. hits
Elfag - fagstoff innen elektro, humor og almenn interresse
Loading

Skrevet 30.11.2013 kl.09:47. Ligger i kategorien Bilder/tegninger

2


Loading

Skrevet 30.11.2013 kl.09:36. Ligger i kategorien el-fag

0


 

Tilkobling av kabler og ledninger

 

Kabeltyper

 

Kobber

 
                 Kobber er et grunnstoff, med kjemisk symbol Cu

 

                 Kobber er det metallet som er absolutt mest brukt som leder for strøm

 

                 Grunner:

 

                     Kobber er lett tilgjengelig metall

                     Overkommelige priser

                     Kobber leder strøm veldig godt

                     Lett og Bøyelig materiale

 

Aluminium

 

                    Aluminium er også et grunnstoff, med kjemisk symbol Al

 

                    Aluminium er det metallet som blir nest mest brukt i elektriske kabler.

 

                     Grunner:

 

                     Aluminium er et av de vanligste elementene i jordskorpa

                     Billig, og lett å få tak i

                     Bøyelig metall, lett å jobbe med

                     Har en OK strømføringsevne

 

ALDRI

 

                     Du skal aldri, under noen omstendigheter la Al og Cu ledere være i kontakt med hverandre.

 

                     Begge metallene har to ulike kjemier der den ene vil sørge for at den andre oksiderer

 

                     På godt norsk: Den ene vil spise opp den andre.

 

                     Dette fører til smelting, varmgang, og i verste fall brann.

 

Tilkobling av aluminiums ledere

 

                     For tilkobling av aluminiums-ledere må derfor godkjente kabelsko, eller aluminiums-klemmer benyttes.

 

                     Aluminiums-ledere avmantles, stappes inn i kabelskoen, og kabelskoen presses sammen med spesialverktøy ( godkjent presstang )

 

                    Det er viktig at kabelsko har passende dimensjon o forhold til ledere.

 

                     Antall press på kabelsko, avhenger av hvor stor kabelskoen er.

 

                     Finnes Elektrisk (batteridreven) presstang, kommer opp i en pris på 50 000,- kr

 

                     Alle elektriske tilkoblinger skal skrus godt fast, slik at ledere får god og sikker kontakt.

 

                     Dårlig kontakt i koblinger, er den største grunnen til at det oppstår feil

Loading

Skrevet 30.11.2013 kl.09:28. Ligger i kategorien 5 sikre

0


 

Isolasjonsmåling

 

 

?                     Også kalt «megging»

 

?                     Det ligger i navnet, isolasjonsmåling. Vi foretar en måling for å sjekke at isolasjonen fungerer som den skal.

 

?                     Det vil si at isolasjonen (PVC'en) som pakker inn den strømførende lederen faktisk klarer å isolere godt nok. Vi foretar målingen fra jordingen og faselederne.

 

?                     Hvis målingen er OK, så sier vi at vi har et tett anlegg. Når et anlegg er «tett», så vil det ikke oppstå jordfeilstrømmer.

 

?                     Man skal alltid «megge» før en hver ny installasjon skal spenningsettes for første gang.

 

?                     For å sikre oss om at det ikke er jordfeil i installasjonen, måler vi derfor isolasjonsresistansen mellom hver spenningsførende leder og jord.

 

?                     Denne målingen er enklest å gjøre i fordelingsskapet ( sikringsskapet ).

 

?                     Prosedyre

 

                     Slå av spenningen på den kursen du skal kontrollere.

 

                     Koble den svarte målepinnen (merket EARTH) på PE jord-skinnen i fordelingsskapet, og la den stå der.

 

                     Koble den røde målepinnen (merket LINE) til en og en fase.

 

?                     Denne testen blir utført med en spenning på 500 V, og forskriftene sier at vi må ha minimum 1MΩ for at anlegget skal være godkjent.

 

?                     Er anlegget helt «tett» så vil du måle en uendelig stor motstand

 

?                     Tegnet for noe som er uendelig er ∞

 

Video om megging


Loading

Skrevet 30.11.2013 kl.08:58. Ligger i kategorien el-fag

0
Loading

Skrevet 30.11.2013 kl.08:19. Ligger i kategorien Eksempel på å løse oppgaver

0


Gjennomføring til utelampe.

Det skal bygges et nytt hus, som skal ivareta TEK 10 sine krav til tette hus.
Dette huset skal bl.a ha utelamper som skal forsynes fra en innfelt boks ved inngangsdøren.

Klimaskjermen er allerede ferdig og lekasjemålt. Veggene er lektet ut 48mm utenpå fuktsperren slik at ditt røranlegg kan legges her.
 

Din oppgave blir å planlegge hvordan dette røranleget skal utføres:

 • Beskriv hvordan du vil utføre jobben og hvordan gjennomføringene skal tettes.

 
Luftlekkasjemålingen etter ferdig bygg, viser at luftlekkasjene i bygget har økt betydelig i forhold til 1. måling.

 • Hvem mener du har ansvaret for dette? (begrunn svaret).

