.
Elfag - fagstoff innen elektro, humor og almenn interresse
Loading

Skrevet 28.02.2014 kl.09:19. Ligger i kategorien Elektronikk prosjekter

0


 

 Om du digger teknologiske duppe dingser så trykk på linken under!

Teknologi produkter

thumb image 1
thumb image 2

Steg 1 - Bakdeksel

 • De følgende fire trinn kan gjennomføres uten et plaståpningsverktøy. Imidlertid er det anbefalt å bruke et verktøy til å unngå å bryte noen klips langs omkretsen av det bakdekslet.

 • Sett inn et plaståpningsverktøy eller en negl i innsnittet i hullet mellom bakdekslet og resten av telefonen, som ligger på toppen av enheten.

 • Vri forsiktig åpningsverktøyet for å frakoble klipsene som fester toppen av bakdekslet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 2

 • Skyv plaståpningsverktøyet til venstre langs den øvre kanten, og gjenta den vridende bevegelse for å øke avstanden mellom bakdekslet og telefonen.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 3

 • Fortsett å flytte plaståpningsverktøyet rundt omkretsen av øverste venstre hjørne, lirke opp langs bakdekslet.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 4

 • Lirk langs høyre side, og fortsett å lirke ned på høyre side av bakdekslet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 5

 • Løft opp og ta bakdekslet fra telefonen.

 • Du bør kanskje skrelle dekslet opp for å skille det dersom noen klips fortsatt er festet på bunnen av telefonen.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 6 - Batteri

 • Dette trinnet kan oppnås uten behov for et plaståpningsverktøy.

 • Sett inn et plaståpningsverktøy i det lille innsnittet over batteriet.

 • Lirk batteriet ut av fordypningen sin.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 7

 • Ta ut batteriet.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 8 - SIM-kort

 • Ved hjelp av neglen din, skyv SIM-kortet litt dypere inn i sporet til du hører et klikk.

 • Etter klikket, slipp kortet og det vil sprette ut av sporet.

 • For å sette kortet inn igjen, skyv SIM-kortet inn i sporet til det klikker på plass.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 9

 • Bruk din tommel til å skyve nok av SIM-kortet ut av sporet for å gripe det.

 • Grip og ta ut SIM-kortet fra telefonen.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 13

 • Grip venstre side av dekselrammen av plast med din tommel og pekefinger, og løft det bort fra telefonen.

 • Dekselramme smetter forsiktig på plass, og kan fjernes med veldig lite kraft.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 14 - Hodetelefonkontakt/høyttaler

 • Bruk et plaståpningsverktøy for å lirke den bakre kamerakontakten opp fra sokkelen på hovedkortet.

 • Sørg for at du lirker på kontakten og ikke i stikkontakten, ellers du kan skade hovedkortet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 15

 • Sett inn et plaståpningsverktøy på høyttalerdelen av hodetelefonkontakt / høyttaler.

 • Forsiktig lirk hodetelefonkontakt /høyttaler opp fra frontpanelet.

 

Steg 16

 • Løft hodetelefonkontakt /høyttaler ut av Galaxy S3.

Steg 17 - Hovedkort

 • Bruk et plaståpningsverktøy til å lirke frontkamerakontakten fra sokkelen på hovedkortet.

 • Ikke prøv å fjerne frontkameraet ennå. Kabelen er fortsatt koblet under hovedkortets lyssensor.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 18

 • Frakobl den digitaliserte kabelen ved å lirke kontakten opp fra sokkelen på hovedkortet.

 

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 19

 • Frakobl skjermkabelen fra hovedkortet.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 20

 • Lirk Wi-Fi-antennekabelens kontakt opp fra sokkelen på hovedkortet.

 • Forsiktig flytt kabelen ut av veien fra hovedkortet.

Steg 21

 • Fjern 3.0 mm Phillips # 0 skruen som fester hovedkortet til frontpanelet.


thumb image 1
thumb image 2

Steg 22

 • Løft forsiktig bunnen av hovedkortet bort fra frontpanelet.

 • Fjern hovedkortets montering fra frontpanelet. Pass på kablene som er festet til det.

Steg 23 - Front-mot Kamera

 • Fjern 2.0 mm Phillips # 0 skruen som fester frontkameraets brakett til frontpanelet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 24

 • Bruk en pinsett til å løfte frontkameraet / lyssensoren / bakre mikrofon ut fra sin kontakt i frontpanelet.

 

Steg 25 - Frontpanel

Frontpanelet gjenstår.

Loading

Skrevet 28.02.2014 kl.09:05. Ligger i kategorien Elektronikk prosjekter

0


 

Om du synes det er spennende med nye teknologiske ting, trykk på linken under :)
thumb image 1
thumb image 2

Steg 1 - Bakdeksel

 • Lirk med et plaståpningsverktøy eller en fingernegl i den lille åpningen til venstre for bakkameraet, nær strømknappen.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 2

 • Løft bakdekselet ved hjørnet nærmest åpningen og fjern det fra telefonen.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 3 - Batteri

 • Sett inn et plaståpningsverktøy, eller fingeren, i sporet av batteridekselet og løft batteriet oppover.

 • Ta ut batteriet fra telefonen.

 

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 4 - SIM-kort

 • Bruk et plast åpningsverktøy, eller en negl, til å trykke på SIM-kortet litt dypere inn i sporet til du hører et klikk.

 • Etter klikket, slipp kortet og det vil komme ut av sporet.

 • Ta ut SIM-kortet.

 • For gjenmontering, skyv SIM-kortet tilbake i sporet til det klikker på plass.

Loading

Skrevet 28.02.2014 kl.09:02. Ligger i kategorien Elektronikk prosjekter

0


 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 1 - Bakdeksel

 • Lirk med et plaståpningsverktøy eller en fingernegl i den lille åpningen til venstre for bakkameraet, nær strømknappen.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 2

 • Løft bakdekselet ved hjørnet nærmest åpningen og fjern det fra telefonen.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 3 - Batteri

 • Sett inn et plaståpningsverktøy, eller fingeren, i sporet av batteridekselet og løft batteriet oppover.

 • Ta ut batteriet fra telefonen.

