. Elfag - fagstoff innen elektro, humor og almenn interresse
Søk i bloggen!
Loading Searchbox

Skrevet 15.04.2012 kl.10:17. Ligger i kategorien koordinere kabel og vern iht. NEK 400

5


 

Ett eksempel på beregning av OV og inntaksbakel iht. NEK 400:2010

Opggitte verdier: Ik2pmin= 0.8kA

                           Ik3pmax= 3kA

Det er 6 kurser a 16A

Komfyr 20A

Vk 10A

Når vi beregner OV så tar vi hensyn til en eventuell utvidelse og vi avtaler med kunde hvor mange prosent utvidelse vi skal ta med i beregningen. Om vi ikke avtaler dette med en kunde så kan vi estimere denne til 10%

Utvidelsesfaktor: 1.10

Vi finner samtidsfaktor og bruker enten Elko sine tabeller eller Montørhåndboka side 118.

Samtidsfaktor for 8 kurser: 0.6

Da kan jeg koordinere kabel og vern! (Ved en eventuell eksamen/fagprøve så husk og referere så mye som mulig til forskriften/montørhåndboken og NEK 400 slik at sensor ser at du kan bruke disse)

Ib (belastningsstrøm)= K1+k2+k3+k4+k5+k6+k7+k8= 126A

 • Bestemmer merkestrømmen for vernet! In= (Ib x f% x s) / \sqrt {3} (divider med 3 om dette er TN)= (126A x 1.10 x 0.6) / \sqrt {3}= 40A (finner så ett vern som er lik eller større enn beregnet verdi.) = 40A
 • Bruker montørhåndboken til å finne faktor for gruppereduksjon/nærføring av flere kabler: Da det ikke er flere kabler og at kabelen får redusert Iz ved valg av treleder i tabell 6.2b i montørhåndboken (s.183) så blir faktoren for denne aktuelle kursen: 1
 • Finner faktor for omgivelsetemperatur: (For å gardere så beregner jeg for omgivelse temp på ca. 30 grader) Faktor= 1
 • Bestemmer minste tilatte strømføringsevne for inntakskabelen = In / kg x kt = 40A / 1 x 1 = 40A
 • Bruker tabell 52A-2 og 52B-4 fra NEK 400:2010 for å finne referanseinstallasjonsmetode, installasjonstmetode og strømføringsevne for kabelen. Kabelen ligger ca. 3m i bakken i rør og 3 meter i rør inne i veggen. Dette gir installasjonsmetode 70 ( flerlederkabel i rør i jord) referanseinstallasjonsmetode D1 + installasjonsmetode 2 og ref.installasjonsmetode A2. Når man beregner strømføringsevnen for kabel (iz) og når den har flere forlegningsmåter i dens lengde så skal man bruke den forlegningsmåten som er strengest og som gir den minste strømføringsevnen ihht. Tabell 52B-1 t.o.m 52B-13.
 • Forlegningsmåte: A2
 • Finner Iz (strømføringsevne) i tabell 52B-4 som er lik eller større enn beregnet minste tilatte strømføringsevne = 16mm2 a 52A
 • Kontrollere at Krav1 og Krav2 er oppfyldt. NEK 400:2010 - § 433.1

Krav1: Ib < In < Iz = 40A < 40A < 52A     Ok!

Krav2: I2 < Iz = ok!  (For tverrsnitt lik eller større enn 6mm2)

 • Beregner kravet til utkoblinstid og om vernet bryter før kabelen tar skade. t = k2 x S2 / Ik2pmax = (115)2 x (16)2 / (1500)2 = 1.5s dette viser at vernet bryter før kabelen tar skade. Vernet bryter momentant. Se side 132 i montørhåndboken.
 • Beregner spenningsfall. Max spenningsfall for inntakskabel settes til 1%.

 

Eksempel på beregning av spenningsfall og tverrsnitt

Max spenningsfall for inntakkabel= 1%

Omgjør prosent til faktor= 0.01

Max spenningsfall i Volt= Un x f = 230V x 0.01 = 2.3V

R = U∆ / Ib = 2.3V / 40A = 0.058ῼ

S= √3 x ρ x l x 1.2  / = √3 x 0.018 x 10 x 1.2 / 0.058 = 6.45 ≈ 10mm²

 

PS! Vil oppdatere mere senere. Denne er ikke komplett.

 

5 kommentarer

thinh victor tran

Takk for en fint side du har lagt. Jeg er utdannet som en tavle montør. Jeg hold på å bygge et hus og trenger en del opplystninger, normer og forskrifter angående Koordinere OV og intakkskabel og blant annet varmekabel i våttrom og soverom. Kan du oppdatere mer av den delen Koordinere OV og intakkskabel ?. Om du er snill kan du også legge opp krav, normer og forskrifter om å legge varmekabel i våttrom og soverom?

Takk på forhånd!

Ps! jeg er helt imponert over dine blogg !! Bra jobbbet!!

Skrevet 01.12.2012 kl.23:19
thinh victor tran: Mange takk. Skal gjøre det men over jul :)

Skrevet 12.12.2012 kl.19:09

Børge Thorbjørnsen

Beregner kravet til utkoblinstid og om vernet bryter før kabelen tar skade. t = k2 x S2 / Ik2pmax = (115)2 x (16)2 / (1500)2 = 1.5s

Opplysningen er i oppgaven er Ik3pmax= 3 kA. Hvor kommer Ik2pmax=1500 fra? Hvordan regnes denne verdien ut?

Oppgaven er koordinere OV og inntakskabel

Skrevet 15.01.2016 kl.08:47
Børge Thorbjørnsen: Om du har oppgitt ik3pmax og du av ulike grunner trenger å vite ik2pmax så kan man gjør om dette enkelt sånn som det her: Ik3pmax / 1,15 = Ik2pmax
Se utfyllende eksempel her http://elfag.blogg.no/1335439598_hvordan_beregne_korts.html

Skrevet 15.01.2016 kl.16:38Velkommen! Takk for at du valgte å stikke innom her, det hadde vært hyggelig om du ville legge igjen et spor før du drar igjen. Legg meg gjerne til som venn på blogg.no og liker gruppen på facebook


Følg oss på facebook!

Støtt elfag.blogg.no med en liten donasjon. Vi ønsker å vidreutvikle bloggen. Om alle som leste dette donerte 40kr så ville dette dekket kostnadene ut året.


Push to mail me

Email me


Nyeste innlegg

Hva synes du skal plasseres her i margen? Er din web side så spennende at den fortjener en plass her? Har du andre forslag? Send mail med forslag.

hits