 

 

Utførelse av jobben


Fra innfeltboksen på innsiden trekker vi et rør som vi borrer hull til på utsiden. Jeg vil prøve å få hullet på baksiden av lampen slik at kabelen går rett inn i lampen, men ved evt problem med å få til dette vil jeg borre slik at hullet får ett fall slik at det ikke vil komme vann inn i røret. Røret må komme på oversiden av lampen slik at vannet ikke føres inn i røret pga kabelen.  Deretter tetter jeg hullene i fuktsperren og vindsperren før panelet kommer opp. Bruker rørmansjetter fra Icopal for å få det skikkelig tett rundt røret. Velger å bruke plastnippel av rett størrelse for K-røret på innsiden av det slik at varmetapet begrenses til ett minimum og at det samtidlig vil gå greit å trekke rør senere om det er skulle være nødvendig da vi skal utføre jobben på en slik måte at det lar seg gjøre å utbedre og vedlikeholde anlegget uten noen større inngrep.

 


Tetting av gjennomføringen

Kabelføringen til utelampen vil føre til luftlekkasje som i følge TEK er den største årsaken til varmetap pga brudd på klimaskjermen.
Hullene må derfor lufttettes både innvendig og utvendig for å kunne ivareta byggets krav til lufttetthet. Man må også huske på om man må bruke nødvendig brannsikker tettningsmasse iht. NEK 400 § 527

k-røret tettes innvendig med nippel for å sperre for luftlekkasjer og røret må legges med fall utover for å hindre inntregning av vann.


?Ansvarsrett

Alle som jobber på dette anlegget har ett felles ansvar for å holde bygget tett å derfor må man i mest mulig grad koordinere med alle yrkesgrupper ved anlegget slik at huset blir prosjektert iht. krav og forskrifter. Siden at luftlekkasjene har økt siden måling 1. bør alle parter gå sammen og bli enige om hvordan dette skal løses på best mulig måte slik at huset tilfredsstille kravene. Men var bygget tett før jeg begynte jobben så er det jo klart at jeg har gjort en for dårlig jobb ang å tette godt nok og derfor må jeg gå over jobben å sikre at det blir godt nok tettet.

Loading

Skrevet 29.11.2013 kl.13:53. Ligger i kategorien Eksempel på å løse oppgaver

2


VG3_Transportanlegg_Bilde640

 

 

Transportanlegg i grustak


For et transportanlegg i et grustak er det gitt følgende opplysninger:

Funksjonsbeskrivelse:
Anlegget består av 2 motorer. Anlegget startes med bryter ?S1 og stoppes med ?S2 plassert i skap ved anlegget og låsbar stoppbryter ?S3 og startbryter ?S4 i et kontrollrom.

-M1 starter først, deretter starter -M2 etter 15 sekunder. Anlegget skal utstyres med 2 nødstoppbrytere, -S5 og -S6, plassert på ulike steder utendørs i anlegget. Bryterne -Q1 og -Q2 er for mekanisk vedlikehold av hver motor. Se vedlegg 1 og 2.

For å ivareta sikkerheten ved betjening av startbryteren skal horn ?H1 ule, samt varsellampe ?H2 lyse i 20 sekunder før M1 starter.

Det skal brukes kontaktor/relé-styring til dette transportanlegget som forsynes av et 230V IT-nett. 


Din oppgave blir å planlegge transportanlegget:

 • Tegn et koblingsskjema (styrestrømsskjema) for styringen. Se vedlegg 3.Lag materialliste.
  • NEK 400 ? 5 ? 537
  • NEK 400 ? 5 ? 512.2, Tabell 51A
 • Beskriv hvordan du vil utføre jobben.
 • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.
 • Skriv en forklaring til kunden om hvordan styringen virker.

Etter funksjonsprøving viser det seg at hornet (-H1) ikke fungerer.
Beskriv hvordan du vil gå frem for å feilsøke med tanke på:

 • Hvor vil du måle?
 • Hvilken type instrument vil du bruke?
 • Forventede måleresultater.

Arrangementstegning

 

VG3_Transportanlegg_Arrangement

 Hovedstrømsskjema

 

 VG3_Transport_hovedstroem 

Loading

Skrevet 29.11.2013 kl.13:15. Ligger i kategorien Eksempel på å løse oppgaver

9


Varmekabel i bilforretning

 

 

Det skal bygges en ny bilforretning. I denne forbindelse skal det legges varmekabler i et 300m2 utstillingslokale i 1. etg. Varmekabelen skal støpes inn i plate på mark. Det er bestemt at det skal legges 60W/m2.
Bilforretningen er tilknyttet et TN - 400V nett. 

Planlegge varmekabelanlegget

 • Velg ut egnet varmekabler til installasjonen. Link til DEVI Varmekabelkompendium.
  • Du kan beregne varmekablene i metervare og vise fremgangsmåten.
  • NEK 400 - 7 - 753
 • Kunden ønsker varmekablene styrt av en romtermostat.
  Fullfør koblingsskjema til styringen, se vedlegg 1.
 • Lag materialliste.
 • Kunden ønsker kablene forlagt på en måte slik at ikke hele flater i gulvet blir kalde dersom en varmekabel skulle ryke. Forklar hvordan du vil legge kablene for å løse dette problemet.
 • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.
 • Skriv en forklaring til kunden om hva han bør vite om anlegget.


Etter funksjonsprøving viser det seg at gulvet ikke blir varmt.
Beskriv hvordan du vil gå frem for å feilsøke med tanke på: 

 • Hvor vil du måle?
 • Hvilken type instrument vil du bruke?
 • Forventede måleresultater.