Loading

Skrevet 28.02.2014 kl.09:01. Ligger i kategorien Elektronikk prosjekter

0


 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 1 - Bakdeksel

 • Lirk med et plaståpningsverktøy eller en fingernegl i den lille åpningen til venstre for bakkameraet, nær strømknappen.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 2

Løft bakdekselet ved hjørnet nærmest åpningen og fjern det fra telefonen.

 

Loading

Skrevet 28.02.2014 kl.08:58. Ligger i kategorien Elektronikk prosjekter

0


Følge dette step by step og du sparer mye penger i å levere inn for å få andre til å gjøre dette. Bruk med all fordel hvite hansker eller vask hendene først for å unngå unødige fett flekker

Steg 1 - Frontpanel

 • IPod Touch 4G frontpanel er festet til bakdekselet med lim. Det er anbefalt å bruke en varmepistol eller en hårføn for å myke opp limet.

 • Med varmepistolen satt på "lavt", begynn å varme den nedre delen av Touch nær hjemknappen.

 • Det er anbefalt å varme den ønskede delen i en sirkulær bevegelse og jevnt spre mengden av varme i hele enheten.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 2

 • Vær forsiktig, Touch vil være veldig varmt. Det kan være nyttig å holde den med et håndkle mens du lirker den.

 • Sett kanten av et iPod åpningsverktøy mellom frontglasset og det svarte plastdekselet nær hjem-knappen.

 • Ikke prøv å lirke mellom det svarte plastdekselet og metallbakdekselet.

 • Lirk den nederste kanten av frontpanelet oppover, og vær forsiktig så du ikke bøyer glasset for mye.

 • Dersom det er for vanskelig å lirke opp frontpanelet, bør du varme det og forsøke igjen.

Steg 3

 • Når det er nok plass til å ta tak i den nederste kanten av frontpanelet skal du løfte det bort fra kroppen av Touch og skrelle vekk limet langs venstre og høyre kant.

 • Dersom det er for vanskelig å fjerne limet bør du bruke en varmepistol for å myke det opp før du fortsetter.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 4

 • Fjerde generasjons Touch er konstruert på en slik måte at den digitaliserte kabelen ikke kan frakobles før hovedkortet er fjernet. Vær veldig forsiktig når du holder frontpanelet fordi det er festet til resten av Touch med en skjør digitalisert kabel.

 • Displaykabelen er veldig kort og koblet til hovedkortet nær toppen av frontpanelet. Dersom den ikke blir frakoblet når du frigjør den øverste kanten av frontpanelet, sørg for å frakoble den med et åpningsverktøy for iPod før du roterer frontpanelet ut av Touch.

 • Fjern forsiktig toppen av frontpanelet fra limet som holder det til Touch og pass på den korte digitaliserte kabelen som kobler sammen de to komponentene.

Steg 5

 • Fjern følgende åtte Phillips # 00 skruer:

 • En 3.5 mm Phillips skrue

 • To 3.0 mm Phillips skruer

 • En 2.3 mm Phillips skrue

 • En 2.4 mm Phillips skrue

 • Tre 2.0 mm Phillips skruer

Steg 6

 • Bruk kanten av et åpningsverktøy til å lirke det tynne metalldekselet opp fra det bakre kameraet.

 • Vær oppmerksom på den lille fjæren som er plassert nær rammen ved siden av kameraet (merket med gult)

 • Fjern ståldekselet fra iPoden.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 7

 • Sett kanten av et åpningsverktøy under midtplanen av stål nær det nedre venstre hjørnet av Touch.

 • Lirk oppover for å skille platen fra limet ved å sikre den til det indre plastdekselet.

 • Dersom platen fremdeles er festet til det hovedkortet oppvarm området igjen for å løsne limet, deretter separer platen fra hovedkortet ved hjelp av åpningsverktøyet.

 • Vær veldig forsiktig fordi høyttaleren er under området vist på bildet. Den er tilkoblet med meget tynne og korte ledninger.

 • Det er en veldig tynn flatkabel her som forbinder volum- og strømknapper til hovedkortet. Prøv å omgå dette området som vist, så du ikke ødelegger kabelen. Den er ekstremt sårbar.

 • Denne kabelen kan lett rives av dersom du ikke er forsiktig.

 • Det er også lim under området vist i rødt.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 8

 • Vipp midtplaten av stål forsiktig opp for å løsne den fra bakdekselet.

 • Sørg for å ikke rive opp kobbertapen som kobler det bakre kameraet til midtplaten av stål.

 • Løft den stålmidplaten opp fra bakdekselet og riv av kobbertapen som er festet til det bakre kameraet.

Steg 9 - Hodetelefonkontakt

Bruk et åpningsverktøy til å lirke hodetelefonkontakten opp og ut av kontakten på hovedkortet.

 

Steg 10

 • Fjern den enkle 2.6 mm Phillips-skruen som fester hodetelefonkontakten til bakdekselet.

 • Skruen er i 90-graders vinkel. Sørg for å fjerne den i en slik vinkel.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 11

 • Bruk et åpningsverktøy for å forsiktig løfte kanten av hodetelefonutgangen nærmeste batteriet ut av fordypningen sin.

 • Fjern hodetelefonkontakt fra dens plass innenfor bakdekselet.

Steg 12 - Øvre Hovedkort

 • Fjern de følgende tre skruene nær toppen av hovedkortet:

 • En 2.0 mm Phillips-skrue

 • To 2.3 mm Phillips-skruer

 

Steg 13

 • Bruk kanten av et åpningsverktøy og lirk det bakovervendte kameraet bort fra bakdekselet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 14

 • Bruk et åpningsverktøy for å forsiktig løfte kanten av hovedkortet ved siden av batteriet, slik at du kan ta tak i det med den andre hånden.

 • Ikke bøy hovedkortet, da det er svært tynt og sårbart.

 • Mens du forsiktig løfter hovedkortet med den ene hånden, bruk et åpningsverktøy til å løfte hovedkortet i nærheten av kobbertapen på hovedkortets øverste kant.

 • Hovedkortet vil bli løftet tilstrekkelig når den siste skjermkontakten går klar av den øverste kanten av bakdekselet.

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 15 - Hovedkort

 • Lirk forsiktig iPod-høyttaler ut av fordypningen i det ytre dekselet.

 • Ikke prøv å fjerne høyttaleren. Den er fortsatt loddet til undersiden av hovedkortet.

