overgang TN-C til TN-C-S og overspenningsvernets plassering.

Omfang

NEK 399 definerer grensesnittet mellom el- og ekominstallasjon i nye boligbygg mot allment el- og ekomnett. Normen spesifiserer krav til utforming av grensesnittet, og definerer eierskap, plikter og ansvar.

Normen vil blant annet

  • Tydeliggjøre eierforhold
  • Klargjøre tilgang til grensesnittet for de ulike aktører
  • Beskrive fysisk grensesnitt
  • Beskrive koordinering av overspenningsbeskyttelse, EMC og jording
  • Sette krav til beskyttelse mot ytre påvirkninger av utstyr i grensesnittene

NEK 399 er et viktig henvisningsgrunnlag i NEK 400:2014 i forhold til boligbygg.

Forutsigbarhet

Normen skaper forutsigbarhet for partene og skaper klarhet med hensyn til eierskap og ansvar. Normens viktigste formål er å koordinere tekniske løsninger mellom partene:

  • Infrastruktureierne (el og ekom)
  • Utstyrsleverandører (for eksempel tavlebyggere og vern-leverandører)
  • Prosjekterende
  • Installatør
  • Byggherre