. Elfag - fagstoff innen elektro, humor og almenn interresse
Søk i bloggen!
Loading Searchbox

Skrevet 11.05.2012 kl.20:17. Ligger i kategorien Fagprøve og eksamen

0


Internkontroll

På en fagprøve så vil du nesten helt sikker bli spurt om ditt firma sitt IK system. Så pugg dette og sett deg inne i dine bedrifts rutiner iht. HMS er osv

  Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon
1 sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder 
for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet 
for virksomheten
 
2 sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer
 
3 sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes  
4 fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet  må dokumenteres 
skriftlig
5 ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og må dokumenteres 
myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 
må dokumenteres 
skriftlig
6 kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide må dokumenteres
tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
må dokumenteres 
skriftlig
7 iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav fastsatt må dokumenteres
i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
må dokumenteres 
skriftlig
8 foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at må dokumenteres
den fungerer som forutsatt
må dokumenteres 
skriftlig

Ingen kommentarer
Velkommen! Takk for at du valgte å stikke innom her, det hadde vært hyggelig om du ville legge igjen et spor før du drar igjen. Legg meg gjerne til som venn på blogg.no og liker gruppen på facebook


Følg oss på facebook!

Støtt elfag.blogg.no med en liten donasjon. Vi ønsker å vidreutvikle bloggen. Om alle som leste dette donerte 40kr så ville dette dekket kostnadene ut året.


Push to mail me

Email me


Nyeste innlegg

Hva synes du skal plasseres her i margen? Er din web side så spennende at den fortjener en plass her? Har du andre forslag? Send mail med forslag.

hits