Tryggere elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus

NEK 400 landbruk  tryggere elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus

NEK 400 landbruk skal bidra til levering av elektriske anlegg som er bedre egnet for krevende miljø i landbruksbygg. Målet er å bedre driftssikkerhet, redusere livsløpskostnader samt redusere sannsynligheten for at branner oppstår. NEK 400 landbruk legges ut på offentlig høring for å få inn synspunkter fra en bredere gruppe interessenter.

 

Utkastet er utarbeidet i samarbeid med en referansegruppe som har bestått av representanter fra landbruksnæringen, bransjeorganisasjon og forsikringsbransjen. Arbeidet er forankret i en av NEKs tekniske komiteer (NK 64), som har overvåket at dokumentet ligger innenfor rammen av NEK 400. Sistnevnte er en normsamling som dekker alle typer elektriske anlegg i bygg ? og som er henvist til i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

 

Bakgrunn og begrunnelse for forslaget

Utarbeidelse av NEK 400 landbruk kom i stand etter en henvendelse fra Landbrukets Brannvernkomite (LBK). Tallmateriale fra LBK og andre kilder tyder på at elektriske anlegg og elektrisk utstyr i mange tilfeller er årsak til brann. LBK er derfor opptatt av å gjennomføre tiltak som kan redusere branner i landbruket. NEK forela saken for relevant komite ? NK 64 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, som samtykket til at det kunne utvikles et teknisk spesifikasjon eller teknisk rapport. Et slikt dokument har en lavere status enn en norm/normsamling, men kan tjene som frivillig tilvalg for utbygger eller eier av driftsbygning eller veksthus.

Om NEK 400 landbruk

NEK 400 landbruk må benyttes sammen med NEK 400 ? elektriske lavspenningsinstallasjoner. Førstnevnte bygger følgelig på sistnevnte. Det er videre viktig å merke seg at NEK 400-7-705 allerede inneholder spesielle krav til installasjoner i landbruk og veksthus.

Ved bruk av NEK 400 landbruk må prosjekterende/utførende ta utgangspunkt i de generelle kravene i NEK 400 del 4 og 5, supplert med tilleggskravene i del 7. Videre må prosjekterende/utførende legge til grunn de tilleggskrav, presiseringer og reduksjon i valgfrihet som følger av NEK 400 landbruk. Endelig må det gjennomføres verifisering av den elektriske lavspenningsinstallasjonen iht. NEK 400-6.

Virkeområde

NEK 400 landbruk får anvendelse for driftsbygninger i landbruket, herunder veksthus ? i de tilfeller partene inngår særskilt avtale om bruk av denne.

Forholdet til myndighetene

Det er tre sentrale myndigheter på området, henholdsvis Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Mattilsynet (MT) og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK). DSB har forskrifter som regulerer elsikkerhet, blant annet forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Denne henviser til NEK 400 som metode for oppfyllelse av myndighetskravene. Siden NEK 400 landbruk innebærer at skjerpede krav legges til grunn at oppfyllelse av NEK 400 og tilleggene som følger av NEK 400 landbruk oppfyller myndighetskravene.

Når det gjelder MT sine myndighetskrav, så omhandler disse blant annet krav til elkontroll i driftsbygninger hvert 3. år. Sistnevnte krav tar imidlertid ikke stilling til hvilket konkret grunnlag slik kontroll skal foretas etter. I praksis har imidlertid elkontroll vært gjennomført etter NEK 405.

DIBK sine myndighetskrav vil disse omhandle bygningstekniske forhold. Slike forhold vil i vesentlig grad påvirke utvikling og spredning av brann i de tilfeller en brann faktisk oppstår. Bygningsmessige forhold ligger imidlertid utenom NEK 400 landbruks anliggende. Det anbefales derfor at prosjekterende for hhv. bygningsmessige forhold og elektriske anlegg samarbeider tett om å oppnå et godt samlet resultat.

Relevante dokumenter

Høringsdokument
Selve høringsdokumentet er utkast til NEK 400 landbruk
. Link til høringsdokument. 

1 kommentar

    Legg igjen en kommentar

    Obligatoriske felt er merket med *

    Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
    Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
    Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg