Tips om Lodding

 

 

 

Loddetinn består av en legering mellom tinn og bly.

 

Smeltetemperaturen for loddetinn ligger på mellom 175 og 220 grader.

 

Loddebolten bør ha en temperatur som er ca 40-80 grader høyere enn tinnets smeltetemperatur.

 

Temperaturen på bolten bør derfor ligge på mellom 260- og 320 grader.

 

Tinnet inneholder flussmiddel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Først smelter du litt tinn på bolten?

 

så varmer du opp loddepunktet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deretter fører du tinnet mot loddeobjektet.

 

Til slutt skal der være en fin klump med tinn

0

Skriv en ny kommentar