 

PS. Akkurat beregningen under er beregnet for tre enledere, men det beste er å beregne for 6 enledere. Det er det opptimale og C-C avstanden vil bli mye mindreUnder er et lite eksempel på legging av 6 kabler. Det perfekte svare og beregninger pluss koblingsskjema er om man går for 6 kabler i stede for 3 stk som vist i eksemplet. Men det skal sies at besvarelsen over fikk karakteren 5. Så vil man gå for 6 så må man ha flere enn tre kabler. Men 5 er jo i grunnen bra nok det da.

Hvordan legge kablene slik at ikke hele flater i gulvet blir kalde
dersom en varmekabel skulle ryke. 

Alle tre ev. seks kablene legges over hele arealet. Ved siden av hverandre. Se fig.
Dersom en varmekabel skulle ryke mister man ikke hele varmen i deler av gulvet.


Loading

Skrevet 29.11.2013 kl.12:47. Ligger i kategorien Eksempel på å løse oppgaver

0


Lysstyring utebelysning.


http://elskole.no/files/School2/VG3/VG3_Utelyshus.jpg

Familien Vik skal montere fire utelamper på huset sitt.
Utelyset skal mates fra eksisterende kurs i gangen (B16A/2,5mm2).
Alle fire lampene skal skru seg på og av ved hjelp av en fotocelle, men på natten,
dvs mellom kl. 2400 - 0530, skal kun lampen ved inngangsdøren lyse.

Din oppgave blir å planlegge belysningsanlegget:

 • Tegn et koblingsskjema for styringen
 • Lag materialliste.
 • Beskriv hvordan du vil utføre jobben.
 • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.
 • Skriv en forklaring til kunden om hvordan styringen virker.

Etter funksjonsprøving viser det seg at anlegget ikke fungerer, det er kun lampen ved inngangsdøren som lyser når det blir mørkt.

Gå frem for å feilsøke med tanke på: 

 • Hvor vil du måle?
 • Hvilken type instrument vil du bruke?
 • Forventede måleresultater.

 

Elko fotocelle vedlegg

 

Hager tidsur vedlegg

 
Loading

Skrevet 27.11.2013 kl.14:26. Ligger i kategorien Gode tips

0


Ikke laget av elfag.blogg.no men syntes at den var litt morsom og måtte bare deles.

Under høyspent linjer dannes det et elektromagnetisk felt og et elektrisk felt,

det eletriske feltet er avhengig av spenningen i kablene og det magnetiske feltet

er avhengig av hvor mye strøm som går i kablene.

Det er ganske enkelt og tappe ut litt effekt fra det elektriske feltet, feltet er krafigst

rett under kabelen ute på sidene av masten.

 

 

Bildet over viser en enkel antenne for å hente ut litt energi.

Antennen er laget av en papp plate på ca. 70x70 Cm. som er limt fast på enden av et plastrør,

jeg har limt aluminiumsfolie fast på papp platen og festet en ledning til aluminiumsfolien.

Spenningen hentes ut mellom aluminiumsfolien og jord, jeg brukte en stor skrutrekker til jordspyd.

Da jeg målte spenningen mellom antennen og jord så målte jeg ca. 270V ved ca. 3m høyde over

bakken, jo høyere antennen holdes jo mer spenning måler man.

OBS!!! Ikke overdriv høyden på antennen.

Jeg målte også strømmen mellom antennen og jord, den var på beskjedene 30uA.

Siden voltmeteret mitt har en motstand på 10 Mohm mellom målepinnene og spenningen

ble målt til 270V blir strømmen ved spenningsmålingen 27uA, dvs 7,3mW.

Antennen er ca 0,5 kvadratmeter, man må ha en antenne på ca.68 kvadratmeter

for å få ut 1 W og 4080 kvadratmeter for å drive en 60W lyspære.

 

 

Selv om effekten er veldig liten så går det ann å få litt lys ut av det.

Hvis man likeretter spenningen og lader opp en liten kondensator, så kan man ta ut

mer effekt i korte  øyeblikk.

 

 

Kretsen over virker slik at kondensatoren blir ladet opp, når spenningen blir høy nok

ca. 70V så tenner glimmerlampen, kondensatoren lader seg ut og lampen slukker,

det hele begynner på nytt og lampen vil blinke.

Jo høyere spenning jo raskere blinker lampen.

 

 

Hvis man ikke har en glimmerlampe så kan man gjøre det samme med en lysdiode,

men da må man ha en bryter mellom kondesatoren og dioden slik at kondensatoren

rekker å lade seg opp.

Trykk ned bryteren hvert 5. sekund og dioden gir et kort blink, lysdioden kan gå i stykker

hvis man venter for lenge med å trykke ned bryteren pga. at spenningen i kondensatoren blir for høy.

 

 

 

Prøv også med et lysstoffrør mellom antennen og jord, dette vil lyse svakt i mørket.

Selv om effekten man får ut av dette er veldig liten og nytteverdien er lik null,

så er det gøy og eksperimentere med, og det viser at det er et betydelig felt under høyspent linjer.

Man kan jo lure på om dette er helseskadelig, selv om det ikke er påvist noen klar sammenheng.

Loading

Skrevet 27.11.2013 kl.09:22. Ligger i kategorien Eksempel på å løse oppgaver

5


Dimensjonering av kabel og vern til reklamebelysning.

 
 

Det skal monteres reklamebelysning på utsiden av Ekholt matsenter i Rygge.