 • La høyttaleren hvile over batteriet, slik at du kan fortsette med å bytte batteriet


thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 16

 • I de neste trinnene, vil du løsne limet fra undersiden av batteriet, hovedkortet, og rammen under batteriet. Gjør dette sakte, forsiktig og jevnt. Pass på å ikke punktere batteriet eller bøye hovedkortet.

 • Bruk et plaståpningsverktøy for å lirke opp limet rundt de tre eksponerte kantene av batteriet.

 • Ikke prøv å lirke ut batteriet, bare begynn å løsne limet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 17

 • Etter at kantene på batteriet er løsnet, begynn å lirke opp kanten av hovedkortet. Start på toppen og fortsett nedover siden av hovedkortet.

 • For å unngå å bøye / bryte hovedkortet, ikke prøv å fjerne hovedkortet ennå. Dock-tilkoblingen er fortsatt innebygd i rammen. Du skal bare løsne mer av limet.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 18

 • Trykk forsiktig dock-kontakten ut av fordypningen på det ytre dekselet. Gjør det jevnt på hvert hjørne inntil kontakten løses.

 • Siden dock-tilkobling er festet til hovedkortet, kan det skje at hovedkortet begynner å bøyes, hvis du skyver det ut av dekselet. Vær ekstra forsiktig slik at du ikke skader hovedkortet.

 

thumb image 1
thumb image 2
thumb image 3

Steg 19

 • Når alt klebemidlet frigjøres fra undersiden av hovedkortet / batteriet, løft det opp fra siden og forsiktig roter det over for å få tilgang til undersiden av batteriet.

 • Hovedkortet er fortsatt festet til bakdekselet. Ikke prøv å fullstendig skille det, ellers kan du rive i stykker flatkabelen.

Loading

Skrevet 28.02.2014 kl.08:46. Ligger i kategorien Elektronikk prosjekter

0


Steg 1 - Frontpanel

 • IPod Touch 4G frontpanel er festet til bakdekselet med lim. Det er anbefalt å bruke en varmepistol eller en hårføn for å myke opp limet.

 • Med varmepistolen satt på "lavt", begynn å varme den nedre delen av Touch nær hjemknappen.

 • Det er anbefalt å varme den ønskede delen i en sirkulær bevegelse og jevnt spre mengden av varme i hele enheten.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 2

 • Vær forsiktig, Touch vil være veldig varmt. Det kan være nyttig å holde den med et håndkle mens du lirker den.

 • Sett kanten av et iPod åpningsverktøy mellom frontglasset og det svarte plastdekselet nær hjem-knappen.

 • Ikke prøv å lirke mellom det svarte plastdekselet og metallbakdekselet.

 • Lirk den nederste kanten av frontpanelet oppover, og vær forsiktig så du ikke bøyer glasset for mye.

 • Dersom det er for vanskelig å lirke opp frontpanelet, bør du varme det og forsøke igjen.

Steg 3

 • Når det er nok plass til å ta tak i den nederste kanten av frontpanelet skal du løfte det bort fra kroppen av Touch og skrelle vekk limet langs venstre og høyre kant.

 • Dersom det er for vanskelig å fjerne limet bør du bruke en varmepistol for å myke det opp før du fortset,

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 4

 • Fjerde generasjons Touch er konstruert på en slik måte at den digitaliserte kabelen ikke kan frakobles før hovedkortet er fjernet. Vær veldig forsiktig når du holder frontpanelet fordi det er festet til resten av Touch med en skjør digitalisert kabel.

 • Displaykabelen er veldig kort og koblet til hovedkortet nær toppen av frontpanelet. Dersom den ikke blir frakoblet når du frigjør den øverste kanten av frontpanelet, sørg for å frakoble den med et åpningsverktøy for iPod før du roterer frontpanelet ut av Touch.

 • Fjern forsiktig toppen av frontpanelet fra limet som holder det til Touch og pass på den korte digitaliserte kabelen som kobler sammen de to komponentene.

Steg 5

 • Fjern følgende åtte Phillips # 00 skruer:

 • En 3.5 mm Phillips skrue

 • To 3.0 mm Phillips skruer

 • En 2.3 mm Phillips skrue

 • En 2.4 mm Phillips skrue

 • Tre 2.0 mm Phillips skruer

Steg 6

 • Bruk kanten av et åpningsverktøy til å lirke det tynne metalldekselet opp fra det bakre kameraet.

 • Vær oppmerksom på den lille fjæren som er plassert nær rammen ved siden av kameraet (merket med gult)

 • Fjern ståldekselet fra iPoden.

 

thumb image 1
thumb image 2

Steg 7

 • Sett kanten av et åpningsverktøy under midtplanen av stål nær det nedre venstre hjørnet av Touch.

 • Lirk oppover for å skille platen fra limet ved å sikre den til det indre plastdekselet.

 • Dersom platen fremdeles er festet til det hovedkortet oppvarm området igjen for å løsne limet, deretter separer platen fra hovedkortet ved hjelp av åpningsverktøyet.

 • Vær veldig forsiktig fordi høyttaleren er under området vist på bildet. Den er tilkoblet med meget tynne og korte ledninger.

 • Det er en veldig tynn flatkabel her som forbinder volum- og strømknapper til hovedkortet. Prøv å omgå dette området som vist, så du ikke ødelegger kabelen. Den er ekstremt sårbar.

 • Denne kabelen kan lett rives av dersom du ikke er forsiktig.

 • Det er også lim under området vist i rødt.

thumb image 1
thumb image 2

Steg 8

 • Vipp midtplaten av stål forsiktig opp for å løsne den fra bakdekselet.

 • Sørg for å ikke rive opp kobbertapen som kobler det bakre kameraet til midtplaten av stål.

 • Løft den stålmidplaten opp fra bakdekselet og riv av kobbertapen som er festet til det bakre kameraet.

 

 

Loading

Skrevet 26.02.2014 kl.09:49. Ligger i kategorien Greit å vite

0

 Som følge av endringer i Statens satser for bruk av egen bil endres satsene i Landsoverenskomsten for elektrofagene §§ 3 I og 9 K og Offshoreavtalen pkt. 4.8.1 til følgende satser:

§ 3 I pkt. 2 Bilgodtgjørelse for de første 9000 km              endres til kr 3,65 (Tromsø kr 3,70) per km.

