. Elfag - fagstoff innen elektro, humor og almenn interresse
Søk i bloggen!
Loading Searchbox

Skrevet 02.03.2015 kl.09:33. Ligger i kategorien Generell info om elektriske anlegg

0


To hovedprinsipper for lokale distribusjonsnett - IT og TN anlegg. 


Det finnes som hovedprinsipp to typer lokale distribusjonsnett ut til den lokale bruker. Dette er IT og TN 
systemet. IT står for noe slikt som "insulated terra", altså "isolert jord" og TN står for noe slikt som "jord
nøytral". Et viktig skille ved inndelingen i systemer går med andre ord på hvordan jordingen i systemet er
lagt opp.


IT nettet.

IT nettet er et trefase AC fordelingsnett med 240 volt mellom fasene og jordleder isolert i forhold til jord.

Figuren under så viser hvordan vi kan måle spenningen mellom fasene i en avkappet trefase kabel i
et IT fordelingssystem.


         

Figur 1 - Spenningene i et IT anlegg.



Figuren under viserhovedprinsippet for fordeling av elektrisk energi i IT nett, fra spenningstransformator hos
strømleverandør og fram til belastning hos forbruker.




Figur 2 - Hovedprinsippet for IT fordelingnettet.




TN - Nettet.

Det finnes ikke bare en type TN nett, men flere forskjellige undergrupper. Vi tar her bare sikte på å beskrive
hovedprinsippene. 

TN nettet er et 400 volt AC fordelingsnett. Det er 400 volt mellom fasene. Det finnes også en nøytralleder som
er koplet til jord. Man kan hente ut 240 volt fra en TN anlegg ved å kople til mellom nøytralleder og en av 
faselederne.

Figuren under viser hvordan vi lan måle spenningene mellom faselederne, og mellom faseleder og nøytralleder,
i en avkappet kabel, i et TN fordelingssystem.


         
Figur 2 - Spenningene i et TN-S eller et TN-CS anlegg.


Det som er litt spesielt med TN systemet det er at det godt kan gå en del strøm i nøytrallederen, uten
at det er feil i anlegget og når anlegget belastes på en ordinær måte. For et IT anlegg så vil det ikke gå
strøm i jordlederen, uten om ved feil i anlegget og ved overslag til jord. 


Figuren under viserhovedprinsippet for fordeling av elektrisk energi i TN nett, fra spenningstransformator hos
strømleverandør og fram til belastning hos forbruker.



Figur 3 - TN-CS System.


Det finnes beskrivelser av TN og IT systemene, med alle undergruppene av TN systemet
i NEK 400 312.2 (Side 23 til 32)

Hvis man kommer inn i en bedrift som er koplet opp mot IT fordelingssystem så ser man ofte at 
3 fase kontaktene har blå farge. Hvis man tilsvarende kommer inn i en bedrift som har TN system,
så er ofte 3 fase kontaktene farget røde. 

Ingen kommentarer




Velkommen! Takk for at du valgte å stikke innom her, det hadde vært hyggelig om du ville legge igjen et spor før du drar igjen. Legg meg gjerne til som venn på blogg.no og liker gruppen på facebook


Følg oss på facebook!





Støtt elfag.blogg.no med en liten donasjon. Vi ønsker å vidreutvikle bloggen. Om alle som leste dette donerte 40kr så ville dette dekket kostnadene ut året.


Push to mail me

Email me


Nyeste innlegg

















Hva synes du skal plasseres her i margen? Er din web side så spennende at den fortjener en plass her? Har du andre forslag? Send mail med forslag.

hits