Likestilling

Likestilling

For ikke så lenge siden var en kvinne hjemmeværende for å ta seg av hus og familie. Hun var økonomisk avhengi av mannen og mannen nærmest "eide" kvinnen. En god kone var en kvinne som var flink i hushold og måtte tilfredstille mannen etter hans bwhov.

Heldigvis for samfunnet så har kvinner blitt likestilt og det er tabu om en mann ikke også hjelper til like nye hjemme.

På tross av dette så lider samfunnet fortsatt av gammeldagse holdninger.

Man kan spekulere men en ting er sikkert og det er at dette må bli tatt på alvor.

Det er ikke til hjelp at kvinner nærmest blir automatisk favorisert i barnefordeling saker. Dette viser jo at en kvinne blir sett på som den mest omsorgsfulle personen for barnet.

En kvinnelig lege som jobber på sykehus føler ofte dårlig samvittighet ovenfor mann og barn for at hun jobber for mye. Dette kompenserer hun for ved å lage mat og gjøre husarbeid når hun er hjemme, lell om det mest rettferdige hadde vært at mannen skulle tatt hoved delen.

Men å si at en kvinne ikke må påta seg så mye er nesten håpløst. Hun har sine instinkt og sin sterke omsorgsevne at når man er i et forhold eller har en kollega som er kvinne så pass heller på at kvinnene blir gitt en slags dårlig samvittighet sånn at de tar oppgavene for oss andre.

Tror kvinner generelt føler at de må vise at de duger noe som trolig er et resultat av denne gammeldagse tankegangen.

Det er et stykke igjen ennå for vi ser i ulike topp stillinger at kvinner ofte har lavere lønn enn menn.

Vi får håpe for kvinners del i forbindelse med arbeid at ting blir bedre.

Vi får håpe for menn sin del i forbindelse med barn at dommere blir mere moderne.

Å vi får håpe samfunnet generelt blir flinkere på gjensidig respekt og inkludering.