§ 3 I pkt. 3 Tillegg for passasjerer                                   endres til kr 0,90 per km.

§ 3 I pkt. 4 Bilgodtgjørelse utover 9000 km                      endres til kr 3,00 (Tromsø kr 3,05) per km.

§ 3 I pkt. 6 Transport av materiell                                    endres til kr 0,60 per km.

§ 9 K pkt 1 Diett brakke, messe og privat innkvartering     endres til kr 397

§ 9 K pkt 2 Diett hotell/pensjonat                                    endres til kr 440

§ 9 K pkt 3 Diett under reise over 12 timer                       endres til kr 580

§ 9 K pkt 4 Håndpenger per døgn                                     endres til kr 80

§ 9 K pkt 5 Nattillegg ved privat innkvartering                    endres til kr 90

Offshoreavtalens pkt 4.8

Pkt 4.8.1 Diett i forbindelse med overnatting                     endres til kr 580

 

Reglene om måltidsfradrag er endret. Måltidsfradrag i diett ved reiser innenlands beregnes nå på samme måte som for reiser utenlands. Dette medfører at måltidsfradrag skal beregnes slik:

·         Frokost: 10 % av diettsatsen

·         Lunsj:    40 % av diettsatsen

·         Middag: 50 % av diettsatsen

 

Ovennevnte satser gjelder fra 1. mars 2010

 

 

Når det gjelder Landsoverenskomsten § 9 K pkt 3 diett 6-12 timer kr 250,- samt Offshoreavtalens pkt 4.8.1 gjelder reise 8-12 t kr 250,- er partene uenige om endringer i henhold til statens reiseregulativ. Partene er enige om en praktisering frem til tariffoppgjøret 2010. Ovennevnte satser endres derfor ikke.

Bilgodtgjørelse etter statens satser ved yrkesreiser/tjenestereiser i henhold til Særavtale for reiser innenlands § 6:

For 2014 

For 2013

Egen bil inntil 10 000 km

 kr 4,05 pr. km

kr 4,05 pr. km

Tillegg for arbeidstakere i Tromsø kr 0,10 pr. kmkr 0,10 pr. km

Egen bil over 10 000 km

 kr 3,45 pr. km

kr 3,40 pr. km

Tillegg for arbeidstakere i Tromsø

 kr 0,10 pr. km

kr 0,10 pr. km

Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei

 kr 1,00 pr. km

kr 1,00 pr. km

Tillegg for frakt av utstyr og materiell

 kr 1,00 pr. km

kr 0,85 pr. km

Tillegg for hver passasjer

 kr 1,00 pr. km

kr 1,00 pr. km

 EL-bil

 kr 4,20 pr. km

kr 4,20 pr. km

 

Satser for diettgodtgjørelse på tjenestereise med overnatting

 

 Fra 1.1.2014

Fra 1.1.2013

Inntil 12 timer

 kr 0

kr 0

F.o.m. 12 timer

 kr 690

kr 670

6 timer over helt døgn

 kr 690

kr 670

Statens satser for diettgodtgjørelse på tjenestereiser med overnatting i Norge (kr 640) og utlandet (egne satser for det enkelte land), gjelder uavhengig av overnattingssted.

Etter bestemmelsene i Forskrift til skattebetalingsloven § 5-6-12 (1) er imidlertid bare utbetaling inntil Skattedirektoratets forskuddssatser trekkfritt.

Benyttes annen innkvartering enn hotell på tjenestereiser med overnatting, vil følgende satser være trekkfrie:
? Pensjonat, motell, hybel, brakke, leilighet mv. uten kokemuligheter kr 295 pr. døgn for 2013 (2012: kr 293)
? Hybel, brakke, leilighet mv. med kokemuligheter eller privat kr 192 pr. døgn for 2013 (2012: kr 190)

 (NB! Disse satsene er de samme både for innland og utland).
 

Diettgodtgjørelse på reiser innenlands uten overnatting

 

 Statens satser for ulegitimert diettgodtgjørelse på tjenestereiser uten overnatting innenlands:

1.1.2014 

Fra 1.1.2013

Inntil 5 timer

 kr 0

kr 0

F.o.m. 5 timer og inntil 9 timer

 kr 200

kr 195

F.o.m. 9 timer og inntil 12 timer

 kr 310

kr 300

F.o.m. 12 timer

 kr 510

kr 495

 

Måltidstrekk i diettgodtgjørelse på innenlandsreiser

Når enkeltmåltider er dekket av arbeidsgiver/oppdragsgiver eller av arrangør/vertskap, skal det foretas måltidstrekk i kostgodtgjørelsen, jf. Særavtale for reiser innenlands § 9. Trekket foretas med følgende satser:

Reiser med overnatting

 

Fra 1.1.2014 

Fra 1.1.2013

Trekk for frokost:

 kr 69 (10 % av kr 690)

kr 67 (10 % av kr 670)

Trekk for lunsj:

 kr 276 (40 % av kr 690)

kr 268 (40 % av kr 670)

Trekk for middag:

 kr 345 (50 % av kr 690)

kr 335 (50 % av kr 670)

Reiser uten overnatting

 

Fra 1.1.2014 

Fra 1.1.2013

 

Trekk for lunsj:

 kr 200

kr 195

 

Trekk for middag:

 kr 250

kr 250

Nattillegg på reiser innenlands

For 2014: kr 420

For 2013: kr 410

Nattillegg skal dekke arbeidstakers ulegitimerte utgifter til losji på tjenestereiser med overnatting (for eksempel privat overnatting). Nattillegg etter statens satser utbetales når 5 timer eller mer av natten (kl. 22.00 - kl. 06.00) tilbringes utenfor bolig og overnatting ikke skjer i hjemmet.

Etter Særavtale for reiser innenlands § 10 kan det ikke utbetales nattillegg når arbeidsgiver holder tilfredsstillende losji, dvs. leilighet/hybel eller enerom tilknyttet dusj og vaskemuligheter. Det samme gjelder når arbeidsgiver har betalt billett som inkluderer soveplass (soveplassbillett, lugaravgift, "sleeper" m.v.) ved overnatting på tog, skip eller fly. Det kan heller ikke utbetales nattillegg når arbeidstaker mottar lønn for natten.

