Litt om isolasjonmåling ( megge )
Litt om isolasjonmåling ( megge )

Isolasjonsmåling Ved en sluttkontroll på en lavspenningsanlegg skal man måle at isolasjonen mellom strømførende ledere og PE leder og utsatte ledende deler ved bruk av en isolasjonsresistans mål...

Beregne spenningsfall i kabel
Beregne spenningsfall i kabel

En kobberkabel er 30 m lang, og den er en toleder, slik som vist på figuren. Følgende data er målt/oppgitt: Spenningen U1 fra sikkringsskapet og inn på kabelen er på 230 V. Vi måler også at...