. Elfag - fagstoff innen elektro, humor og almenn interresse
Søk i bloggen!
Loading Searchbox

Skrevet 04.02.2015 kl.15:55. Ligger i kategorien 5 sikre

0


En kobberkabel er 30 m lang, og den er en toleder, slik som vist på figuren.

Følgende data er målt/oppgitt:

Spenningen U1 fra sikkringsskapet og inn på kabelen er på 230 V. Vi måler også at

strømmen I i kretsen er 10 A. Belastningen R er av en rent resistiv type og vi kan tenke

oss at dette er en varmeovn eller liknede.

Vi skal regne ut resistansen i kabelen, spenningsfallet i kabelen, og spenningen ute ved

belastningen. Videre så skal vi regne ut hvor mye effekt som går tapt i selve kabelen og

hvor mye nytteeffekt som blir omsatt ute i belastningen. Vi skal også regne ut om

spenningsfallet er innefor en tillatt grense på 4 %.

Steg 1 - Vi beregner resistansen i kabelen:

Vi beregner resistansen i kabelen:

Steg 2 - Så kan vi beregne spenningsfallet i kabelen:

Steg 3 - Nå kan vi beregne spenningen ute ved belastningen:

Steg 4 - Beregning av effekt som går tapt i kabelen:

Steg 5 - Nytteeffekt omsatt ute ved belastningen:

Steg 6 - Kontroll av om spenningsfallet er innefor tillatt grense på 4 %:

I steg 2 så regnet vi ut at spenningsfallet i kabelen ble 7 V.

Så regner vi ut hvor mye et spenningsfall på 4 % av 230 V utgjør:

Av dette kan vi slutte at belastningen på 10 ampere gir et spenningsfall som er innenfor

akseptabel grense på 4 %.

Søk i bloggen!
Loading Searchbox

Skrevet 28.03.2014 kl.14:04. Ligger i kategorien 5 sikre

0


video:tettebyggvideoSøk i bloggen!
Loading Searchbox

Skrevet 28.03.2014 kl.13:53. Ligger i kategorien 5 sikre

0
Søk i bloggen!
Loading Searchbox

Skrevet 30.11.2013 kl.09:28. Ligger i kategorien 5 sikre

0


 

Isolasjonsmåling

 

 

?                     Også kalt «megging»

 

?                     Det ligger i navnet, isolasjonsmåling. Vi foretar en måling for å sjekke at isolasjonen fungerer som den skal.

 

?                     Det vil si at isolasjonen (PVC'en) som pakker inn den strømførende lederen faktisk klarer å isolere godt nok. Vi foretar målingen fra jordingen og faselederne.

 

?                     Hvis målingen er OK, så sier vi at vi har et tett anlegg. Når et anlegg er «tett», så vil det ikke oppstå jordfeilstrømmer.

 

?                     Man skal alltid «megge» før en hver ny installasjon skal spenningsettes for første gang.

 

?                     For å sikre oss om at det ikke er jordfeil i installasjonen, måler vi derfor isolasjonsresistansen mellom hver spenningsførende leder og jord.

 

?                     Denne målingen er enklest å gjøre i fordelingsskapet ( sikringsskapet ).

 

?                     Prosedyre

 

                     Slå av spenningen på den kursen du skal kontrollere.

 

                     Koble den svarte målepinnen (merket EARTH) på PE jord-skinnen i fordelingsskapet, og la den stå der.

 

                     Koble den røde målepinnen (merket LINE) til en og en fase.

 

?                     Denne testen blir utført med en spenning på 500 V, og forskriftene sier at vi må ha minimum 1MΩ for at anlegget skal være godkjent.

 

?                     Er anlegget helt «tett» så vil du måle en uendelig stor motstand

 

?                     Tegnet for noe som er uendelig er ∞

 

Video om megging


Søk i bloggen!
Loading Searchbox

Skrevet 18.08.2013 kl.11:58. Ligger i kategorien 5 sikre

0

 

Søk i bloggen!
Loading Searchbox

Skrevet 26.04.2012 kl.13:08. Ligger i kategorien 5 sikre

2


Ved en sluttkontroll på en lavspenningsanlegg skal man måle at isolasjonen mellom strømførende ledere og PE leder og utsatte ledende deler ved bruk av en isolasjonsresistans måler/ megger med en målespenning på 500V. Høyeste måleresultat er 1Mohm. For lav volt så utfører man en måling med en målespenning på 250V. På eksempel en trafo så måler man at sekundersiden er elektrisk adskilt fra primærsiden. Da måler du mellom fasene på primærsiden og sekundærsiden. Minste tillatte målerverdi er da 0.5Mohm

For å beskytte utstyr på eksempelvis en varmekabel kurs så kan man måle med en målespenning på 250V for at utstyret ikke skal bli ødelagt. Måleresultatet skal uansett være minst 1Mohm.

Man må ta ut patronene fra overspenningsvernet da det kan havarere ved en testspenning på 500V. Det er jo meningen at det skal føre større spenninger til jord så det kan jo si seg selv, men det er lett å glemme. Er det overspenningsvern i en stikkontakt så er det ikke nødvendig og demontere denne da finvernene er dimensjonert for høyere spenninger en mellomvernet i fordelingen. Det er jo under forutsetning om at prøvespenningen er på maks 500V.

 

 

 

bilde_02.jpg

 

 

Søk i bloggen!
Loading Searchbox

Skrevet 22.04.2012 kl.14:02. Ligger i kategorien 5 sikre

0


Søk i bloggen!
Loading Searchbox

Skrevet 02.06.2011 kl.08:17. Ligger i kategorien 5 sikre

0


video:22 nek400jordfeilautomatnelfo01

 

Søk i bloggen!
Loading Searchbox

Skrevet 01.06.2011 kl.18:10. Ligger i kategorien 5 sikre

0


video:24 nek400hoyestekortslutningsstromnel

 

Søk i bloggen!
Loading Searchbox

Skrevet 01.06.2011 kl.17:53. Ligger i kategorien 5 sikre

0


video:23 nek400 minste kortslutningsstrm nel

Velkommen! Takk for at du valgte å stikke innom her. Det hadde vært hyggelig om du ville legge igjen et spor før du drar igjen. Legg meg gjerne til som venn på blogg.no Følg oss på facebook for å få med deg de nyeste oppdateringene.
Mvh elfag.blogg.no


Følg oss på facebook!

Støtt elfag.blogg.no med en liten donasjon. Vi ønsker å vidreutvikle bloggen. Om alle som leste dette donerte 40kr så ville dette dekket kostnadene ut året.


Push to mail me

Email me


Nyeste innlegg

Hva synes du skal plasseres her i margen? Kom med forslag.

hits