Loading

Skrevet 25.02.2014 kl.07:30. Ligger i kategorien Blogg

0


I går fortalte TV 2 historien om 20 år gamle Mathias Fors Olsen som mistet livet i en arbeidsulykke i Rossfjordstraumen i 2012. 

Mathias jobbet på et veiutbyggingsprosjekt på Filefjell, og hadde akkurat fått vite at han skulle bli far da den tragiske ulykken skjedde. 

Trist utvikling

Siden 2010 har 20 personer mistet livet på jobb i prosjekter eid av Statens vegvesen. 

Vi har hatt en trist utvikling i antall drepte de siste årene, og i hovedsak er det våre underentreprenører som er rammet, sier direktør i Statens vegvesen Lars Erik Hauer til TV 2. 

For å bedre sikkerheten har vegvesenet nå begrenset antall ledd mellom hoved- og underentreprenør.

 Vi har satt et makstak på to ledd for de som skal ha kontrakt med oss videre, sier Hauer. 

Siden 2011 har 60 saker, hvor personer har mistet livet på jobb, blitt anmeldt etter arbeidsmiljøloven. Kun tre av disse sakene har resultert i forelegg.

Mathias hadde ingen førerkort og ble av arbeidsgiver satt till å kjøre tunge maskiner allikevel. Dette er er et tragisk utfall av at lover og regler ikke overholdes bare for spare tid og penger. Så mye verdt er altså et liv verd i ulike bransjer. Flere firma unngår lovpålagte kurs som kan bety forskjellen på liv og død. Her må noe gjøres!

Loading

Skrevet 22.02.2014 kl.08:23. Ligger i kategorien Greit å vite

0


Loading

Skrevet 21.02.2014 kl.10:50. Ligger i kategorien Blogg

0


Kontakt meg om du ser han noe sted. Ikke ta kontakr medd han da du å kan bli ranet.

Se på rolexen han brifer med  på bilde da. Verd 20-30.000 og hvordan kan en som må rane andre mennesker for å leve råd til den???

Farlig man, han ranet meg for 31100 kr på mandgaen. Om du har sett han, vet noe om han og lignende så send en mail.

Det var ved bruen til Nidarøhallen dette skjedde så var obs.

Loading

Skrevet 13.02.2014 kl.10:32. Ligger i kategorien Alarmer

0


Sikkerhetsinstallasjon: Videoovervåkning. Begrensninger og fordeler ved IP kameraer.

Saksstudie: Videoovervåkning i Casinoer. Profesjonellt design og bygging av IP systemer for spillmarkedet medfører, sammen med endring i teknologi, en overgang fra analog til IP overvåkning og en flersidig endring i hvordan overvåkningsavdelinger opererer. Endringene knytes til alt fra brukergrensesnittene til de påkrevde ferdighetene til overvåkningsteknikere. 


Fleksibel overvåkning

IP kameraer betyr færre skjermer og færre operatører på flere kameraer. Hvordan oppnår man dette? Multiplexere er innebygd i visningsprogrammet, og gjør det mulig å vise flere kameraer på en skjerm. Disse multi-displayene gir, sammen med høyoppløselige skjermer, nødvendige detaljer for effektiv overvåkning. Problemer assosiert med utmattelse fra operatørens side kan reduseres med denne konfigurasjonen, sammenlignet med analoge kontrollrom med flere stablede skjermer.

IP systemer gjør det også mulig å se live video, og å spille av arkivert video på den samme skjermen. På denne måten kan undersøkelser foretas hvor som helst. Operatører kan identifisere en aktuell situasjon, og granske arkivert video for å se nøyaktig hvordan det begynte. 

Fordi IP overvåkningssystemer kan integreres med casinoets andre systemer på nettverket, og dermed slå sammen data fra de forskjellige avdelingene (f.eks. detaljomsetning, menneskelige ressurser (HR), casinosjef og Pit boss, osv.) med overvåkningssystemet, vil videoen spilles inn sammen med den overensstemmende informasjonen. Disse transaksjonene krever at overvåkningsavdelingen endrer sin virksomhet ved å dele inspeksjon og kontrollering av video med de andre avdelingene.  

Funksjonskontroll

Kameraene og informasjonsflyten til et IP system styres nå vanligvis med et tastatur og en mus, eller via en touchskjerm, i stedet for den tradisjonelle joysticken og kontrollpanelet. Enkle pek-og-klikk prosedyrer lar operatører inspisere et hvilket som helst kamera, eller ta frem spesifikke opptak etter en hendelse eller disputt.  Kamerakontroll: latensproblemer og løsninger. Et annet område som har blitt påvirket av bruken av IP teknologi er latens i panorer/tilt/zoom (PTZ) kontrollen.PTZ kommando, til handlingen vises på skjermen. Latens fører ofte til over-panorering når en bruker stopper kameraet i en ønsket posisjon, men kameraet fortsetter å panorere på etterskudd. Det fungerer på samme måten med zooming, hvilket gjør funksjonen upraktisk og gjør det vanskeligere å panorere og vippe på kameraet når det er zoomet inn på et objekt. Løsningen var å utvikle megapiksel PTZ kameraer. Den økte oppløsningen brukes for å kompensere for begrenset bruk av zooming. For å ytterligere kompensere for reduksjonen av IP latens, har produsenter introdusert 360 graders kameraer som bruker virtuell PTZ for å panorere og vippe gjennom scenene.

 

Teknisk kompetanse
Teknikere som har i oppgave å utføre vedlikehold og feilsøking på systemet må nå ha bredere opplæring som inkluderer både kamerakunnskap og nettverkskommunikasjon (networking). Ny teknologi utvikles først og fremst for IP kameraer for å justere fokus, lysstyrke, også videre, mens sammenkoblede nettverk krever kunnskap om nettverksprotokoller, tildeling av IP-adresser for bredbånd og subnetting for å kunne konfigurere og utvide et system. Dette fører til et tettere samarbeid mellom IT og overvåkningsavdelingen. IT avdelingen i casinoet har allerede erfaring med video. Spesielt i casinoer som kringkaster spillene sine live online, hvor video tar en betydelig del av avdelingens tid og bredbånd. Når respektable casinoer avholder live rulett eller blackjack over nettet, er det ikke rom for tekniske problemer når spillerne allerede har satset. Teknologien forandrer seg fort, og tradisjonell overvåkning tilpasser seg for å utnytte mulighetene som tilbys via IP teknologi. Endringene fremdriver også bedre innretting mellom IT og sikkerhet/overvåkning, alle steder hvor videoovervåkningssystemer er i bruk. IT og sikkerhet/overvåkning alle steder hvor videoovervåkningssystemer er i bruk.