Det skal benyttes 7 stk. lamper av typen: Philips QVF415 med 300W halogenrør. Disse skal forsynes av en PR kabel fra en ny kurs i fordelingen til lampene på utsiden av bygget. Kabelen ligger åpent på vegg og blir deler av strekket liggende ved siden av to andre kabler, totalt 36m.

Anleggsdata: Nettype: IT - 230V 

IkIImaks målt i fordelingen = 5kA IkIImin

          målt i fordelingen = 1kA

 

Din oppgave blir å dimensjonere og ta ut materiell til denne kursen

 • NEK 400 - 4 - 433.1
 • NEK 400 - 5 - Tab52B-1
 • NEK 400 - 5 - 533.2
 • NEK 400 - 5 - 525
 • NEK 400 - 4 - 434 

Etter at jobben er utført får du et spørsmål fra montøren din

 • "Vil det at vi har lagt en ny kabel inntil de eksisterende to kursene i butikken påvirke disse to kablenes strømføringsevne?"   Hva vil du svare montøren?

 

 

 

Valg av armatur iht. NEK 400 7 714

Klassifisering av ytre påvirkninger og bruk NEK 400  714.32

Ta hensyn til spenningsfall på grunn av startstrøm iht NEK 400 714.525

Iht. NEK 400 714.514 er det krav til merking av forsyningskabel vedrørende utendørs belysning

Utelyset må ha minst IPX3 iht. NEK 400  tabell 51A Kode AD3

Koordinering mellom leder og vern NEK 400  433.1

 

For å velge kabel og vern finner jeg først belastningsstrømmen og deretter velger jeg kabel ut i fra strømføringsevnen og korreksjonsfaktor for gruppe og temp.

Ib= Arm.tot/U= (7*300W)/230V=2100W/230V= 9,13A

Velger jordfeilautomat: PKPM-2p/10A/C-kar/30mA Ikmax=10kA Ikmin=3kA I₂=1,39*In

Velger Iz ut i fra referanseinstallasjonsmetode-C i NEK 400  Tabell 52B  1

Særnorske kravene krever vern på max 13A på annen forlegningsmåte enn A1 og A2 iht NEK 400 § 533.2

 

Bruker 2*1,5mm2 PR for armaturene.

Iz=19,5A

Finner ny Iz for å ta hensyn til gruppereduksjon og omgivelsestemperatur iht NEK 400 Tabell 52B-15 og tabell 52B-17

Iz= Iz*Kg*Kt=19,5A*0,79*1=15,4A

Kontrollere om koordineringen tilfredsstiller kravene iht NEK 400 § 433.1

  Krav 1: Ib In Iz= 9,13A 10A ≤ 15,4A   Ok!

 Krav2: I₂≤Iz=(1,39*10A)≤Iz= 13,9A ≤ 15,4A   Ok!

 

Dokumentere Vernets bryteevne og at kabelen er beskyttet

Ik2pmin= 0,95*Un/2*1,2*(Zytre+(rfase*l))= 0,95*230V/ 2*1,2*(18+(4,61*36))= 0,495kA

Utføre sluttkontroll iht Nek 400 § 61

495A/16A=30 Dette viser at vernet garantert bryter spenningen ved Ik2pmin da Jordfeilautomaten har C-kar og garantere utkobling allerede ved 160A da C-kar bryter spenningen ved 10 ganger merkestrømmen.

Krav til utkoblingstid er t= K²*S²/I²=115²*4²/115²=0,86 s

Vernet bryter innen utkoblingstid= 0,01 s som vist i montørhåndboken s. 131 krav til

NEK 400 § 434 Krav til beskyttelse mot kortslutning

Ikmaks ≤ Ic =10kA ≤ 10kA  OK!

Da det er målt Ik2pmax på 5kA og vernet bryteevne er =10kA er kravet til beskyttelse til Ik2pmax ivaretatt.

Kontrollere at vernet bryter innen kabelen tar skade ved Ik2pmax iht. NEK 400 § 434.5.2

T=K²*S²/I²=115²*1,5²/5000²=0,0012 s NEK 400 ? 434.5.2 sier at ved utløsekrav raskere enn 0,1 s skal det kontrolleres at vernets gjennomsluppet energi ikke overstiger det kabelen tåler

. Vernets gjennomsluppet energi må iht. montørhåndboka s. 132 leses av i tabeller.

i²*t ≤ k²*S²=15000 A²s ≤ 115²*4²= 15000 A²s ≤ 211600 Kabelen tåler vernets gjennomsluppet energi

 

Kontrollere at det er under Max spenningsfall iht. NEK 400 § 525

∆U= I*0, 0175*L*2*cosφ*1, 2/A= 9,13A*0,0175*36*1*1,2/1,5mm²= 9,2V

U% = (9,2/230V)*100%= 4%

 

 

Svar til montøren.

Det vil påvirke de to andre kablene, ikke så mye med tanke på temperatur økning, men grupperedaksjonsfaktoren øker fra 2 kabler til 3 kabler,
det blir da fra faktor 0.85 til 0.79 det er en reduksjon på 7.1%

De to andre kablene burde blitt kontrollert får å verifisere at de er beskyttet mot for høy temperatur og at de tåler en Korrigert strømføringsevne. Eventuelt foreta beregninger og evt bytte tverrsnitt.

