. Elfag - fagstoff innen elektro, humor og almenn interresse
Søk i bloggen!
Loading Searchbox

Skrevet 04.02.2015 kl.15:55. Ligger i kategorien 5 sikre

0


En kobberkabel er 30 m lang, og den er en toleder, slik som vist på figuren.

Følgende data er målt/oppgitt:

Spenningen U1 fra sikkringsskapet og inn på kabelen er på 230 V. Vi måler også at

strømmen I i kretsen er 10 A. Belastningen R er av en rent resistiv type og vi kan tenke

oss at dette er en varmeovn eller liknede.

Vi skal regne ut resistansen i kabelen, spenningsfallet i kabelen, og spenningen ute ved

belastningen. Videre så skal vi regne ut hvor mye effekt som går tapt i selve kabelen og

hvor mye nytteeffekt som blir omsatt ute i belastningen. Vi skal også regne ut om

spenningsfallet er innefor en tillatt grense på 4 %.

Steg 1 - Vi beregner resistansen i kabelen:

Vi beregner resistansen i kabelen:

Steg 2 - Så kan vi beregne spenningsfallet i kabelen:

Steg 3 - Nå kan vi beregne spenningen ute ved belastningen:

Steg 4 - Beregning av effekt som går tapt i kabelen:

Steg 5 - Nytteeffekt omsatt ute ved belastningen:

Steg 6 - Kontroll av om spenningsfallet er innefor tillatt grense på 4 %:

I steg 2 så regnet vi ut at spenningsfallet i kabelen ble 7 V.

Så regner vi ut hvor mye et spenningsfall på 4 % av 230 V utgjør:

Av dette kan vi slutte at belastningen på 10 ampere gir et spenningsfall som er innenfor

akseptabel grense på 4 %.

Ingen kommentarer
Velkommen! Takk for at du valgte å stikke innom her, det hadde vært hyggelig om du ville legge igjen et spor før du drar igjen. Legg meg gjerne til som venn på blogg.no og liker gruppen på facebook


Følg oss på facebook!

Støtt elfag.blogg.no med en liten donasjon. Vi ønsker å vidreutvikle bloggen. Om alle som leste dette donerte 40kr så ville dette dekket kostnadene ut året.


Push to mail me

Email me


Nyeste innlegg

Hva synes du skal plasseres her i margen? Er din web side så spennende at den fortjener en plass her? Har du andre forslag? Send mail med forslag.

hits