Teknikere som har i oppgave å utføre vedlikehold og feilsøking på systemet må nå ha bredere opplæring som inkluderer både kamerakunnskap og nettverkskommunikasjon (networking). Ny teknologi utvikles først og fremst for IP kameraer for å justere fokus, lysstyrke, også videre, mens sammenkoblede nettverk krever kunnskap om nettverksprotokoller, tildeling av IP-adresser for bredbånd og subnetting for å kunne konfigurere og utvide et system. Dette fører til et tettere samarbeid mellom IT og overvåkningsavdelingen.

IT avdelingen i casinoet har allerede erfaring med video. Spesielt i casinoer som kringkaster spillene sine live online, hvor video tar en betydelig del av avdelingens tid og bredbånd. Når respektable casinoer avholder live rulett eller blackjack over nettet, er det ikke rom for tekniske problemer når spillerne allerede har satset.

Teknologien forandrer seg fort, og tradisjonell overvåkning tilpasser seg for å utnytte mulighetene som tilbys via IP teknologi. Endringene fremdriver også bedre innretting mellom IT og sikkerhet/overvåkning, alle steder hvor videoovervåkningssystemer er i bruk.

IT og sikkerhet/overvåkning alle steder hvor videoovervåkningssystemer er i bruk.

 

Loading

Skrevet 10.02.2014 kl.15:29. Ligger i kategorien Eksempel på å løse oppgaver

4Eksempel på prosjektering og dokumentering av alarmanlegg

 

Fru Andersen har en romslig villa i et fasjonabelt strøk litt oppe i åsen rett utenfor Trondheim. Herr Andersen har flyttet ut etter en skilsmisse, og fru Andersen leier nå ut en leilighet i kjelleren for å finansiere boligutgiftene.

Det har vært en del innbrudd i området i det siste, og fru Andersen er mye alene i huset. Hun ringer derfor rundt til noen alarmleverandører for å få inn tilbud på alarmsystemer. Telefonen ringer hos deg, og fru Andersen forteller deg det du nettopp har lest.

Etter en befaring og samtale med kunden har det kommet noen ekstra opplysninger:

Hun vil ha et komplett anlegg med brannvarsling og vannalarm i tillegg til innbruddsalarmen. Systemet må kunne dekke kjellerleiligheten også, da denne på sikt skal inngå i hovedleilighetens arealer. Samtidig ønsker hun at leieboeren skal ha mulighet til å ha på alarm i sin del når han er bortreist.

Hun vil ha alarmen påsatt om natten når hun er hjemme. Det er relativt store verdier i hovedleiligheten i form av sølvtøy og kunstverk. Huset ligger innerst i en blindvei og fru Andersen har ?grønne fingre?, slik at store deler av hagen er meget uoversiktlig grunnet planter, busker og trær.

Huset er bygget i 1980, og det har ikke vært byttet vinduer, dører eller låser siden da.

Forsikringsselskapet har krevd at alarmen skal gå til en FG-godkjent alarmstasjon.

 

Din oppgave blir å prosjektere boligalarmanlegget:

 • Utføre en risikokartlegging før arbeidene påbegynnes.
 • Beskriv hvordan du vil sikre dette objektet og prosjekter et komplett boligalarmanlegg for innbrudd, vann og brann i henhold til FG-s regelverk.
 • Tegn et blokkskjema for konvensjonelle alarmanlegg.
 • Sett opp en utstyrsliste for anlegget.
 • Tegn inn anleggets komponenter på vedlagte planskisse (vedlegg 1 og 2). Bruk Bilag 6 ? symboler i innbruddsalarmanlegg.
 • Beskriv hvordan du vil utføre jobben.
 • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll av anlegget.
 • Fyll ut ferdigattest for anlegget (vedlegg 3), og forklar hva du gjør med den etter at du har fylt den ut. (Vi forutsetter i dette tilfellet at ditt firma også er en FG-godkjent alarmstasjon).
 • Beskriv videre kravene om service og vedlikehold.
 • Skriv en forklaring til kunden om det du mener hun bør vite om anlegget. Beskrivelsen skal være laget slik at fru Andersen kan forstå alle detaljene og sette seg inn i hvordan anlegget kommer til å virke.

 

Under funksjonsprøving gir sentralapparatet melding om feil på detektorsløyfen.
Beskriv hvordan du vil gå frem for å finne årsaken til feilmeldingen med tanke på:

 • Hvor du vil måle?
 • Hvilken type instrument vil du bruke?
 • Forventede måleresultater.

 

VEDLEGG (linker):

Vedlegg 1: Plantegning av underetasje (.jpg)

Vedlegg 2: Plantegning av hovedetasje (.jpg)

Vedlegg 3: Ferdigattest for boligalarm (.doc)

 


 

 

Hva forventes av besvarelsen?

Når du besvarer slike nettoppgaver skal du kommentere alle kulepunktene. Om du velger å skrive om ett av gangen eller om du vil skrive alt samlet er opp til deg. Pass bare på at du sier noe om alle punktene. Dersom man velger å besvare ett av gangen kan det være lettere å sikre at man får med alt sammen.

Under følger en oversikt over hva som forventes av hvert kulepunkt.

 

 

 •  Utføre en risikokartlegging før arbeidene påbegynnes.

Her kan du bruke Bilag 9 Planlegging og prosjektering. Forhold som skal vurderes under planlegging og prosjektering :

1  Risikovurdering av lokalitetene og verdiene som skal sikres.

Det må foretas en vurdering av virksomheten som skal sikres, med tanke på mulighetene for innbrudd og dermed valg av sikkerhetsgrad. Det må bl.a. avklares hvilket utstyr som passer til lokalitetene, og hvilken type varsling som skal tilbys. OBS! Forsikringsselskapet har krevet at alarmen skal gå til en FG -godkjent alarmstasjon.

1.2  Risikovurdering av varer

Type og mengde av tyveriattraktive varer.