 
Loading

Skrevet 27.11.2013 kl.09:10. Ligger i kategorien Eksempel på å løse oppgaver

0


Fordeling av elektrisk kraft til bygg

 

Det skal bygges en ny loftsleilighet i en gammel 3 etg. bygård med tørkeloft. Leiligheten er ferdig prosjektert og kurser er fordelt, se kursfortegnelse vedlegg 1.

Det skal benyttes en 17m lang PFXP som skal ligge alene, delvis på vegg og delvis i rør i vegg. Forventet maksimaltemperatur er satt til 30°C. Kortslutningsverdiene i hovedfordelingen oppgis til å være Ik2pmin = 1kA og Ik3pmaks = 10kA
Dimensjonere tilførselen til fordelingen i den nye leiligheten:

 • Ta ut et trefaset OV (overbelastningsvern) som skal plasseres i underfordelingen.
 • Kontroller selektivitet mellom OV og kurssikringer.
 • Ta ut kabeltverrsnitt på hovedkursen (tilførselskabelen).
  • NEK 400 - 4 - 433
 • Beregn kortslutningsverdiene i fordelingen på loftet.
 • Ta ut KV (kortslutningsvern) for å sikre selektivitet mellom OV og KV. Dette skal plasseres i hovedtavlen i kjelleren.
 • Kontroller vernenes bryteevne
  • NEK 400 - 4 - 434

  Tette gjennomføring iht FEL § 35 og NEK 400 §527

  For å få få minst mulig hull for gjennomføringen bruker jeg 18mm borr.

  Etter å ha trekt kabelen igjennom bruker jeg  Intu-Plus A akryl tettningsmiddel som er godkjent for å hindre brannspredning produsert av Thermax. Bruker ?sprøyte? for akrylpatroner og fører tettningsmiddelet inn fra begge sider av hullet. Iht NEK 400 §527.1.1 og §527.2.1

            Montasjevisning hentet fra produktblad til Intu-Plus A akryl produsert av Thermax

  • Rengjør flaten sånn at den er fritt for fukt, skitt, støv og fett
  • Dytt fugen med ønsket dybde, for type dybde og bakdytt se tabell instrukser skrevet av Thermax.
  • Påfør godt med fugemasse for å unngå luftbobler. Bruk fuktig fugeskje eller pensel for å jevn ut fugemassen
  • Fjern evt maskeringstape mens fugemassen ennå er tørr
  • Anbfelat min dybde og bakdytt til denne oppgaven= 8mm Akryl på 20mm stålull

  Varmekonduktiviteten i Intu-Plus A er testet etter EN 12667
  til 0,845 W/mK (+/- 3%) ved tykkelse på 20mm.

  Ved evt utsettelse av å bruke riktig tettningsmiddel som kvaliserer til lik mekanisk beskyttelse  som boligkonstruksjonen hadde skal man tette hulle midlertidig.

 • Dokumenter kortslutningsbeskyttelse av hovedkursen (tilførselskabelen).

For å komme frem med kabelen må du gå igjennom to brannskiller i 150mm murvegg. Brannmotstanden er bestemt til EI60. Se NEK 400 ? 5 ? 527.2.1

Forklar hvordan du vil utføre branntettingen av disse gjennomføringene. 

 • Bestem diameter på gjennomføringen.
 • Velg type produkt.
 • Beskriv utførelse.Koordinering mellom ledere og OV iht NEK 400-4-433.1

Utfør vurdering om nødvendig mekanisk beskyttelse iht NEK 400 §705.522.10.01

Beregner Ib: Ib= ( 4*2p.16A)+(2*10A)+20A=104A

Tar hensyn for utvidelsekapasitet på 10%. Ib%=104A*1.10=114,4A

Korrigere Ib med samtidsfaktor for 7 kurser. S=0,6. Ibs=114,4A*0,6=68,64A

Da det er 3fase dividerer jeg med kvadratroten av 3 for å finne Ib=Ib/3=68,64A/3=39,63A

Velger OV PLSM-3*40A

iht Moeller store grønne. Side 50 er Ics=10KA

Valg av kabel iht NEK 400 tabell 52A. Velger strengeste Iz (A1) da forlegningsmåten for stigeledningen er A1 og delvis C.

 Velger: CU-PFXP 10mm2=42A

Iz skal korrigeres etter NEK 400.tabell 52A med tanke på temp og nærføring av flere ledere

Kg*Kt*IZ=1*1*42A=42A

Krav1: Ib<In<Iz=39,63A≤40A≤42A=OK!

Krav2: I2<1,45*Iz=1,45*40A1,45*42A=OK!

Utap%=Utap/U*100= 0,29V/230*100=0,12%= ok!

Kontrollere selektiviteten mellom kurssikringene og OV

Ved hjelp av selektivtabell fra moeller strore grønne ser jeg at att selektiviteten i mellom kursikringene og OV er opp til 1.5KA Kursikringene er (tom20A)

Valg av kortsluttningsvern ved bruk av moeller store grønne selektivtabell.

KV=M1gl-125A. Er selektiv inntill 7,1KA for ett OV på 40A

 

Skjekk at det er under 4% spenningsfall iht NEK 400 §525 i inntakskabel. Utap=(I**1,2*L*3*cosph/A)= (39,63A*0,0175*1,2*17m*√3*1/10mm2)=0,29V

Dokumentere kortslutningverdier.

