Ny forskrift igjen!!

FEK – Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Gjeldende fra 19.06.2013

Forskriften retter seg mot og fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier. Med foretak menes også underenheter til et foretak.

Erstatter tidligere forskrifter

Den nye forskriften er ment å erstatte de nå opphevede forskriftene forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (fke) og forskrift om registrering av virksomhet som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg (registreringsforskriften).

Endringene

  • Registreringsplikten er utvidet til blant annet også å omfatte kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyr
  • Foretak som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg for andre, plikter å utbedre feil og mangler som er påpekt i vedtak av tilsynsmyndigheten. Utbedring av alvorlige feil og mangler skal prioriteres foran annet arbeid.
  • Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak.
  • Den som skal ha det faglige ansvaret kan ikke være faglig ansvarlig for mer enn én underenhet/bedrift under foretaket.
  • Faglig ansvarlig skal være fast ansatt med arbeidstid innenfor foretakets normale arbeidstid. Bestemmelsene om innleie eller midlertidig ansettelse vil dermed ikke være gjeldende for den som skal ha det faglige ansvaret.
  • Installatørprøven vil bli erstattet av en ny felles prøve for alle som skal være faglig ansvarlig for arbeid knyttet til andres elektriske anlegg.

Trenger du å reparere din tlf?

Jeg kan på det sterkeste anbefale my trendy phone

Min HTC Desire s sluttet å lade og etter å ha feilsøkt litt selv og ved bruk av multimeter fant jeg ut at usb ladeport var ødelagt. Heldigvis er den enkel å bytte ut, ingen lodding eller noe. Så inne på my trendy phone shop fant jeg reservedelen jeg håpet på å fine og kjøpte den for ca.hundre kroner.

Regner med at jeg sparte mye ved å gjøre dette selv og ikke leverte den til reparasjon.