1.3  Risikovurdering av bygning

Konstruksjonen på vegger, tak, gulv og eventuell kjeller. (Huset er bygget i 1980, og det har ikke vært byttet vinduer, dører eller låser siden da). Vurdering av eksisterende mekaniske sikringstiltak.

1.4  Risikovurdering med tanke på lokalisering

Er bygningen lokalisert i et tettbebygd område, eller område med spredt bebyggelse? Er det tilstøtende bygninger eller konstruksjoner som kan være til hjelp for tyven?

1.5  Forhold i overvåket område som kan påvirke valg av utstyr

1.6  Forhold utenfor overvåket område som kan påvirke valg av utstyr

 

 • Alarmanleggenes sikkerhetsgrader:

Se FG -regler for Automatiske innbruddsalarmanlegg (5.2 Sikkerhetsgrader)

Fysisk sikring: Her kan du gi en anbefaling om at fru Andersen får montert FG godkjente låser på alle dører inn til huset (totalt 4 dører), samt at det monteres enveisskruer på utvendige glasslistene på alle vinduer som kan nås fra bakkeplan.

Grad 1 Kun tillatt brukt i boliger. Boligen skal sikres slik at atkomst til eller bevegelse i hall, entre eller gang innenfor boligens inngangsdør detekteres. Rom der det oppbevares spesielt tyveriattraktive gjenstander skal sikres dersom det er atkomstmulighet gjennom dør eller vindu uten å passere annet sikret område. Bruk bilag 8 og sjekk ut:

2.2 Branndeteksjon 2.3 Vanndeteksjon

 

 • Tegn et blokkskjema for konvensjonelle alarmanlegg.

Blokkskjemaet skal vise prinsippet for alarmanlegget og hvilke komponenter som inngår

 

 • Sett opp en utstyrsliste for anlegget.

Her står du fritt til å benytte en utstyrskatalog og velge utstyr du ønsker å benytte til oppdraget. Husk å få med typebetegnelser og fabrikat. Ikke glem festemateriell.

 

 • Tegn inn anleggets komponenter på vedlagte planskisse.

Her skal du hente opp et vedlegg med symboler og tegne ferdig koblingsskjemaene. Skjemaene ligger normalt i to utgaver. En for Powerpoint og en *.jpg fil som kan benyttes av de fleste tegneprogrammer. Du laster dem så opp som vedlegg til besvarelsen din.

 

 • Beskriv hvordan du vil utføre jobben.

Her skal du forklare hvordan jobben utføres. Ta gjerne med hvilken type verktøy du vil benytte. Hvor og hvordan du fester utstyr og kabler, med mer.

Se FG -regler for Automatiske innbruddsalarmanlegg (1.12.2011):

Bilag 8 Boligalarmanlegg Bilag 9 Planlegging og prosjektering Bilag 10 Valg og plassering av utstyr

 

 • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.
  • Her kan du kontrollere at:
   • Anlegget er utført etter FG -regler for Automatiske innbruddsalarmanlegg
   • Kundens krav er oppfylt.
   • Anlegget fungerer slik det skal.
   • Undersøk om detektorsløyfene og anlegget virker som det skal, ved at du gjennomfører en ?gå ? test?.
   • Spenningen på anlegget er riktig
   • Test av anlegget med overføring til alarmstasjon

 

 • Skriv en forklaring til kunden om det du mener hun bør vite om anlegget.
  • Her skal du lage en skriftlig forklaring slik at fru Andersen kan forstå alle detaljene og sette seg inn i hvordan anlegget kommer til å virke.
  • Disse momentene bør være berørt under din beskrivelse av opplæringen:
   • Anbefale at så vel fru Andersen som hjemmehjelpen deltar.
   • Overlevere norsk bruksanvisning, gjennomgå sentrale punkter i denne.
   • Hvordan anlegget fungerer, at innbruddsalarm er avhengig av ?Av - og påslag? mens brann- og vannalarm alltid er aktivert.
   • Prinsippene for virkemåten til de ulike typene detektorer som er valgt.
   • Hvis skallsikringsmulighet er lagt inn: forklar forskjellen.
   • Typiske årsaker til falske alarmer innbrudd, brann, vann og hvordan unngå dem
   • Daglig drift: Av / påslag av innbruddsalarmanlegget og av eventuell skallsikring, og avtalen med alarmstasjon.
   • Mulighet for delsikring/nattsikring for at fru Andersen kan ha anlegget på om natten.
   • Når alarm har utløst: Kvittering, lokalisering, tilbakestilling. Varsling av alarmstasjonen ved falsk alarm.
   • Ved feil: Hva kan kunden gjøre og når trenger hun service.
   • Hvordan koble ut en sone det er feil på.
   • Forebyggende vedlikehold fru Andersen selv kan gjøre
   • Obligatorisk månedlig test av anlegget med overføring til alarmstasjon.
   • Uthenting av logg og tolkning av registreringene
   • Og hvordan han får tak i deg om noe skulle være galt

 

 • Beskriv hvordan du vil gå frem for å feilsøke i konvensjonelle alarmanlegg
  • Her skal du beskrive fremgangsmåten du vil benytte for å finne feilen. Bruk halveringsmetoden for å finne feilstedet. Siden at feil ligger i detektorsløyfen, si noe om hvilke målinger du vil utføre, hvilken type instrument du vil bruke og innstillingen av måleområdet.
  • Si også noe om hvilke måleresultater du forventer å få ved feil og om alt er i orden på det stedet du måler. Når du beskriver måleresultat ved feil forteller du også hva du mener feilen i så fall er, og hvordan du vil gå frem for å reparere det.
Loading

Skrevet 10.02.2014 kl.15:18. Ligger i kategorien Eksempel på å løse oppgaver

0


 
Familien Hansen skal montere 12 V downlights over badekaret i huset sitt.
Lampene skal styres ved hjelp av dimmer.

 

 

Din oppgave blir å planlegge belysningsanlegget:  

 

Når du besvarer slike nettoppgaver skal du kommentere alle kulepunktene. Om du velger å skrive om ett av gangen eller om du vil skrive alt samlet er opp til deg. Pass bare på at du sier noe om alle punktene.