Ik3pmax=1,05*Un/√3*(Zytre+(Rfase*L))= 1,05*230/sqrt(3*(87+(1,83*17)))=12,83KA

Ik2pmin= 0,95*Un/2*(Zytre+(Rfase*L))= 0,95*230/(2*(87+(7,41*12))=621A

Finner I5 i Moeller store grønne. Side 49

I5 for 10A-B-Kar=4,8*In=4,8*10A=48A

I5 for 16A-B-Kar=4,8*In=4,8*16A=77A

I5 for 16A-C-Kar=9,5*In=9,5*16A=152A

I5 for 20A-B-Kar=4,8*In=4,8*20A=96A

 

Skjekke at spenningsfall i hele anlegget er under 4% iht NEK 400 tabell.52F

U%=Utap+UtapOv=6,52+0,29=6,81V

U%=(Utaptot/U)*100=(6,52V/230V)*100=2,96%  OK!

 

 

Tette gjennomføring iht FEL § 35 og NEK 400 §527

For å få få minst mulig hull for gjennomføringen bruker jeg 18mm borr.

Etter å ha trekt kabelen igjennom bruker jeg  Intu-Plus A akryl tettningsmiddel som er godkjent for å hindre brannspredning produsert av Thermax. Bruker ?sprøyte? for akrylpatroner og fører tettningsmiddelet inn fra begge sider av hullet. Iht NEK 400 §527.1.1 og §527.2.1

          Montasjevisning hentet fra produktblad til Intu-Plus A akryl produsert av Thermax

 • Rengjør flaten sånn at den er fritt for fukt, skitt, støv og fett
 • Dytt fugen med ønsket dybde, for type dybde og bakdytt se tabell instrukser skrevet av Thermax.
 • Påfør godt med fugemasse for å unngå luftbobler. Bruk fuktig fugeskje eller pensel for å jevn ut fugemassen
 • Fjern evt maskeringstape mens fugemassen ennå er tørr
 • Anbfelat min dybde og bakdytt til denne oppgaven= 8mm Akryl på 20mm stålull

Varmekonduktiviteten i Intu-Plus A er testet etter EN 12667
til 0,845 W/mK (+/- 3%) ved tykkelse på 20mm.

Ved evt utsettelse av å bruke riktig tettningsmiddel som kvaliserer til lik mekanisk beskyttelse  som boligkonstruksjonen hadde skal man tette hulle midlertidig.

Loading

Skrevet 27.11.2013 kl.08:28. Ligger i kategorien Eksempel på å løse oppgaver

4


Etter flere mailer om en oppgave som gjelder jfb i kjølerom har jeg valgt å løse den å så legge den ut som veileding.

Husk at rette lærer vil raskt merke om det kommer mange like svar, derfor bruk bare dette som en veiledning.

 

En matforretning skal installere nytt fast tilkoblet kjøleaggregat i kjølerommet. Det skal derfor installeres en ny kurs til dette aggregatet. Kunden ønsker så høy grad av driftsikkerhet som mulig.
Kabelen er allerede lagt, det som gjenstår er å montere vernet i fordelingen.


Tekniske data:

IT - 230V nett
Trafo. S = 630kVA
Ra = 175Ω
Kurs: 2 fas B25A/6mm2

 

 • Ta ut en jordfeilbryter til kursen.
 • Forklar hvordan du vil utføre jobben.
  • FSE
 • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.
 • Skriv en forklaring til kunden om det du mener han bør vite om anlegget.


Vurder driftsikkerheten ved bruk av jordfeilbryter på slike anlegg.

 • Kom med forslag til annen løsning for å øke driftsikkerheten ytterligere.

 

 

Valg av jordfeilbryter

Beregning av Jordfeilbryter.

Montørhåndboka s.84 viser at 2mA*trafoytelse=Jordfeilstrøm.

·         Ij=2mA * 630KvA = 1260mA
For å sikre at JFB kobler ut ved 1. jordfeil bruker vi ¼ av jordfeilstrømmen for å dimensjoner Jordfeilbryter.

·         Ijfb=Ij¼*Trafoytelse=0,5mA*630kVA=315mA

·         Velger JFB=I∆n=100mA iht NEK 400 § 531.2.5.2

Grunnen til at jeg ikke velger Jfb på 300mA er at forventet berøringspenning er over 50V som er max av forventet berøringspenning i ett anlegg som skal beskytte mennesker. Ib=I∆n*Ra=300mA*175mohm=52,5V  er ikke iht forskriften og vi må velge en Jfb med mindre merkestrøm!

NEK 400 §411 krever at berøringspenning for mennesker er under 50V AC Ub =Ra*I∆n ≤ 50V

·         Velger Jfb på 100mA

·         Ub=Ra*I∆n=175ohm*0,1A= 17,5V  Ok

·         Velger en 2*25A-B kar med Jfb/100mA. Største prøvestrøm=10kA

 

FSE. ?Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske arbeid?

§ 10. Planlegging av arbeid

       Før et arbeid igangsettes skal det innhentes nødvendige opplysninger om anlegget og på bakgrunn av disse gjennomføres en risikovurdering for det aktuelle arbeidet. På bakgrunn av risikovurderingen skal minst følgende gjennomføres:

-

valg av arbeidsmetode,

 

-

forsikring om at nødvendig utstyr er tilgjengelig,

 

-

vurdering av i hvilket omfang verneutstyr skal benyttes, og

 

-

valg, vurdering og instruksjon av personell

 

§ 11. Kobling av elektriske anlegg

       Kobling av elektriske anlegg skal utføres på en slik måte at dette ikke medfører fare for skade på liv, helse og materielle verdier.