 
Dersom man velger å besvare ett av gangen kan det være lettere å sikre at man får med alt sammen.
Under følger en oversikt over hva som forventes av hvert kulepunkt. 
 • Utføre en risikovurdering før arbeidene påbegynnes.
 • Tegn et koblingsskjema for styringen.
 • Lag materealliste.
 • Beskriv hvordan du vil utføre jobben.
 • Se NEK 400 ? 7 ? 701 og 715
 • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.
 • Skriv en forklaring til kunden om det du mener han bør vite om anlegget. 
Etter funksjonsprøving viser det seg at anlegget ikke fungerer.
Beskriv hvordan du vil gå frem for å feilsøke med tanke på:
 
 • Hvor du vil måle?
 • Hvilken type instrument vil du bruke?
 • Forventede måleresultater.

 


Hva forventes av besvarelsen? 

 • Utføre en risikovurdering før arbeidene påbegynnes.
  • Her kan du benytte sjekklisten fra 5-sikre, med veiledning, som du finner i læreboken på nett under 5 sikre for standard boliginstallasjon Gå gjennom skjemaene for risikovurdering og se om det er punkter der du mener er relevante for denne jobben.

 

 • Sjekkliste for risiko før prosjektering:
  • Anleggssikkerhet:
   • Eksempler på relevante punkter kan være: Er de ytre påvirkningene for installasjonen normale? Dette er jo et bad og det stilles for eksempel spesielle krav til beskyttelse mot vanninntrengning.
   • Skal oppdraget utføres uten installasjoner i våtrom eller badstu? Dette er jo et bad, da stilles det spesielle krav til den elektriske installasjonene i NEK 400 ? 7 ? 701 i tilegg til Våtromsnormen dersom denne legges til grunn på dette badet. I så fall stilles det krav til at montøren har våtromssertifikat.
   • Skal oppdraget gjennomføres uten installasjon av utstyr som medfører høye temperaturer? NEI 12V downlights blir svært varme og det stilles spesielle krav til den elektriske installasjonene i NEK 400 ? 7 ? 715 i tillegg til at monteringsanvisningen til utstyret skal følges.
     
  • Personsikkerhet.
   • Har personalet som skal utføre installasjonen riktig kompetanse?
    Det stilles krav til fagbrev for personer som skal arbeide selvstendig. Montøren må ha FSE ? kurs som er nyere enn 12 mnd. og evt. våtromssertifikat.

 

 

 • Sjekkliste for risikovurdering av utførelse: 
  • Personsikkerhet:
   • Kan oppdraget utføres spenningsløst?
     
  • Anleggssikkerhet
   • Har du tatt hensyn til spesielle krav til installasjoner i våtrom? Her kan du kommentere noen av kravene i NEK 400 ? 7 ? 701.
   • Kan oppdraget utføres uten fare for å forringe kvaliteten på øvrige byggningstekniske utførelse? Nei, her må vi punktere diffusjonssperren i taket over badekaret. Denne må vi sørge for at blir tettet rundt kassene til de innfelte lampene slik at fuktig luft ikke trenger inn i taket og forårsaker råteskader.

 

 

 • Tegn et koblingsskjema for styringen.
  • Her skal du hente opp et vedlegg med symboler og tegne ferdig koblingsskjemaene. Skjemaene ligger normalt i to utgaver. En for Powerpoint og en *.jpg fil som kan benyttes av de fleste tegneprogrammer. Du laster dem så opp som vedlegg til besvarelsen din.

 

 • Lag materialliste.
  • Her står du fritt til å benytte en utstyrskatalog og velge utstyr du ønsker å benytte til oppdraget. Husk å få med typebetegnelser og fabrikat. Ikke glem festemateriell.

 

 • Beskriv hvordan du vil utføre jobben.
  • Her skal du forklare hvordan jobben utføres. Ta gjerne med hvilken type verktøy du vil benytte, Hvor og hvordan du fester utstyr og kabler, med mer.

 

 • Se NEK 400 ? 7 ? 701 og 715
  • Noen av oppgavene henviser til spesielle steder i NEK 400 for å minne deg om at denne type installasjon har noen særregler. Det er da meningen du skal kommentere punkter i normen du mener er spesielt relevante for oppdraget. Her kan slike punkter være at 701 stiller krav om 30mA jordfeilbryter og topolet brudd. 715 sier f.eks. også at utstyret skal monteres etter fabrikantens henvisninger.

 

  • Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll.

   • Her kan du også benytte sjekklisten fra 5-sikre, med veiledning, og trekke ut relevante punkter for utføring av sluttkontroll.
   • Relevante punkter kan være:
    • Er det foretatt risikovurdering av anlegget?
    • Måling av kontinuitet, isolasjonsresistans og utkobling av jordfeilbryteren.
    • Er det valgt riktig utstyr, vern og kabeldimensjon?
    • Har utstyret riktig IP-grad (soneavhengig) 

 

 

 

 

 • Skriv en forklaring til kunden om det du mener han bør vite om anlegget.
  • Her skal du lage en skriftlig forklaring som fortelle kunden hvordan anlegget fungerer, hvordan bytte pærer f.eks. skru av lysbryteren ved pæreskift, vise kunden. Forklare hvilken type pære han skal benytte. Legg igjen en tom eske til kunden. Vise hvor trafoene er plassert (markere plassering eller tegne inn på evt. plantegning). Og hvordan han får tak i deg om noe skulle være galt.

 

 • Beskriv hvordan du vil gå frem for å feilsøke.
  • Her skal du beskrive fremgangsmåten du vil benytte for å finne feilen. Si noe om hvilke målinger du vil utføre, hvilken type instrument du vil bruke og innstillingen av måleområdet. Si også noe om hvilke måleresultater du forventer å få ved feil og om alt er i orden på det stedet du måler. Når du beskriver måleresultat ved feil forteller du også hva du mener feilen i så fall er, og hvordan du vil gå frem for å reparere det.<


Velkommen! Takk for at du valgte å stikke innom her, det hadde vært hyggelig om du ville legge igjen et spor før du drar igjen. Legg meg gjerne til som venn på blogg.no og lik gruppen på facebook


Følg oss på facebook!

Støtt elfag.blogg.no med en liten donasjon. Vi ønsker å vidreutvikle bloggen. Om alle som leste dette donerte 40kr så ville dette dekket kostnadene ut året.


Push to mail me

Email me


Siste innlegg

Hva synes du skal plasseres her i margen? Er din web side så spennende at den fortjener en plass her? Har du andre forslag? Send mail med forslag.

hits