§ 14. Arbeid på frakoblet anlegg ? etablering av sikkerhetstiltak

       Ved arbeid på frakoblet anlegg skal følgende sikkerhetstiltak gjennomføres:

a)

frakobling,

 

b)

sikring mot innkobling,

 

c)

kontroll av at anlegget er spenningsløst,

 

d)

på bakgrunn av en risikovurdering vurdere behov for og eventuelt etablere nødvendig jord- og kortslutning, og

 

e)

eventuelt beskyttelse mot andre spenningssatte deler nær ved arbeidsstedet (jf. § 17).

§ 15. Arbeid på frakoblet anlegg ? avvikling av sikkerhetstiltak

       Før etablerte sikkerhetstiltak fjernes skal alle som har vært involvert i arbeidet og andre som kan bli berørt, gis underretning om at sikkerhetstiltakene vil opphøre og at anlegget er å betrakte som spenningssatt.

       Før anlegget meldes klart for innkobling skal alle etablerte sikkerhetstiltak avvikles og alle som har vært involvert i arbeidet, skal ha fjernet seg fra anlegget slik at innkobling kan skje uten fare.

§ 20. Betjening av sikringer

       For å sikre personell mot skade skal betjening av sikringer utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte ved bruk av tekniske sikkerhetstiltak eller ved bruk av egnet isolerende redskap.

?Utførelse av sluttkontroll iht NEK 400 § 61

Foreta en visuell kontroll. Anlegge skal være spenningsløst

Måle Ik2pmin og Ik3pmax

Måle isolasjonsresistansen i mellom faser og jord.

Måle kontinuiteten for Beskyttelseleder og utjevningsfornindelser og at behovet for utjevning er tilfredsstilt iht NEK 400 § 542  og § 411.3.1.2

 Sjekke at det er Automatisk utkobling av strømforsyningen

Kontrollere at det er under 4 % spenningsfall iht NEK 400 tabell 52F - 1

Funksjonstest anlegget

Test om jordfeilbryter løser ut innen fastsatt tid og under In ved bruk av Eurotester iht NEK 400 tabell 41A

Test Jfb igjennom testknapp

Kontrollere selektiviteten i mellom vernene iht NEK 400 ? 536.3

Sette opp bruksanvisning for bruk og test av Jfb i sikringsskap iht NEK 400 ? 531.2.9

Kontrollere/merke at Beskyttelseleder er merket hvilken kurs de tilhører og kontrollere at utstyr har tilfredsstillende IP ? grad iht NEK 400 § 210

Tette kabelinnføringer

Utstede samsvarserklæring.

Skrive ny kursfortegnelse.

Utstede rapport fra sluttkontroll

Ta vare på en kopi av samsvarserklæring inntil 5 år


?Informere kunden om anlegget

dette er et to-fase 230v anlegg med en automat sikring på 25A og en jordfeilbryter på 100mA med testknapp som kunden bør teste 1 gang i måneden iht NEK 400 ? 531.2.9
Anlegget er beskyttet mot maks berøringspenning som er 50V

ved vedlikehold på anlegget skal fagperson kontaktes.

Anlegget er prosjektert iht NEK 400 for å tilfredsstille sikkerhetskravene i forskriftene.

Vil gi kunde EL-permen for lettere å kunne ha en personlig oversikt over anlegget, bruksanvisninger og kontakt.


?Forslag til annen løsning for økt driftssikkerhet
Montere jordfeilbryter på 100mA i stede for Jordfeilautomat. Jeg vil også Bruke ett vern med C ? karakteristikk for å unngå utkobling pga høye startstrømmer.
På innsiden av kjølerommet kunne det vært montert en sikkerhetsbryter for økt sikkerhet ved jobbing på eller nært anlegget, iht NEK 400 § 537

Jeg vil også anbefale kunden å ha en periodisk kontroll på ett intervall på ca 3 år. Iht NEK 400 ? 62.1.2 t.o.m 62.1.6

Montere lydgiver ved evt jordfeil iht NEK 400 § 538

Vurdere om det lar seg gjøre å ha automatisk innkobling etter en evt jordfeil.

Ha ett varslingssystem som gir beskjed ved strømbrudd.

alt skal ha 2 polt bryting inne i kjølerommet.

Vil anbefale overspenningsvern iht NEK 400 ? 534.2.1

Loading

Skrevet 25.11.2013 kl.18:30. Ligger i kategorien Blogg

0


Jeg vet at nå er det tid for eksamen og i morgen får mange av dere forberedelsen og dere er nok utrolig spente på hva som kommer på eksamen. Jeg vil bare minne dere på at dere må huske på å ha med tips på å tegne hjelpe strøm og hovedstyret for motor og ha med formler på hvordan du beregner avgitt effekt og lignende. Det er så lett å glemme motor delen. Lykke til på onsdag da!

Mvh

Elfag.blogg.no

Loading

Skrevet 24.11.2013 kl.13:02. Ligger i kategorien el-fag

0
Loading

Skrevet 24.11.2013 kl.11:57. Ligger i kategorien Blogg

3


Er det noen som kan hjelpe meg med et ok design? Elfag er jo viktig at det vises, menyene og kategorier er noe likt pluss at jeg trenger en link til mail. Vet ikke hvorfor dette designet  lever sitt eget liv og om jeg ikke får centrert menyen og diverse, som dere ser så må jeg få en ny type blogg. Det er jo litt synd for jeg liker denne her godt.

 

Ta kontakt om du vet hvordan jeg fikser den eller du har noen greie design å gi bort

Loading

Skrevet 24.11.2013 kl.10:32. Ligger i kategorien Elektronikk fagstoff

0


Loading

Skrevet 24.11.2013 kl.10:14. Ligger i kategorien koordinere kabel og vern iht. NEK 400

0
Loading

Skrevet 21.11.2013 kl.18:26. Ligger i kategorien Blogg

0


 

Litt informasjon om online casino.

 

Online casino begynner å bli svært populært. De første  online casino spill man prøver er ofte de morsomme spillautomatene, så går man kanskje videre til roulett og baccarat. Dette er spill som relativt ukjent for de fleste, men morsomme å prøve.

 

Hva er et online casino?

Det er ikke alle som har prøvd online casino spill, men de fleste har et inntrykk av hva et casino er. Inntrykket stammer ofte fra filmer eller TV-serier man har sett.  Et online casino er et nettsted hvor man kan finne de fleste spill som og finnes i et fysisk casino. Det er mulig å spille om penger, eller man kan oppleve spenningen trygt med noen gratis spill. En spiller vil opprette en spillkonto på nettstedet. Her setter spilleren inn penger elektronisk og her blir også premier satt inn. Eventuelle overskudd overføres til spillerens personlige konto, men husk å sjekke regelverket ettersom større summer kan være skattepliktige.  Du kan finne Norges beste online casino guide på casinoservice.org. Her finner du casinoer med norsk støtte og best mulig casinoopplevelse.

 

Den økonomiske utfordringen ved online casino.

Hesteløp, lotto, hvem som vinner fotballkampen eller hvilken kjendis som vinner ?Skal vi danse?, er bare noe av det som kan veddes på igjennom forskjellige selskaper. For mange er dette uskyldig moro i hverdagen og de kjenner sine grenser. Andre får problemer med å gi slipp på tanken på å vinne den store Jackpoten, og går økonomisk konkurs i forsøket.  Dette er ikke bare et online problem, men den elektroniske betalingen pr. internett kan gjøre det vanskelig å stoppe fordi man mister følelsen av hvor mye penger man faktisk har brukt. Dette er et problem som alle selskaper som tilbyr pengespill er klar over, og i de siste årene har dette og blitt et fokus i media. Et slikt rykte vil fort kunne føre til  spiller av online casino spill. Derfor er det satt i gang tiltak for å hindre at folk går under økonomisk grunnet spill.

Det har og vært problemer med utbetaling av pengegaver, i forbindelse med skatteregler og annet. Dette har blitt bedre, og dermed må man kunne si at per i dag vil en vanlig hobbyspiller bare ha glede å drive med casino spill online.

 

 

Stemningen og spenningen som er i et online casino.

Det er mange fordeler ved online casino spill, men det er et faktum at man sitter i sitt eget hjem eller på en kafe eller lignende. Man er ikke i et casino med høy stemming, pent kledde servitører og casino ansatte.  Dette prøver online casino å oppveie for ved å ha et stor utvalg spill, noe bedre odds og selvsagt mange gode rabatter og kundetilbud. Det er og noen online casino spill som tillater flere enn en spiller for å vekke den spesielle følelsen.  Likefult, det er ikke mulig for et online selskap å gjenskape følelsen i et regulært casino, men det er fullt mulig å gjenskape spenningen. Premiene er gode og utbetalingsprosenten er god på de fleste nettsteder som driver med dette. Enten man vil spille på spillautomater eller poker så er det virkelig mye spenning å oppleve på et online casino.

 

Loading

Skrevet 13.11.2013 kl.10:27. Ligger i kategorien el-fag

0


Loading

Skrevet 13.11.2013 kl.10:17. Ligger i kategorien Automasjon

0


Koblingsskjema for motorvernbryter for styring av sirkelsag

 


Loading

Skrevet 07.11.2013 kl.09:58. Ligger i kategorien Greit å vite

2


Konspirasjon om lyspæren er en spennende dokumentar. Det skal for lenge siden ha blitt laget lyspærer som varte evig. Da dette var ulønnsomt ble patentet ødelagt og aldri gjort tilgjengelig. Dette tar dokumentaren for seg.

 

Loading

Skrevet 07.11.2013 kl.09:48. Ligger i kategorien Norm, Forskrift og lignende

0


Husk å ha med ferdigattest ved installasjon av alarm.
Velkommen! Takk for at du valgte å stikke innom her, det hadde vært hyggelig om du ville legge igjen et spor før du drar igjen. Legg meg gjerne til som venn på blogg.no og lik gruppen på facebook


Følg oss på facebook!

Støtt elfag.blogg.no med en liten donasjon. Vi ønsker å vidreutvikle bloggen. Om alle som leste dette donerte 40kr så ville dette dekket kostnadene ut året.


Push to mail me

Email me


Siste innlegg

Hva synes du skal plasseres her i margen? Er din web side så spennende at den fortjener en plass her? Har du andre forslag? Send mail med forslag.